Мисюк Роман Володимирович

Посада: асистент кафедри системного проектування, аспірант кафедри системного проектування

Електронна пошта: roman.mysiuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у LinkedIn: ua.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

 • клієнт-сервісна архітектура
 • хмарні технології та обчислення
 • аналітика даних методами машинного навчання
 • автоматизоване тестування

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Detection of Structure Changes in Lightweight Concrete with Nanoparticles Using Computer Vision Methods in the Construction Industry / R. Mysiuk, V. Yuzevych, B. Koman, Y. Tyrkalo, O. Farat, I. Mysiuk, L. Harasym // Proceedings of Eighth International Congress on Information and Communication Technology (ICICT), Lecture Notes in Networks and Systems, vol 694. Springer, Singapore United Kingdom, London, 20–23 February 2023 – P. 339–348, doi: 10.1007/978-981-99-3091-3_27
 2. R. Mysiuk, I. Mysiuk, G. Pawlowski, V. Yuzevych, M. Yasinskyi and Y. Tyrkalo, “Video-based Concrete Road Damage Assessment Using JetRacer Kit,” 2023 17th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), Jaroslaw, Poland, 2023, pp. 1-4, doi: 10.1109/CADSM58174.2023.10076528.
 3. Mysiuk R. Recover Data about Detected Defects of Underground Metal Elements of Constructions in Amazon Elasticsearch Service / Mysiuk R., Yuzevych V. // Path of Science. – 2023. –  Vol.9, No 1 – P. 1011-1019. DOI: 10.22178/pos.89-9
 4. Mysiuk R. Detecting cracks in concrete based on images using Amazon Web Service Rekognition / Mysiuk R., Yuzevych V., Mysiuk I, Ohirko I // Electronics and information technologies – 2022. – Vol. 20. – P. 18–29, DOI: 10.30970/eli.20.3
 5. Mysiuk R. Simulation of Corrosion Fracture of Nano-Concrete at the Interface with Reinforcement Taking into Account Temperature Change / R. Dzhala , V. Yuzevych, R. Mysiuk , V. Brych, R. Skrynkovskyy , V. Lozovan, Y. Tyrkalo // CEUR Workshop Proceedings. MoMLeT+DS 2022: 4th International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science, November, 25-26, 2022, Leiden-Lviv, The Netherlands-Ukraine – Vol. 3312 – P. 123–133 https://ceur-ws.org/Vol-3312/paper10.pdf
 6. Mysiuk R. Determining the Place of Depressurization of Underground Pipelines (Gas Pipelines): New Solutions in Industry based on Thermal Image Analysis Using Computer Vision / R. Mysiuk, I. Mysiuk, V. Yuzevych, G. Pawlowski // Path of Science. – 2022. – Vol. 8, No 10 – P. 1001-1010. DOI: 10.22178/pos.86-9
 7. Mysiuk R. Api test automation of search functionality with artificial intelligence / Mysiuk R., Yuzevych V., Mysiuk I. // Stuc. Intelekt – 2022. – Vol. 27, No 1. – P. 269-274. DOI: 10.15407/jai2022.01.269
 8. R. Mysiuk. High Availability System for Monitoring Material Degradation Processes at the Concrete-polymer Interface / R. Mysiuk, V. Yuzevych, B. Koman and M. Yasinskyi // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) – Spisska Kapitula, SLOVAKIA, 26-28 September 2022. – P. 415-418, doi: 10.1109/ACIT54803.2022.9913086
 9. Mysiuk R. Data processing and visualization for corrosion detection / Mysiuk R., Yuzevych V., Mysiuk I // Electronics and information technologies – 2021. – Vol. 16. – P. 50–60, doi: 10.30970/eli.16.5
 10. Mysiuk R. Determination of conditions for loss of bearing capacity of underground ammonia pipelines based on the monitoring data and flexible search algorithms / R.V. Mysiuk, V.M. Yuzevych, M.F. Yasinskyi, S.V. Kniaz, Z.A. Duriagina, V.V. Kulyk, // Archives of Materials Science and Engineering – 2022. – Vol. 115, No 1. – P. 13-20. DOI: 10.5604/01.3001.0016.0671
 11. Mysiuk Roman, Mysiuk Iryna; Pawlowski Grzegorz. Data Modeling of Physical-Mechanical Processes in Nanoconcrete with the Ensemble of Pores / Path of Science // v. 8, n. 9, p. 1001-1009, sep. 2022. doi: 10.22178/pos.85-6.
 12. Шувар Р.Я., Продивус А.М., Юзевич В.М., Огірко І.В., Огірко О.І., Ковтко Р.Т., Мисюк Р.В. Інформаційні технології та загрози у кіберфізичних системах для відображення інформації у підземних металоконструкціях з дефектами / Штучний інтелек 2021; 26; (1):85-94 10.15407/jai2021.01.085
 13. R. Mysiuk, V. Yuzevych. Diagnosis of corrosion fatigue in underground metal constructions using genetic algorithms // III International Scientific and Practical Internet Conference “Mathematics and Informatics in Higher Education: Challenges of Modernity”, dedicated to the memory of Professors O. A. Pankov and V. S. Trokhymenko (Vinnytsia, May 20-21, 2021): book of abstracts. [Electronic network scientific publication], Vinnytsia, 2021, P. 93–96
 14. Мисюк Р., Юзевич В. Гнучкий алгоритм у системі пошуку та відбору інформації про дефекти типу тріщин // Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 55)” / Збірник тез доповідей: випуск 55 (м. Тернопіль, 9 лютого 2021 р.). – Тернопіль. – 2021. с. 41 – 44. URL: http://www.konferenciaonline.org.ua/ua/article/id-22/
 15. R. Mysiuk, V. Yuzevych, B Koman. Quality control of underground metal constructions with corrosion fatigue // Quality management in education and industry: experience, problems and perspectives: prоceedings of the V international scientific practical conference, May 20–21, 2021 / Lviv: «Piramida», 2021. P. 161-163
 16. Мисюк Р., Юзевич В. Система пошуку та відбору інформації про дефекти типу тріщин у базах знань // Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 53)” / Збірник тез доповідей: випуск 53 (м. Тернопіль, 16 листопада 2020 р.). – Частина 2. – Тернопіль. – 2020., с. 57 – 60. URL: http://www.konferenciaonline.org.ua/data/downloads/file_1638480826.pdf
 17. Юзевич В. М., Павловські Г., Павленчик А. О., Мисюк Р. В., Тиркало Ю. Є., Ільчишин М. З. Оптимізація управлінського рішення щодо асортиментної політики підприємства із використанням математичного моделювання в умовах ризику // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2023. – №2. 10.25313/2520-2294-2023-2-8532
 18. В. Гошовський, В. Дзіковський, Р. Мисюк, В. Рабик, І. Сасовець. Система збирання інформації на основі мікрокомпютера Raspberry PI // Електроніка та інформаційні технології. 2017. Випуск 8. С. 102 –110 URL: http://elit.lnu.edu.ua/pdf/8_12.pdf

 

Біографія

Народився у Львові. Навчався в середній загальноосвітній школі №77 м. Львова. У 2014 році вступив на факультет електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка та у 2018 році отримав диплом бакалавра (напрям «Комп’ютерні науки»). У 2019 році отримав диплом магістра (спеціальність «Комп’ютерні науки», освітня програма «Інформаційні технології проектування»). В 2020 році вступив в аспірантуру у Львівському національному університеті імені Івана Франка, факультет електроніки та комп’ютерних технологій, кафедра системного проектування. З 2021 працює асистентом кафедри системного проектування.

Розклад