Системи опрацювання даних (ІСТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Демків Л. С.ФеС-21, ФеС-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФеС-21доцент Демків Л. С., Парубочий В. О.
ФеС-22доцент Демків Л. С., Парубочий В. О.

Опис навчальної дисципліни

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Опрацювання даних” є формування у студентів навиків та вмінь необхідних для отримання та створення даних, подання їх в в графічній формі, вивчення методів і алгоритмів обробки даних, визначення статистичних параметрів даних.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечити знайомство студентів з особливостями обробки даних, вивчення алгоритмів попередньої обробки даних; опанування теоретичного матеріалу і практичне оволодіння сучасними графічно-інформаційними технологіями, комп’ютерними та програмними засобами створення та опрацювання даних.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
Знати: принципи формування та збереження даних; способи візуалізації даних; методи побудови, перетворення і аналізу графічної інформації; технології представлення даних в різних типах змінних,
Вміти: використовувати сучасні програмні засоби для попередньої обробки неідеальних реальних даних, для запису даних у відповідні структури даних.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму