Архітектура обчислювальних систем та комп’ютерна схемотехніка (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Коман Б. П.ФеІ-11, ФеІ-12, ФеІ-13, ФеІ-14, ФеІ-15, ФеІ-16

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФеІ-11професор Коман Б. П., Кулик П. Р.
ФеІ-12професор Коман Б. П., Кулик П. Р.
ФеІ-13професор Коман Б. П.
ФеІ-14професор Коман Б. П.
ФеІ-15
ФеІ-16

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є одержання студентами знань про архітектурні принципи побудови сучасних обчислювальних систем, арифметичні, логічні та схемотехнічні основи комп’ютерної схемотехніки, типові функціональні вузли, електронну пам’ять та ін.

Цілі: забезпечити ознайомлення студентів з архітектурними принципами побудови комп’ютерних систем, основами комп’ютерної схемотехніки, принципами функціонування елементів та вузлів комп’ютера, а також мікропроцесорів. Навчити студентів будувати логічні схеми на базі електронних елементів, оцінювати їх характеристики та аналізувати архітектурні принципи побудови комп’ютерів з позицій їх продуктивності.

Після завершення цього курсу студент буде:
знати:

 • основні типи архітектур ОС;
 • методи оцінювання продуктивності ОС;
 • прості моделі і систему параметрів логічних елементів;
 • функціональні вузли комбінаційного типу;
 • типи і структуру запам’ятовуючих пристроїв;
 • структуру і функціонування мікропроцесорних систем;
 • принципи роботи основних функціональних вузлів комп’ютера;
 • класифікацію архітектур ком-п’ютерів та аналіз архітектурних принципів;
 • інформаційно-логічні основи побудови комп’ютерів;
 • принципи функціонування конвеєрних систем обробки даних;
 • типи паралелізмів; сучасний стан архітектурних розробок;

уміти:

 • оцінювати статичні параметри логічних елементів та їх швидкодію;
 • визначати основні характеристики цифрових мікросхем;
 • мінімізувати булеві функції; створювати комбінаційні схеми;
 • тестувати комп’ютер з метою отримання загальної інформації;
 • аналізувати типи архітектур комп’ютерів з точки зору оптимізації параметрів комп’ютера.

Рекомендована література

 1. Коман Б.П. Функціональні елементи інформаційних систем на базі напівпровідникової електроніки: навчальний посібник / Б.П.Коман –Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018– 794 с.
 2. Коман Б.П. Основи комп’ютерної електроніки: підручник / Б.П.Коман, М.Я. Мисько – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019–430с.
 3. John L. Hennessy and David Patterson (2023). Computer Architecture: A Quantitative Approach (Fourth ed.). Morgan Kaufmann.
 4. Таратака В.Д. Архітектура комп ютерних систем: навч. посібник-Житомир:ЖДТУ, 2018.-383с.
 5. Гололобов Д.О. Основи комп’ютерної техніки та програмування мікропроцесорів: навч. посіб. / Д.О. Гололобов –К.: Держ. Університет телекомунікацій, 2019-58 с.
 6. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навч. посіб. – К : «МК – Прес», 2004. – 412с.
 7. Andrew S. Tanenbaum. Structured Cjmputer Organization. Fourth Edition.Prentice Hall PTR Upper Saddle River, New Jersey 07458
 8. Computer Architecture: Fundamentals and Principles of Computer Design, (routledge.com)
 9. Кравець В.О., Рисований О.М. Системне програмування. Асемблер під Win 32API. Навч.посіб.-Х.: НТУ Х П І, 2008 -512 с.
 10. Рикалюк Р.Є. Архітектура комп’ютерів : Текст лекцій. – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2002. – 158с.
 11. Essentials of Computer Architecture | Douglas Comer | Taylor & Francis (taylorfrancis.com).
 12. Литвин І.І.Інформатика: теоретичні основи і практикум. Підручник. – Львів : «Новий світ – 2004» , 2004. – 304.
 13. Жихаревич В.В. Архітектура комп’ютерів: лабораторний практикум.-Чернівці: ЧНУ, 2010. – 126 с.

Матеріали

 1. Internet – джерела.
 2. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnulibrary.lviv.ua/to-users-2/paid-services/internet/ ).
 3. Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника (https://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/elektronni-resursy1/ ).
 4. ISCA: Proceedings of the International Symposium on Computer Architecture
 5. Micro: IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture
 6. HPCA: International Symposium on High Performance Computer Architecture.
 7. Explore computers – Training | Microsoft Learn
 8. Introduction to Azure virtual machines – Training | Microsoft Learn
 9. Multi-platform images | Docker Documentation
 10. Multi-architecture images in your registry – Azure Container Registry
 11. Build a containerized web application with Docker – Training | Microsoft Larn

Силабус: з навчальної дисципліни "Архітектура обчислювальних систем та комп'ютерна схемотехніка" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус