Демків Лідія Степанівна

Посада: доцент кафедри системного проектування

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 296 41 35

Електронна пошта: lidiya.demkiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Дослідження різних архітектурних підходів до побудови сховищ даних, з метою оптимізації продуктивності та ефективності роботи з даними.

Розробка ефективних інструментів для аналізу та відображення -даних з метою сприяння розумінню та прийняття оптимальних рішень.

Розробка методів та способів зберігання та опрацювання даних у веб-застосунках

 

Навчальні дисципліни

Публікації

Фостяк М., Демків Л.С. Оптимізація зберігання даних у web застосунках з використання моделей dwh / М. Фостяк, Л. Демків // Електроніка та інформаційні технології. 2023. Випуск 23. С. 36–45
DOI: https://doi.org/10.30970/eli.23.4

О. Сігунов, Л. Демків Дослідження швидкодії обробки паралельних
запитів хмарними сервісами aws // Електроніка та інформаційні технології. 2022. Випуск 20. С. 30–41 DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.20.4

Demkiv L. The speed of learning convolutional neural networks on the gpu and cpu to detect synthesized speech using spectrograms // Electronics and information technologies.- 2021. -Issue 16. – P. 3–10. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.16.1

Сертифікати та стажування.
Профільне піврічне стажування: Національний університет «Львівська політехніка» з 26.11.2018р. по 31.06.19р.

Сертифікат про закінчення навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» (6 кредитів) виданий ЛНУ імені Івана Франка

Certificate of IT Ukraine Association Teacher internship program held by EPAM Systems. 108 hours, 2020.

Сертифікат Coursera про успішне закінчення курсу Python and Statistics for Financial Analytics, 2023/

Сертифікат Soft Serve academy Tech Summer Bootcamp for Teachers, 2023, 0.3 кредита.

Сертифікат Global Logic education ІТ-інструменти для викладачів, 18 год, 2023.

Диплом про участь в IT марафоні компанії EPAM (40 годин), 2023.

 

Біографія

2006 – дотепер доцент кафедри системного проектування Львівського національного університету імені Івана Франка.
2000 – 2006 асистент кафедри фізики напівпровідників Львівського національного університету імені Івана Франка.
2001 захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Динаміка заселеності рівнів в нестаціонарних напівпровідниках»
1997 -2000 аспірант кафедри фізики напівпровідників Львівського національного університету імені Івана Франка
1990 -1997 інженер науково – дослідної частини
1985-1990 студентка фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

 

Розклад