Мокій Олександра Анатоліївна

Посада: , асистент кафедри системного проектування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: oleksandra.mokii@lnu.edu.ua

Навчальні дисципліни

Розклад