Нереляційні бази даних (ІПЗ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Павлишенко Б. М.ФеП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеП-31

Опис навчальної дисципліни

Після завершення цього курсу студент буде:

 • – мати здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • – мати здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • – мати здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • – мати здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • – мати здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем;
 • – мати здатність використовувати для розробки програмного забезпечення перспективні технології, зокрема, системи штучного інтелекту, тощо;
 • – володіння методами, серверними технологіями та інструментальними засобами проектування веб-застосувань;
 • – мати здатність здійснювати розробку програмного забезпечення використовуючи різні парадигми програмування і розподілених баз даних;
 • – знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та математичного моделювання для розробки програмного забезпечення;
 • – знати мови запитів QBE та SQL;
 • – уміти керувати транзакціями у розподілених базах даних та у сховищах великих даних;
 • – знати концепцію проектування розполідених баз даних та уміти проектувати інформаційні системи на основі розподілених баз даних.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Павленко Л. А. Корпоративні інформаційні системи: Навчальний посібник./ Л. А. Павленко – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 260
 2. Катренко А.В., Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації : Навчальний посібник./А.В. Катренко – Львів: “Новий світ-2000”.-2003.-424с.
 3. Google file system. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docplayer.net/10419940-The-google-file-system.html
 4. SAS, NAS, SAN Past, present, and future. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imexresearch.com/pdfs/sasnassan.pdf
 5. MySQL Cluster Manager 8.0.31 User Manual. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://downloads.mysql.com/docs/mysql-cluster-manager-1.4-en.a4.pdf
 6. Query-By-Example (QBE). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-58763-4_10
 7. Kristina Chodorow. Scaling MongoDB: O’Reilly, 2011. – 58 p.
 8. Alex Holmes. Hadoop in Practice: Manning Publications, 2012. – 537 p. – Режим доступу: https://ia600201.us.archive.org/7/items/HadoopInPractice/Hadoop%20in%20Practice.pdf
 9. Apache HBase Team. Apache HBase ™ Reference Guide. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hbase.apache.org/apache_hbase_reference_guide.pdf
 10. Cloud Bigtable. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cloud.google.com/bigtable
 11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tutorialspoint.com/nagios/nagios_tutorial.pdf
 12. Icinga2open source monitoring. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docplayer.net/11107242-Icinga2-open-source-monitoring.html

Силабус: 2022

Завантажити силабус

Силабус: 2019

Завантажити силабус