Право ІТ (ІПЗ)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416ФеП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФеП-21

Рекомендована література

 1. IT-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар. Бачинський Т.В., Радейко Р.І. Юрінком Iнтер, 2018. 360 с.
 2. Батиргареєва В.С. Правова платформа для забезпечення в Україні ефективного захисту цифрових трансформацій суспільства. Інформація і право. № 1 (40). 2022. С. 21-34.
 3. Зеров К. Інтелектуальна власність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Теорія і практика інтелектуальної власності, 2021, С. 32-41.
 4. Інтелектуальне право України. За заг. ред. проф. О.С. Яворської. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. 608 с.
 5. ІТ ПРАВО. Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін.. За заг. ред. Яворської О.С. Львів: Видавництво «Левада», 2017. 470 с.
 6. ІТ-право: теорія та практика. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Фенікс, 472 с.
 7. Манжосова О. Європейська стратегія захисту основних прав в епоху цифрових трансформацій: досвід для України. Знання європейського права. 2022. С. 38-42.
 8. Основи ІТ-права: навч. посібник. Т.В. Бачинський, Р.І. Радейко О.І. Харитонова. К.: Юрінком Інтер. 2017. 208 с

Додаткова література:

 1. Аврамова О.Є., Разіна О.І. Проблеми захисту авторських прав в Інтернеті. Вісник НТУ «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ», № 6 (980). С. 26-29.
 2. Андрощук А. Інтелектуальна власність в Інтернеті: тенденції законодавчого регулювання. Юридичний журнал. № 1.
 3. Андрощук Г. Про підсудність інтернет-спорів про права на бази даних. Юридичний журнал. № 1.
 4. Андрощук Г.О. Правова охорона програмного забезпечення (комп’ютерних програм і баз даних): монографія. НДІ ІВ НАПрНУ.2013. 300 с.
 5. Горкуша М. Захист авторських та суміжних прав, порушених в мережі Інтернет. Інтелектуальна власність. № 6.
 6. Гура М.В. Правова охорона Інтернет-сайту в Україні. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. Київ,
 7. Давидова І.В. Правочини та їх недійсність в інформаційному суспільстві: теорія та практика. Видавництво «Юридична література», 2018. 368 с.
 8. Жилінкова О. Реалізація прав інтелектуальної власності в Інтернеті за допомогою ліцензій Creative Юридичний журнал, 2011. № 2.
 9. Захист авторських прав на контент. URL: http://www.aruc.org.ua/uk/consultation/4748/
 10. Захист імені на сайті: судова практика у сфері доменних спорів.                                                    URL: http://kmp.ua/ua/eksklyuziv/651-zahyst-imeni-na-sajti- sudova-praktyka
 11. Каламайко А.Ю. Електронні докази в цивільному процесі. Право, 178 с.
 12. Калениченко П.А. Проблеми охорони авторського і суміжних прав у мережі Інтернет. Часопис Київського університету права. Київ, № 2. С.192-199.
 13. Карчевський М.В. Протидія злочинам у сфері використання інформаційних технологій. Право, 2019. 188 с.
 14. Катеринчук К. Порушення авторського права: як відрізнити некоректне та неправомірне цитування від плагіату? Юридичний журнал. 2013. № 2.
 15. Кетрарь А.А. Правові проблеми захисту авторських та суміжних прав від піратства в мережі інтернет. Часопис цивілістики. Одеса. Випуск 14. С. 141-145.

Силабус:

Завантажити силабус