Розподілені технології та бази даних (ВПК)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Анохін  В. Є.ФеП-33

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеП-33доцент Стахіра Р. Й., доцент Ляшкевич В. Я.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб оволодіти базовими поняттями, пов’язаними з організацією та використанням розподілених технологій, управлінні ресурсами віддалених розподілених систем, баз та сховищ даних, використанням технологій розподілених обчислень. З цією метою у дисципліні представлено як огляд базових понять та інструментів розподілений технологій, так і засобів, які потрібні для вирішення типових завдань збереження та опрацювання даних таких як розподілені бази та сховища даних, розроблення програм та програмних інтерфейсів для
розподілених додатків і баз даних.

Рекомендована література

  • 1. Павленко Л. А. Корпоративні інформаційні системи: Навчальний посібник./ Л. А. Павленко – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 260
  • 2. Катренко А.В., Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації : Навчальний посібник./А.В. Катренко – Львів: “Новий світ-2000”.-2003.-424с.
  • 3. Michael Armbrust. Makeing Apache Spark better with Delta Lake: Databricks, 2020. – 399 p.
  • 4. Gerardus Blokdyk. Databricks A complete Guide, 2021. – 205 p. – [Режим доступу]: https://www.everand.com/book/487839900/Databricks-A-Complete-Guide-2021-Edition
  • 5. Tom White. Hadoop: The definitive Guide: O`Reilly, 2015. – 805 p.
  • 6. Michael Collier, Robin Shashan. Fundamentals of Azure. Second Edition. Microsoft Azure Essentials: Microsoft, 2016. – 263p.
  • 7. Michael Crump, Chris Pietschmann, Vahe Minasyan. The Developer’s Guide to Azure. Microsoft Press, A division of Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399.
  • 8. Kai Hwang, Min Chen. Big-Data Analytics for Cloud, IoT and Cognitive Computing: Willey, 2017. – 428 p.

Силабус:

Завантажити силабус