Ляшкевич Марія Юріївна

Посада: асистент кафедри системного проектування

Електронна пошта: mariia.liashkevych@lnu.edu.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • Алгоритми та засоби машинного навчання
 • Віртуальні агенти
 • Навчання віртуальних агентів за допомогою навчання з підкріпленням

Навчальні дисципліни

Публікації

 

 1. M. Lyashkevych. Risks’ Attribute Values Evaluation in Software Engineering by Monte Carlo Simulation / M. Lyashkevych, V. Lyashkevych, R. Shuvar // IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), 2023. – 137-141 pp., doi: https://doi.org/10.1109/ELIT61488.2023.10310775
 2. Liashkevych, M., Liashkevych, V., Shuvar, R. (2023). Markup ontology design for a content management system. Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security, 1, 67–73, doi: https://doi.org/10.32782/IT/2023-1-9
 3. M. Lyashkevych. Get a list of feature extractors based on feature importance techniques / M. Lyashkevych, V. Lyashkevych, R. Shuvar // Electronics and information technologies. 2022. Issue 20. P. 51–61, doi: https://doi.org/10.30970/eli.20.6
 4. Комп’ютерний пристрій пошуку діагностичної інформації, UA №108517 від 25.07.2016
 5. Lyashkevych, V. Software Ontology Subject Domain Intelligence Diagnostics of Computer Means [Text] // V. Lyashkevych, O. Olar, M. Liashkevych / The 7th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 12-14 September 2013, Berlin, Germany. – V.2. – Pp. 601-606.
 6. Pomorova, O. Fuzzy system of the evaluation and prediction of overall risks in software development [Text] / O. Pomorova, M. Lyashkevych // Proceeding Of the 6-th International Conference ACSN-2013. – Lviv: Ukraine Technology, 2013. – Pp.126-129.
 7. Ляшкевич, В.Я. Використання тезауруса для взаємозв’язку понять різних предметних галузей [Текст] // В.Я. Ляшкевич, О.Я. Олар, М.Ю. Ляшкевич / Всеукраїнська науково-практична конференція ПІКТ-2013. Тези доповідей. – Чернівці: Родовід, 2013. – С.90-92.
 8. Olar O.Y. Formation of the concept of templates for situations intellectual process of diagnosing computer tools // O.Y. Olar, V.Y. Lyashkevych, M.Y. Lyashkevych, I.S. Tsurcan // Scientific Bulletin KNU. Engineering. – No1. – 2013. – P. 101-107. (Ukrainian)
 9. Олар О.Я., Ляшкевич В.Я., Ляшкевич М.Ю. Експертна оцінка ефективності програмних засобів діагностування жорстких дисків //Науковий вісник ЧНУ. Фізика. Електроніка. – 2008. Ч.І. №423. – С. 110-116.
 10. Lyashkevych M.Y. Technological problems finding information on the Internet / Lyashkevych M.Y., Olar O.Y., Lyashkevych V.Y. // The V All- Ukrainian conference of young scientists ITONT 2006. – Cherkasy. – 2006. – P.60.

Біографія

З 2022 Асистент кафедри системного проектування Львівського національного університету імені Івана Франка
2018-2022 Консультант з управління продуктами для компаній Global Fututre Solutions (Рига, Латвія), Neurons Lab (London, UK) та інші.  
2015-2018 Менеджер з питань ризиків і відповідності у PC Computer Systems and Software Innovation Group (Чернівці, Україна)
2011-2014 Асистент кафедри програмного забезпечення Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
2007-2011 Фахівець факультету компʼютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
2002-2007 Студент факультету компʼютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Розклад