Хмарні засоби (Хмарні засоби та технології 2022) (ІПЗ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Ляшкевич  М. Ю.ФеП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеП-31

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб оволодіти базовими поняттями, пов’язаними з організацією та використанням хмарних технологій, управлінні ресурсами віддалених розподілених систем, використанням технологій розподілених обчислень. Тому у дисципліні представлено як огляд базових понять та інструментів хмарних технологій, так і засобів, які потрібні для вирішення типових завдань при використанні, налаштуванні та управлінні хмарними сервісами, розробки програм та програмних інтерфейсів для хмарних додатків.

Рекомендована література

 • Технології WEB, GRID, CLOUD для гарантоздатних ІТ інфраструктур [Текст] / За ред. В.С. Харченка, А.В. Горбенка (ред.). – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – 2013. – 868 с.
 • Самсонов, В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 264 с.
 • Borko Furht, Armando Escalante. Handbook of Cloud Computing. – New York: Springer. – 2012, 655.
 • Gillam, Lee. Cloud Computing: Principles, Systems and Applications / Nick Antonopoulos, Lee Gillam. — L.: Springer, 2010. — 379 p. — (Computer Communications and Networks). — ISBN 9781849962407.
 • Cloud Computing. – [Режим доступу]: https://mu.ac.in/wp-content/uploads/2021/01/Cloud-Computing.pdf
 • Amazon Cloud Design pattern. – [Режим доступу]: https://en.clouddesignpattern.org/index.php/Main_Page
 • Mark Vilkins. Learning Amazon Web Services (AWS): A HandsOn Guide to the Fundamentals of AWS Cloud 1st Edition.
 • Michael Crump, Chris Pietschmann, Vahe Minasyan. The Developer’s Guide to Azure. Microsoft Press, A division of Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399.
 • Designing Distributed System. – [Режим доступу]: https://azure.microsoft.com/mediahandler/files/resourcefiles/designing-distributed-systems/Designing_Distributed_Systems.pdf
 • Essentials of Application Development on IBM Cloud. – [Режим доступу]: https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248374.pdf
 • Google App Engine [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://cloud.google.com/appengine/.
 • Building Secure & Reliable Systems. – [Режим доступу]: https://static.googleusercontent.com/media/sre.google/en//static/pdf/building_secure_and_reliable_systems.pdf
 • Cloud Computing for Science and Engineering. – [Режим доступу]: https://cloud4scieng.org/chapters/
 • Cloud Computing. – [Режим доступу]:
 • http://eddiejackson.net/web_documents/The_Definitive_Guide_to_Cloud_Computing.pdf
 • Analytic Architecture for Capabilities-Based Planning, Mission-System Analysis, and Transformation. – [Режим доступу]: https://www.researchgate.net/profile/Paul-Davis-10/publication/228769350_Analytic_Architecture_for_Capabilities-Based_Planning_Mission-System_Analysis_and_Transformation/links/00b7d5242ef5be1c78000000/Analytic-Architecture-for-Capabilities-Based-Planning-Mission-System-Analysis-and-Transformation.pdf

Інтернет ресурси:

 • https://www.google.com/intl/ru_uA/docs/about/
 • https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/buy/compareall-microsoft-365-products?tab=1&rtc=1
 • https://aws.amazon.com/free/?nc1=h_ls&all-free-tier.sortby=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-order=asc
 • https://azure.microsoft.com/
 • https://cloud.google.com/appengine

Силабус:

Завантажити силабус