Хмарний комп’ютинг (ВПК)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Ляшкевич В. Я.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб оволодіти розширеними поняттями, пов’язаними з організацією та використанням хмарних технологій, управлінні ресурсами віддалених розподілених систем, використанням технологій розподілених обчислень, безпеку та ризики при розроблення хмарних застосунків, сучасними методами безперевної інтеграції та безперервної доставки веб-застосунків.

В дисципліні також подано огляд базових понять, інструментів хмарних технологій, засобів для вирішення типових завдань при використанні, налаштуванні та управлінні хмарними сервісами, розробки програм та програмних інтерфейсів та ін.

Метою вивчення нормативної дисципліни “Хмарний комп’ютинг” є формування умінь та навичок у слухачів для ефетивної роботи з хмарними технологіями та засобами, налаштуванні веб-сервісів, проектуванні корпоративних хмарних систем та застосунків.

 

Рекомендована література

 1. Технології WEB, GRID, CLOUD для гарантоздатних ІТ інфраструктур [Текст] / За ред. В.С. Харченка, А.В. Горбенка (ред.). – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – 2013. – 868 с.
 2. Duncan C. E. Winn. Cloud Foundry: The Definitive Guide: Develop, Deploy, and Scale 1st Edition: O`Reilly, 2017. – 324 p.
 3. Самсонов, В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 264 с.
 4. Borko Furht, Armando Escalante. Handbook of Cloud Computing. – New York: Springer. – 2012, 655.
 5. Gillam, Lee. Cloud Computing: Principles, Systems and Applications / Nick Antonopoulos, Lee Gillam. — L.: Springer, 2010. — 379 p. — (Computer Communications and Networks). — ISBN 9781849962407.
 6. Amazon. Welcome to AWS Documentation. – [Режим доступу]: https://docs.aws.amazon.com/  
 7. Amazon Cloud Design Pattern. – [Режим доступу]: https://en.clouddesignpattern.org/index.php/Main_Page
 8. Mark Vilkins. Learning Amazon Web Services (AWS): A HandsOn Guide to the Fundamentals of AWS Cloud 1st Edition.
 9. Google App Engine [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://cloud.google.com/appengine/.
 10. Michael Collier, Robin Shashan. Fundamentals of Azure. Second Edition. Microsoft Azure Essentials: Microsoft, 2016. – 263p.
 11.  Essentials of Application Development on IBM Cloud. – [Режим доступу]: https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248374.pdf 
 12.  Michael Crump, Chris Pietschmann, Vahe Minasyan. The Developer’s Guide to Azure. Microsoft Press, A division of Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399.
 13. Kai Hwang, Min Chen. Big-Data Analytics for Cloud, IoT and Cognitive Computing: Willey, 2017. – 428 p.
 14. Designing Distributed System. – [Режим доступу]: https://azure.microsoft.com/mediahandler/files/resourcefiles/designing-distributed-systems/Designing_Distributed_Systems.pdf
 15. Integrity Systems. Хмарні обчислення. – [Режим доступу]: http://integritysys.com.ua/solutions/pricatecloud-solution/ 
 16.  Building Secure & Reliable Systems. – [Режим доступу]: https://static.googleusercontent.com/media/sre.google/en//static/pdf/building_secure_and_reliable_systems.pdf 
 17.  Cloud Computing for Science and Engineering. – [Режим доступу]: https://cloud4scieng.org/chapters/ 
 18.  Cloud Computing. – [Режим доступу]: http://eddiejackson.net/web_documents/The_Definitive_Guide_to_Cloud_Computing.pdf 
 19.  Analytic Architecture for Capabilities-Based Planning, Mission-System Analysis, and Transformation. – [Режим доступу]: https://www.researchgate.net/profile/Paul-Davis-10/publication/228769350_Analytic_Architecture_for_Capabilities-Based_Planning_Mission-System_Analysis_and_Transformation/links/00b7d5242ef5be1c78000000/Analytic-Architecture-for-Capabilities-Based-Planning-Mission-System-Analysis-and-Transformation.pdf
 20. James Turnbull. The Docker Book, 2016. – 410 p. –  [Режим доступу]: https://github.com/AngelSanchezT/books-1/blob/master/docker/the-docker-book.pdf
 21. Nigel Poulton. The Kubernetes Book, 2021. – 243 p. –  [Режим доступу]: https://github.com/rohitg00/DevOps_Books/blob/main/The%20Kubernetes%20Book%20(Nigel%20Poulton)%20(z-lib.org).pdf

Силабус:

Завантажити силабус