Архітектура даних (КН)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
97Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Огірко І. В.ФеІм-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948ФеІм-12професор Огірко І. В., професор Огірко І. В.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання та практичні навички щодо поділу даних у роботі з реальними даними. Типові стандарти та місця зберігання даних розглядатиметься у чіткому поєднанні з реальними задачами з аналітики даних та типовими прикладами. Розгляд моделей, політик, правил або стандартів, які визначають, які дані збираються, і як вони зберігаються, розміщуються, інтегруються та використовуються для використання у
системах даних та організаціях.

Метою і цілями викладання навчальної дисципліни є формування системи фундаментальних знань щодо структури поділу даних у сучасних процесів, а також підходи до архітектурного планування даних.

Рекомендована література

Основна література:

  • 1. Гайдаржи В.І., Ізварін І.В. Бази даних в інформаційних системах. – К.; Університет «Україна», 2018. – 418 с.
  • 3. Гогерчак Г.І. Інформаційні системи та бази даних: навч. посіб. Київ: Лікей, 2019. 400 с..
  • 4. Гайна Г.А. Основи проектування баз даних. Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2008. 200 с
  • 5. Пасічник В.В. Резниченко В.А. Організація баз даних та знань – К: Видавнича rpупа BНV, 2006. – 384 с.
  • 6. Алексієв В. О. Застосування GRID-технології у транспортному ВНЗ : навч.-метод. посіб. / В. О. Алексієв. – Х. : ХНАДУ, 2008. – 208 с..
  • 7. Методи та моделі розроблення комп’ютерних систем і мереж : монографія / В. С. Пономаренко, С. В. Мінухін, С. В. Кавун та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 315 с
  • 8. Data Architecture Trends in 2023. URL: https://www.dataversity.net/dataarchitecture-trends-in-2023/

Інформаційні ресурси

Силабус:

Завантажити силабус