Засоби та технології аналітики даних (КН)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
97Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Огірко І. В.ФеІм-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948ФеІм-12професор Огірко І. В., професор Огірко І. В.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання та практичні навички щодо аналітичної роботи з реальними даними соціальної, економічної природи, тощо. Типові задачі щодо лінійних та нелінійних методів опису даних, прогнозування стаціонарних на нестаціонарних часових рядів, виділення з останніх типових значущих компонентів розглядатиметься у чіткому поєднанні з реальними задачами з аналітики даних та типовими прикладами.

Метою і цілями викладання навчальної дисципліни є формування системи фундаментальних знань щодо аналізу даних статистичних показників соціальних, економічних та поведінкових процесів, а, також, підходи до прогнозування часових рядів вищеозначених процесів.

Рекомендована література

Силабус:

Завантажити силабус