Огірко Ігор Васильович

Посада: , професор кафедри системного проектування

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: igor.ogirko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові напрямки досліджень — нелінійні диференціальні рівняння термопружності та методи оптимізації. Кандидатська дисертація присвячена дослідженню термопружного стану оболонок з використанням чисельних математичних методів. Досліджував оболонки та пластини з термочутливого матеріалу з врахуванням геометричної нелінійності. В докторській дисертації досліджувався напружено-деформований стан конструкції під дією силових та температурних факторів. Використовувались ітераційні та комп’ютерні методи розв’язування нелінійних диференціальних рівнянь.

Навчальні дисципліни

Публікації

  1. Improving the diagnostics of underground pipelines at oil-and-gas enterprises based on determining hydrogen exponent (PH) of the soil media applying neural networks
  2. Tactical and strategic orientation sports selection of attacking flange defenders-laterals in football
  3. Decision Support System for the Diagnosis of Thyroid Cancer
  4. LOGIC OF RELATIVITY
  5. Social Potential in The Conditions of Digitalization of Economy and Society: Evaluation and Opportunities for Development
  6. Modelowanie i metody rozwiązywania zagadnień transportowych
  7. Metody modelowania w logistyce transportu
  8. Calculation of integrals by Monte Carlo in the illumination problem of synthesized objects. SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Natural and Technical Sciences
  9. Іnformation technologies and models of corrosion measurement for surface layers of metals. Scientific Papers
  10. Mathematical modelling of diffusion processes in the shale gas production technology.

Біографія

1969 року закінчив Львівську середню школу № 11, а 1974 року — Львівський університет імені Івана Франка за спеціальністю «Прикладна математика». Працював в Інституті прикладних проблем механіки та математики Академії наук України та Львівському державному університеті ім. Івана Франка у 1974—1996 роках. 1978 року у місті Львові захистив кандидатську дисертацію з математичних методів оптимізації та моделювання. Також працював завідувачем відділу чисельних методів механіки ЛНУ ім. Івана Франка м. Львів. 1990 року в Казанському університеті захистив докторську дисертацію. В роботі розробляв моделі нелінійної термопружності, використовував чисельні методи оптимізації. 15 вересня 1991 р. пройшов конкурс дійсного члена Академії інформатизації СРСР (Москва) за сукупністю наукових робіт та напрямком. З 1992 р. — професор, завідувач кафедри прикладної математики Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова (нині Українська академія друкарства). Професор кафедри електронних видань цього вишу.

У Львівському державному університеті фізичної культури працює з 1995 року, в 1997—1999 роках — професор кафедри ТіМОПС. З 2006 року по 2012 рік — професор кафедри економіки, інформатики та кінезіології. Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт Львівського державного університету фізичної культури (2005—2012). Викладає курси «Прикладна математика»«Інформатика для аспірантів».

Розклад