Вступ в інженерію програмного забезпечення (ІПЗ та ВПК)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Ткаченко О. М.ФеП-11, ФеП-12, ФеП-13
132доцент Ляшкевич В. Я.ФеП-14

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФеП-11Ткаченко О. М.
ФеП-12Мисюк Р. В.
ФеП-13Мисюк І. В.
132ФеП-14доцент Ляшкевич В. Я., Гера О. Б.

Опис навчальної дисципліни

Мета: оволодіння базовими поняттями, теоретичними знаннями та практичними навичками використання інформаційних технологій в різних галузях людської діяльності, а також ознайомлення з роботою в команді,
проектуванні програмного забезпечення та розробки простих програм.
Цілі: забезпечити знайомство студентів з основними процесами та інструментами при розробці програмного забезпечення.

Теми:
Тема 1. Вступ. Огляд індустрії та дослідження ринку послуг комп’ютерного програмування. Типи компаній.
Тема 2. Створення резюме. Представлення себе як спеціаліста. Помилки та труднощі
Тема 3. Soft skills – важлива складова майбутнього. Підготовка до публічного виступу
Тема 4. ІТ – не лише розробники. Огляд існуючих ролей, напрямків та професій в індустрії
Тема 5. Керування та комунікація на проектах. Project Manager, Business
Analyst, Scrum master, Product owner; etc.
Тема 6. Розробкики. Frontend vs Backend. Обов’язки та основні інстументи та мови програмування, які використовують розробники.
Тема 7. Quality Assurance engineers. Методи тестування, рівні тестування, життєвий цикл, організація процесу. Автоматизоване тестування
Тема 8. Методології (Agile, Waterfall, Lean & etc).. Порівняння,
застосування та приклади.
Тема 9. Огляд баз даних. Реляційні та нереляційні бази даних.
Тема 10. Remote work is a “new black”. How to work remotely? Взаємодія у команді.
Тема 11. Tools: Jira, Git, Trello & other. Робота з інструментами.
Планування дня. Приклад планування захисту курсової чи іншого виду навчальної роботи у цих інстументах.
Тема 12. Всесвітня павутина. Хмарні технологія – нова ера роботи з даними. Огляд існуючих хмарних середовищ
Тема 13. Захист даних. Алгоритми шифрування перестановкою, Відженера та Цезаря.
Тема 14. Популярні мови програмування. Рейтинг найзатребуваніших спеціалістів
Тема 15. Системи контролю версій. GIT. Взаємодія у написанні коду на великих проектах
Тема 16. Time managment. Вчимося вчитись та чому час грає проти нас? Планування часу. Чому це важливо? Як знайти час та чому його не вистачає?

Рекомендована література

 • 1) Robbins Niederst. Learning Web Design : A Beginner’s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics / Niederst Robbins. – Canada : O’Reilly Media, Inc., 2018. – 810 p. https://www.pdfdrive.com/learning-web-design-a-beginners-guide-to-html-css-javascript-and-web-graphics-e188549005.html
 • 2) Robson Elisabeth. Head First HTML and CSS: A Learner’s Guide to Creating Standards-Based Web Pages / Elisabeth Robson, Eric Freeman. – Canada : O’Reilly Media, Inc., 2017. – 764 p. https://www.pdfdrive.com/head-first-html-and-css-a-learners-guide-to-creating-standards-based-web-pages-e158237724.html
 • 3) W3School Online Web Tutorials [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/
 • 4) І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. Інженерія програмного забезпечення: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / М-во освіти і науки України, Національний університет біоресурсів та природокористування України. – Київ: 2018 / 251 с.
 • 5) Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем : навч. посібник / М. Ю. Карпенко, Н. О. Манакова, І. О. Гавриленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госпва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.
  О. М. Бекетова, 2017. – 93 с
  Допоміжна:
 • 6) Берко, А.Ю. Системи баз даних та знань: навч. посіб. : реком. МОН України. – Кн. 2 : Системи управління базами даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник ; за заг ред. В. В. Пасічника. – Львів :
  Магнолія 2006, 2018. – 583 с.
 • 7) Бурячок, В. Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби: підручник: затверджено МОН України / В. Л. Бурячок, Г. М. Гулак, В. Б. Толубко. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 448
  с. : іл. – (Cybersecurity)
 • 8) Грицюк, Ю. І. Аналіз вимог до програмного забезпечення: навч. посіб. / Ю. І. Грицюк. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 453 с. : іл.
 • 9) Інформаційна безпека [Електронний ресурс]: рекомендаційний покажчик / С. Л. Бондар, Т. А. Сіденко, Т. А. – Чернігів: Наукова бібліотека НУ;Чернігівська політехніка”, 2020. – 44 с. – Електронна копія
  існує. Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/20038.
 • 10) Козак, Л. І. Основи програмування: навч. посіб. : рек. МОН України / Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. Л. Стасевич. – Львів : Новий Світ – 2000, 2019. – 325 с.
 • 11) Мельник, Р. А. Програмування веб-застосувань (фронт-енд та бек-енд): навч. посіб. / Р. А. Мельник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки,
  2018. – 247 с. : іл.

Силабус: Для ОПП "Інженерія програмного забезпечення" (2022)

Завантажити силабус

Силабус: Для ОПП "Інженерія програмного забезпечення" (2019)

Завантажити силабус

Силабус: Для ОПП "Високопродуктивний комп'ютинг" (2022)

Завантажити силабус