Паралельні та розподілені обчислення

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Шувар Р. Я.ФеП-21, ФеП-22, ФеП-23, ФеП-24

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФеП-21Кулик П. Р., доцент Шувар Р. Я.
ФеП-22Кулик П. Р., Кулик П. Р.
ФеП-23Кулик П. Р., Каськун О. Д.
ФеП-24Кулик П. Р.

Опис навчальної дисципліни

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

основні положення, що лежать в основі паралельних та розподілених обчислень, концепції сучасного програмування сучасні підходи до організації розподілених обчислень, архітектури розподілених обчислювальних систем і особливості організації процесів розподіленої обробки інформації. Мати навички створення та відлагодження паралельних та розподілених програм. Володіти методами і засобами програмного забезпечення для паралельних і розподілених комп’ютерних систем;

вміти:

застосовувати знання для розв’язування прикладних задач, а саме керувати та реалізовувати взаємодію процесів, моделювати паралельні обчислення, створювати та налагоджувати паралельні та розподілені програми, здійснювати побудову паралельних алгоритмів, створювати програми із застосуванням багатьох процесів (потоків). Реалізовувати синхронні або асинхронні варіанти паралельних процесів з використанням бібліотек MPI / OpenMP / CUDA, за допомогою стандартних засобів мови програмування С.

Рекомендована література

 • В. Ю. Вінник. Алгоритмічні мови та основи програмування: мова С. Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2007. 328 ст.
 • 2) Рольщиков В. Б. Технології розподілених систем та паралельних обчислень. Конспект лекцій. Одеса: ОДЕКУ 2016.155 ст.
 • 3) Chandra, R., Dagum, L., Kohr, D., Maydan, D., McDonald, J., and Melon, R. (2000). Parallel Programming in OpenMP. San-Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers.
 • 4) OpenMP Common Core: Making OpenMP Simple Again –  Tim Mattson, Helen He, Alice Koniges (2019).
 • 5) William Gropp Ewing Lusk, Anthony Skjellum. Using MPI, third edition: Portable Parallel Programming with the Message-Passing Interface (Scientific and Engineering Computation) Paperback – November 7, 2014
 • 6) Петренко А. І. Практикум з грід-технологій : навчальний посібник / А. І. Петренко, С. Я. Свістунов, Г. Д. Кисельов. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 580 ст.
 • 7) Edward Kandrot. CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming. Michigan, April 2012.
 • 8) Ruud van der Pas, Eric Stotzer and Christian Terboven. Using OpenMP – The Next Step, 2017.
 • 9) Семеренко, В. П. Технології паралельних обчислень : навчальний посібник / Семеренко В. П. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 104 ст.
 • 10) Barbara Chapman, Gabriele Jost, Ruud van der Pas. Using OpenMP: portable shared memory parallel programming (Scientific and Engineering Computation). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press., 2008. – 353 pp
 • 11) HTCondor Version 10.2.1 Manual. Available at: https://htcondor.readthedocs.io/en/latest/index.html

Матеріали

https://moodle.elct.lnu.edu.ua/course/view.php?id=189

Силабус: Для ОПП "Інженерія програмного забезпечення"

Завантажити силабус

Силабус: Для ОПП "Високопродуктивний комп'ютинг"

Завантажити силабус