Організація баз даних та знань (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Парубочий В. О.ФеІ-21, ФеІ-22, ФеІ-23, ФеІ-24, ФеІ-25, ФеІ-26

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФеІ-21Лозинський В. М., Лозинський В. М.
ФеІ-22Гусак О. В., Галяткін О. О.
ФеІ-23Гусак О. В., Галяткін О. О.
ФеІ-24Гусак О. В., Галяткін О. О.
ФеІ-25Галяткін О. О., Галяткін О. О.
ФеІ-26Галяткін О. О., Галяткін О. О.

Опис навчальної дисципліни

Метою дисципліни “Організація баз даних та знань” є надання студентам навичок та вмінь для аналізу даних і розробки правильної структури бази даних, ознайомлення з методами та засобами створення баз даних різного рівня складності та цільового призначення за допомогою різних систем керування базами даних, та ефективне керування та використання баз даних, використовуючи засоби сучасних систем керування базами даних.

Цілями дисципліни “Організація баз даних та знань” є забезпечення знайомства студентів з основними термінами, підходами та засобами організації баз даних та знань, формування навичок аналізу предметної області та проектування баз даних різного рівня складності та цільового призначення; вивченню основних можливостей мови структурованих запитів SQL та отримання студентами навичок і вмінь застосування різних систем керування реляційними базами даних для проектування, керування та використання баз даних.

У результаті вивчення цього курсу студент буде:
знати:

 • основні поняття, визначення і проблеми курсу;
 • підходи до представлення даних у формалізованому вигляді за допомогою моделей даних;
 • основні синтаксичні елементи та функціональні можливості мови структурованих запитів SQL;
 • підходи та етапи проектування реляційних баз даних різної складності;
 • основні функціональні можливості систем керування базами даних, таких як Microsoft Access, LibreOffice Base, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, та Microsoft Server, для проектування, керування, використання баз даних та створення інтерфейсів до них;
 • основні можливості програмних інтерфейсів для взаємодії з базами даних, отримання, візуалізації та аналізу даних, отриманих з баз даних.

вміти:

 • аналізувати вимоги до предметної області та проектувати баз даних різної складності та цьогового призначення;
 • розробляти структуру бази даних та проектувати інтерфейси баз даних за допомогою систем керування базами даних Microsoft Access, LibreOffice Base, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, та Microsoft Server;
 • розробляти програмний інтерфейс до баз даних для отримання, керування, візуалізації та аналізу даних, отриманих з бази даних.

Рекомендована література

 1. А. Ю. Берко, О. М. Верес, та В. В. Пасічник, Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань : навч. посіб. Львів: Магнолія-2006, 2020. ISBN: 966-202-556-1.
 2. А. Ю. Берко, О. М. Верес, та В. В. Пасічник, Системи баз даних та знань. Книга 2. Системи управління базами даних та знань : навч. посіб. Львів: Магнолія-2006, 2021. ISBN: 978-966-2025-56-9.
 3. Г. А. Гайна, Основи проектування баз даних : навч. посіб. Київ: Кондор, 2018. ISBN: 978-966-627-117-6.
 4. С. І. Доценко, Організація та системи керування базами даних : навч. посіб. Харків: УкрДУЗТ, 2023. УДК 004.65(075).
 5. D. M. Kroenke, D. J. Auer, S. L. Vandenberg, and R. C. Yoder, Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation, 16th Edition. Hoboken, NJ, USA: Pearson Education, Inc., 2021. ISBN: 978-0-13-693017-4.
 6. C. Coronel and S. Morris, Database Systems: Design, Implementation, & Management, 13th Edition. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2018. ISBN: 978-1-337-62790-0.
 7. C. Coronel and S. Morris, Database Systems: Design, Implementation, and Management, 12th Edition. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2017. ISBN: 978-1-305-86679-9.
 8. R. Elmasri and S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7th Edition. Hoboken, NJ, USA: Pearson Education, Inc., 2016. ISBN: 978-0-13-397077-7.
 9. T. M. Connolly and C. E. Begg, Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management: Global Edition, 6th Edition. Harlow, UK: Pearson Education Limited, 2015. ISBN: 978-1-292-06118-4.
 10. R. Kimball and M. Ross, The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, 3rd Edition. Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2013. ISBN: 978-1-118-53080-1.
 11. W. H. Inmon, D. Strauss, and G. Neushloss, DW 2.0: The Architecture for the Next Generation of Data Warehousing. Morgan Kaufmann, 2008. ISBN: 978-0-12-374319-0.
 12. W. H. Inmon, Building the Data Warehouse, 4th Edition. Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2005. ISBN: 978-0-7645-9944-6.
 13. W3Schools. SQL Tutorial [Online]. Available: https://www.w3schools.com/sql/
 14. W3Schools. MySQL Tutorial [Online]. Available: https://www.w3schools.com/mysql/
 15. PostgreSQL Tutorial [Online]. Available: https://www.postgresqltutorial.com/
 16. Microsoft Learn. Microsoft SQL documentation [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/?view=sql-server-ver16

Силабус: з навчальної дисципліни "Організація баз даних та знань" для ОПП “Комп’ютерні науки”

Завантажити силабус