Засоби роботи з великими даними (ІПЗ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ФеП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеП-31

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основими технологіями, обов’язкові для того, щоб розв’язувати типові задачі при роботі з великими даними.

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

основні поняття, визначення і проблеми курсу; вимоги до постановки основних задач та інструментів роботи з великими даними; призначення й особливості застосування основних складових механізмів роботи з великими даними;

вміти:

володіти базовими знаннями Apache Hadoop, Pig, Apache Spark, ELK, EFK , HDFS, RabbitMQ, Kafka, ZeroMQ.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Документація Apache Hadoop [Електронний ресурс] // Apache Hadoop. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://hadoop.apache.org/docs/stable/.
  2. Документація Apache Spark [Електронний ресурс] // Apache Spark. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://spark.apache.org/docs/latest/.
  3. Документація HBase [Електронний ресурс] // HBase. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://hbase.apache.org/book.html.
  4. RabbitMq [Електронний ресурс] // RabbitMq. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.rabbitmq.com/documentation.html.

Ifeyinwa A. A. Big Data and Business Analytics: Trends, Platforms, Success Factors and Applications / A. A. Ifeyinwa, H. N. Friday. – Nigeria: Abakaliki, 2019. – 30 с.

Силабус:

Завантажити силабус