Чисельні методи (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Бугрій О. М.ФеІ-21, ФеІ-22, ФеІ-23, ФеІ-24

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФеІ-21професор Бугрій О. М., Кулик П. Р.
ФеІ-22професор Бугрій О. М., Кулик П. Р.
ФеІ-23Кулик П. Р.
ФеІ-24Кулик П. Р.

Опис навчальної дисципліни

Мета: надати студентам основні поняття про чисельні методи обчислень і обчислювальні алгоритми, які використовуються в сучасних інформаційних технологіях

Цілі: забезпечити знайомство студентів з загальною теорією чисельних методів і сформувати навички їх практичного використання; навчити студента вибирати і обґрунтувати чисельні методи розв’язування задач, вказувати область їх застосування, записувати алгоритм розв’язування, реалізовувати його на персональному комп’ютері і аналізувати точність отриманого результату

В результаті вивчення цього курсу студент повинен:

знати:

основні поняття, визначення і проблеми курсу; вимоги до постановки основних задач чисельних методів; призначення й особливості застосування основних чисельних методів;

уміти:

володіти математичним апаратом чисельних методів; застосовувати чисельні методи для розв’язування прикладних задач; реалізувати чисельні методи на сучасних персональних комп’ютерах.

Рекомендована література

  1. Шахно С.М., Дудикевич А.Т., Левицька С.М. Практикум з чисельних методів. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013.
  2. Ляшенко Б.М., Кривонос О.М., Вакалюк Т.А. Методи обчислень. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2014.
  3. Гончаров О.А., Васильєва Л.В., Юнда А.М. Чисельні методи розв’язання прикладних задач: Навч. посіб. – Суми: Сумський державний університет, 2020.
  4. Лопушанська Г.П., Бугрій О.М., Лопушанський А.О. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики. – Підручник. – Львів: видавець І. Е. Чижиков. (1-е видання: 2012) 2-е видання: 2017.
  5. Костюшко І.А., Любашенко Н.Д., Третиник В.В. Методи обчислень: Підручник. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2021.
  6. Brownlee J. Basics of Linear Algebra for Machine Learning. Discover the Mathematical Language of Data in Python, 2021.
  7. Brownlee J. Optimization for Machine Learning. Finding Function Optima with Python, 2021.
  8. Chapra S.C., Canale R.P. Numerical Methods for Engineers, 7th edition. New York: Mc Graw Hill Education, 2015.
  9. Березовський В.Є., Ковальов Л.Є., Медведєва М.О. Чисельні методи з прикладами реалізації мовою Python. Умань: ВПЦ “Візаві”, 2023.
  10. Андруник В.А., Висоцька В.А., Пасічник В.В., Чирун Л.Б., Чирун Л.В. Чисельні методи в комп’ютерних науках. Львів, Новий світ. Том 1 (2017), Том 2 (2018).

Силабус: з навчальної дисципліни "Чисельні методи" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус