Сучасні хмаркові сервіси та обчислення (КН)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Юзевич В. М.ФеІм-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФеІм-12професор Огірко І. В., Парубочий В. О.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти базовими поняттями, пов’язаними з організацією та використанням хмаркових та туманних технологій, управлінні ресурсами віддалених розподілених систем, використанням технологій розподілених обчислень. Тому у дисципліні представлено як огляд базових понять та інструментів хмаркових і туманних технологій, так і засобів, які потрібні для вирішення типових завдань при використанні, налаштуванні та управлінні хмарковими сервісами, розробки програм та програмних інтерфейсів для хмаркових
додатків.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Сучасні хмаркові сервіси та обчислення» є оволодіння базовими поняттями, теоретичними знаннями та практичними навичками використання хмаркових та туманних технологій в різних галузях людської діяльності, а цілями – налаштування сервісів хмаркових обчислень, проектуванні корпоративних хмаркових систем та
розробки програм для роботи у хмаркових середовищах.

Рекомендована література

Основна література:

 • 1. Технології WEB, GRID, CLOUD для гарантоздатних ІТ-інфраструктур [Текст] / За ред. В.С. Харченка, А.В. Горбенка (ред.). – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – 2013. – 868 с.
 • 2. Самсонов В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 264 с.
 • 3. Borko Furht, Armando Escalante. Handbook of Cloud Computing. – New York: Springer. – 2012, 655.
 • 4. Gillam, Lee. Cloud Computing: Principles, Systems and Applications / Nick Antonopoulos, Lee Gillam. — L.: Springer, 2010. — 379 p. — (Computer Communications and Networks). — ISBN 9781849962407.
 • 5. Gillam, Lee. Cloud Computing: Principles, Systems and Applications / Nick Antonopoulos, Lee Gillam. — L.: Springer, 2010. — 379 p. — (Computer Communications and Networks). — ISBN 9781849962407.
 • 6. Google App Engine [Електронний ресурс] 2023: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://cloud.google.com/appengine/
 • 7. Heroku [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://devcenter.heroku.com/
 • 8. Mark Vilkins. Learning Amazon Web Services (AWS): A Hands-on Guide to the Fundamentals of AWS Cloud. 2nd Edition. 2022.
 • 9. Michael Crump, Chris Pietschmann, Vahe Minasyan. The Developer’s Guide to Azure. Microsoft Press, A division of Microsoft
  Corporation One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399.
 • 10. Designing Distributed System. – [Режим доступу]: https://azure.microsoft.com/mediahandler/files/resourcefiles/designingdistributedsystems/Designing_Distributed_Systems.pdf
 • 11. Cloud Computing for Science and Engineering. – [Режим доступу]: https://cloud4scieng.org/chapters/

Силабус:

Завантажити силабус