Основи паралельного програмування (ІСТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Шувар Р. Я.ФеС-31, ФеС-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеС-31Кулик П. Р.
ФеС-32Кулик П. Р.

Опис навчальної дисципліни

Курс Основи паралельного і розподіленого програмування є нормативною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки.

Мета: вивчення теоретичних основ та сучасних технологій програмної організації розподілених та паралельних обчислень в сфері інформаційних технологій.

Предметом вивчення дисципліни є ознайомлення з сучасними підходами до організації розподілених обчислень, архітектурами розподілених обчислювальних систем і особливостями організації процесів розподіленої обробки інформації. Отримання знань про основні види архітектур паралельних обчислювальних систем, особливості організації процесів паралельної обробки інформації, технологій і засобів розробки прикладного паралельного програмного забезпечення з використанням сучасних технологій MPI, OpenMP, CUDA та GRID.

Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: вища математика, теорія алгоритмів, алгоритмізація і програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, операційні системи, чисельні методи. Знання отримані під час вивчення дисципліни будуть використовуватися при вивченні наступних дисциплін: теорія прийняття рішень, моделювання систем, теорія управління, технології комп’ютерного проектування.

Завдання: вивчення основ розподілених та паралельних обчислювальних систем. Розробка програмного забезпечення та використання розподілених обчислювальних систем. Формування уявлення про основні способи організації паралельних обчислень, технології паралельного програмування на мультипроцесорних і мультикомп′ютерних паралельних обчислювальних систем. Розробка паралельного програмного забезпечення для розв’язування прикладних задач з використанням сучасних технологій: MPI, OpenMP, CUDA та GRID.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основи організації розподілених обчислень та основні програмні засоби для організації розподілених обчислень, а також написання, налагодження та виконання розподілених програм. Принципи організації паралельних обчислювальних систем, технології організації паралельної обробки інформації, засоби розробки прикладного паралельного програмного забезпечення, методи оцінки продуктивності.

вміти: застосовувати знання до використання розподілених обчислювальних систем, розробляти прості розподілені програми, використовувати розподілені системи для вирішення прикладних задач. Розробляти паралельні алгоритми вирішення прикладних завдань, розробляти прикладні програми для мультипроцесорних і мультикомп′ютерних обчислювальних систем, оцінювати ефективність застосування паралельного прикладного програмного забезпечення.