Ляшкевич Василь Яремович

Посада: доцент кафедри системного проектування

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: vasyl.liashkevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Основні напрями наукових досліджень та інноваційних рішень

 • Метавсесвіт та мульти-агентне бізнес-середовище
 • Цифрові та віртальні продукти і сервіси
 • Пошукові візуальні сервіси, що самонавчаються

 

Педагогічне та науково-професійне стажування

1. Львівський національний університет імені Івана Франка

Стажування у Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти з 06.04.2023 р. по 09.06.2023р.  Тема: “Вдосконалення викладацької майстерності”. Сертифікат серія СВ № 02070987/000104-2023 від 17.07.2023.

 

2. Львівський національний університет імені Івана Франка

Стажування у Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти з 20.12.2022 р. по 21.12.2022р.  Тема: “Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти”. Сертифікат серія СС № 38282994/5643-22 від 11.01.2023.

 

3. IBM Quantum Consultations. IBM, Nov 2020.

Сертифікат демонструє базові знання про те, як відповідати на запитання клієнтів, коли вони починають свою подорож квантовими обчисленнями, і може говорити про квантові обчислення як технологію, її потенціал, необхідність остерігатися реклами та ключових гравців на ринку. Вони можуть сформулювати потенційну бізнес-цінність для квантових обчислень, огляд програми квантових обчислень IBM «IBM Quantum», як клієнти можуть залучити та зв’язати клієнтів, які просуваються на шляху квантових обчислень, до потрібних ресурсів.

 

4. Master Big Data – Apache Spark/Hadoop/Sqoop/Hive/Flume/Mongo.

Цей сертифікат підтверджує, що Василь Ляшкевич успішно пройшов курс Master Big Data – Apache Spark/Hadoop/Sqoop/Hive/Flume/Mongo 27.09.2020, який викладав Navdeep Kaur на Udemy. Сертифікат свідчить про те, що студент пройшов весь курс, підтверджений студентом. Тривалість курсу – це загальна кількість відеогодин курсу на момент останнього завершення. Основні теми для вивчення:
– Розподілена файлова система та команди Hadoop.
– Життєвий цикл команди Sqoop.
– Apache Spark Sqoop
– Команда імпорту Sqoop для переміщення даних із Mysql у HDFS.

 

5. Architecting with Google Compute Engine. (Oct 2019)

Google Cloud Training на Coursera. Цей сертифікат необхідно мати для професійної атестації з заявою в 2019 році. Основні пункти, які потрібно вивчити:
– Основи хмари Google, основна структура
– Необхідна інфраструктура
– Еластична хмарна інфраструктура Google
– Надійна хмарна інфраструктура Google

 

6. Technology Architect at Accenture (Sep 2019).

Accenture піклується про професіоналів і тому іноді відкриває програму Master Technology Architect Program на 2 тижні повної зайнятості. Сертифікат видається після успішного виконання дипломного завдання (створене та задокументоване технологічне рішення відповідно до визначених вимог). Основні теми:
– Аналіз вимог та архітектурних стилів і зразків
– Створення наскрізних корпоративних хмарних рішень для систем, орієнтованих на дані
– Багатопотокова і багатопроцесорна обробки в розподілених системах і базах даних
– Підготовка технічної документації, яка описує архітектуру програми

7. Introduction to Supply Chain Finance & Blockchain Technology.

New York Institute of Finance на Coursera, червень 2019 р. Основні теми для вивчення:
– Визначення різних способів покращення оборотного капіталу вашої компанії або вашого корпоративного клієнта.
– Визначення процесу впровадження та управління програмою фінансування ланцюга поставок.
– Визначення головних гравців, конкурентів і чинників фінансування глобального ланцюга поставок.
– Визначення впливу нових технологій у фінансуванні ланцюга поставок і як їх застосовувати.

 

8. Quantum Machine Learning on EdX (Apr 2019).

Університет Торонто. Основні теми для вивчення:
– Особливості парадигми квантового обчислення, що стосуються машинного навчання
– Оцінка очікування щодо квантових пристроїв у різних часових масштабах
– Визначення можливості машинного навчання для використання квантових ресурсів
– Реалізація алгоритмів навчання на квантових комп’ютерах на Python

9. Deep Learning specialisation on Coursera (Sep 2018). 

Основні теми для вивчення:
– Створення та навчання глибоких нейронних мереж, визначення ключових параметрів архітектури, впровадження векторизовані нейронні мережі та глибоке навчання для програм
– Навчання наборів тестів, аналіз дисперсії для програм DL, використання стандартних методів і алгоритмів оптимізації та створення нейронних мереж у TensorFlow
– Створення CNN і застосування його для завдань виявлення та розпізнавання, використовуйте передачу нейронних стилів для створення мистецтва та застосовуйте алгоритми до даних зображень і відео
– Створення та навчання RNN, робота з NLP і Word Embeddings, а також використання токенізаторів HuggingFace і моделі трансформерів для NER і відповідей на запитання

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

 1. Lyashkevych. Risks’ Attribute Values Evaluation in Software Engineering by Monte Carlo Simulation / M. Lyashkevych, V. Lyashkevych, R. Shuvar // IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), 2023. – 137-141 pp., doi: https://doi.org/10.1109/ELIT61488.2023.10310775
 2. Liashkevych, M., Liashkevych, V., Shuvar, R. (2023). Markup ontology design for a content management system. Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security, 1, 67–73, doi: https://doi.org/10.32782/IT/2023-1-9 
 3. Lyashkevych. Get a list of feature extractors based on feature importance techniques / M. Lyashkevych, V. Lyashkevych, R. Shuvar // Electronics and information technologies. 2022. Issue 20. P. 51–61, doi: https://doi.org/10.30970/eli.20.6
 4. Makarchuk R.I. Solving the intelligent diagnostics of computer means tasks using search web services  // Lyashkevych V.Y., Vorobets G.I. / Scientific Bulletin Chernivtsi National University. Computer System and Components. – 2015. V. 6. – N. 2. – P.23-26. 
 5. Makarchuk R.I., Lyashkevych V.Y., Vorobets G.I. An architecture of searching service for resolving tasks intelligence diagnostic of computer means. Materials of the scientific seminar. 22 June, 2015, Iasi, Romania.
 6. Lyashkevych, V. Actuality development searching service for solving tasks of intelligence diagnostic computer means [Text] / V. Lyashkevych, R. Makarchuk // Proceeding Of the 6th International Conference ACSN-2013. – Lviv: Ukraine Technology, 2013. – Pp.32-34.
 7. Lyashkevych, O. Olar and M. Liashkevych, “Software ontology subject domain intelligence diagnostics of computer means,” 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), Berlin, Germany, 2013, pp. 601-606, doi: https://doi.org/10.1109/IDAACS.2013.6662995.
 8. Ляшкевич В. Я. Вибір критеріїв встановлення відповідності між поняттями в базах знань [Електронний ресурс] / В. Я. Ляшкевич, О. Я. Олар // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 6(12). – С. 65-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2013_6(12)__15
 9. Ляшкевич В. Я. Особливості пошуку діагностичної інформації для вирішення задач інтелектуального діагностування [Електронний ресурс] / В. Я. Ляшкевич, Р. І. Макарчук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 6(12). – С. 109-112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2013_6(12)__27
 10. Ляшкевич В. Я. Використання ситуаційного підходу при побудові онтології предметної галузі “Інтелектуальне діагностування комп’ютерних засобів” [Електронний ресурс] / В. Я. Ляшкевич, Р. І. Макарчук, А. В. Надєєв // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – № 5. – С. 152-158. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2013_5_32
 11. Olar O.Y., Lyashkevych V.Y. Evaluation of efficiency the gains of knowledge repository in the process of computer tools diagnostics // Scientific Bulletin of Chernivtsi University: Computer systems and components. – Chernivtsi: Chernivtsi National University, No1. – 2013. – P.97-103. (Ukrainian)
 12. Olar O.Y. Formation of the concept of templates for situations intellectual process of diagnosing computer tools // O.Y. Olar, V.Y. Lyashkevych, M.Y. Lyashkevych, I.S. Tsurcan // Scientific Herald KNU. Engineering. – No1. – 2013. – P. 101-107. (Ukrainian)
 13. Lyashkevych, V.Y. Matching between concepts in databases and knowledge repositories thematic field of “predictive diagnostics computer means” [Text] // V.Y. Lyashkevych / Materials III-th International Scientific Conference “Physical and technological problems of wireless devices, telecommunications, nano- and microelectronics.” – Chernivtsi, 2013. – S. 132. (Ukrainian)
 14. Lyashkevych, V.Y. Interaction of search engines diagnostician in solving problems of predictive diagnostics [Text] // V.Y. Lyashkevych, R.I. Makarchuk / Materials III-th International Scientific Conference “Physical and technological problems of wireless devices, telecommunications, nano- and microelectronics.” – Chernivtsi, 2013. – P. 131. (Ukrainian)
 15. Lyashkevych, V.Y. Use a thesaurus terms for interconnection of different subject areas [Text] // V.Y. Lyashkevych, O.Y. Olar, M.Y. Lyashkevych / National Scientific Conference Pictou-2013. Abstracts. – Chernivtsi: Pedigree, 2013. – P.90-92. (Ukrainian)
 16. Politanskyy L.F. Encrypting information using a pseudorandom Gaussian sequence / L.F. Politanskyy, P.M. Shpatar, A.V. Gres, V.Y. Lyashkevych // Eastern European Journal of advanced technologies. – 2012 – No6 / 11 (60). – P 8-10. (Ukrainian)
 17. Olar O.Y., Lyashkevych V.Y., Tsurcan I.S. Application of data mining to the subject field of “predictive diagnostics computer tools”// Collection of scientific papers on materials international scientific-practical conference. Conf. “Modern problems and solutions in science, transport, manufacturing and education’2012.” T.2. Tech. science. – Odesa: Black Sea, 2012. – P.58-64. (Ukrainian)
 18. Olar O.Y. Implementation and research the generalized formal of process model predictive the diagnostics computer facilities / O.Y. Olar, V.Y. Lyashkevych // Scientific Bulletin of Chernivtsi National University. 2. T. Vol. 2: Computer systems and components. – Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2011. – P.97-103. (Ukrainian)
 19. Lyashkevych V.Y., Sidoruk A.V. Software implementation of a virtual processor for writing programs with the ability to modify their code during execution // Bulletin Khmelnytsky National University. – 2009. – No 2. – P.212-216. (Ukrainian)
 20. Lyashkevych Proceedings of V., the Oksana 5th O., Mirosh O. Logic-Textual and Neuronet Approach to Search Information // IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 21-23 September 2009, Rende (Cosenza), Italy. – P.539-543.
 21. Lokazyuk V., Olar O., Lyaskevych V. Software for Creating Knowledge Base of Intelligent Systems of Diagnosing Process // 2009. – Advanced Computer System and Networks: Design and Application: ACSN 2009.-Lviv, 2009. – P. – 140 – 145.
 22. Olar O.Y., Lyashkevych V.Y., Machyshyn T.V. Intelligent interactive test system // Scientific Bulletin of Chernivtsi National University. Computer systems and components. – 2009. – No 446. – P.108-111. (Ukrainian)
 23. Lyashkevych V.Y., Melnychuk S.V., Ratush E.V. The use of semantic networks to study ways to improve methods of textual information retrieval // Bulletin Khmelnytsky National University. – 2008. – No 4. – P.129- 132. (Ukrainian)
 24. Lyashkevych V.Y., Hnytka A.V. Design the search device of diagnostic information // Scientific Bulletin of Chernivtsi National University. Physics. Electronics. – 2008. – No 426. – P. 131-136. (Ukrainian)
 25. Lyashkevych V.Y. Technological aspects of designing functional electronic devices, which are the realization of the neuron networks algorithms // Proceedings of 9th International Conference on Development and application systems, Suceava, Romania, May 22-24, 2008. – P. 156-159.
 26. Olar O.Y., Lyashkevych M.Y., Lyashkevych V.Y. Expert assessment of the effectiveness of software diagnostics tools for hard disks // Scientific Bulletin of Chernivtsi National University. Physics. Electronics. – 2008. – No 423. – P. 110-116. (Ukrainian)
 27. Ляшкевич В. Я. Оцінка ефективності роботи методів класифікації текстів [Електронний ресурс] / В. Я. Ляшкевич, О. П. Мірош // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2008. – № 5. – С. 9–17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2008_5_3
 28. Lyashkevych V.Y., Sidoruk A.V. Development of a virtual processor to implement programs with the ability to modify code during execution // “Computer Systems and Network Technologies” conference (2008, Kyiv). International Scientific Conference “Computer systems and network technologies”, 17-19 March 2008. : Collection of abstracts. – Kyiv, 2008. – P.129-132. (Ukrainian)
 29. Lyashkevych V.Y., Mirosh A.P. Matching between user requests and meaning Web document // Proceedings of the International Conference “Theoretical and applied aspects of building software systems” (Chernihiv, Kyiv, 22-26 September 2008). Part 2. -2008. – P.156-163. (Ukrainian)
 30. Lyashkevych V.Y. Search device of the typed information // Proceedings of the IX Int. scientific and technical. Conf. “Control and management in complicated systems” (Vinnytsia, 21-24 October 2008) – http://www.vstu.vinnica.ua/mccs2008/mate-rials/subsection_5.pdf. (Ukrainian)
 31. Lyashkevych V.Y. Using the criterion of utility for finding information // Proceedings of the International Conference “PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES” (PDMU-2008). Kyiv, Rivne, 12-17 May 2008 – P.153-155. (Ukrainian)
 32. Lyashkevych V.Y., Tunyk O.B. Development of the site for testing computer systems and their components// Collection of scientific papers on materials international scientific-practical conference. Conf. “Modern problems and solutions in science, transport, manufacturing and education’2008.” T.2. Tech. science. – Odesa: Black Sea, 2008. – P.21-24. (Ukrainian)
 33. Lyashkevych V.Y., Bernik A.I. Studying the results of the search the diagnostic information // Collection of scientific papers on materials international scientific-practical conference. Conf. “Modern problems and solutions in science, transport, manufacturing and education’2008.” T.2. Tech. science. – Odesa: Black Sea, 2008. – P.90-95. (Ukrainian)
 34. Lyashkevych V.Y., Olar O.Y., Kinaschuk A.I. Evaluating the effectiveness of hard drives with modern diagnostics software // Bulletin Khmelnytsky National University. – 2007. – No 6. – P.96-99. (Ukrainian)
 35. Lyashkevych V.Y, Bagirov Sh. Investigation of pictures search methods in video files// Proceedings of the 5th International Conference on “Microelectronics and Computer Science”, V.1, Sept. 19-21, 2007. – P. 450-453.
 36. Lyashkevych V.Y, Mirosh O.P. classifier methods // Proceedings Subject-oriented of the 5th International informational Conference retrieval on “Microelectronics system for investigation text and Computer Science”, V.1, Sept. 19-21, 2007. – P. 454-457.
 37. Lyashkevych V.Y., Mirosh A.P. The study of the opportunity of a probabilistic neural network to classify texts // Bulletin Khmelnytsky National University. – 2007. – No 6. – P.99-105. (Ukrainian)
 38. Makarchuk V.I., Lyashkevych V.Y., Olar O.Y, Melnychuk S.V. Technological factors influence the average processing time SQL-query servers // Bulletin CSTU. Computer information technology and systems. – 2007. – No1-2. – P.12-18. (Ukrainian)
 39. Lokazyuk V.M, Lyashkevych V.Y. Evaluating the effectiveness textual-logic and neural networks method and search tools of diagnostic information // Bulletin Khmelnytsky National University. – 2007. – No 2. – Vol.1. – P.160-166. (Ukrainian)
 40. Локазюк В. М. Розроблення програмного забезпечення для опрацювання текстів з діагностичною інформацією [Електронний ресурс] / В. М. Локазюк, В. Я. Ляшкевич, О. Я. Олар // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 6. – С. 123–129. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2007_6_25
 41. Lokazyuk V.M., Lyashkevych V.Y. Textual search methods of diagnostic information for testing computer devices // Proceedings of 13th International Scientific Conference “Automation 2006”. – Ball: Universum. – 2007. – P.397-405. (Ukrainian)
 42. Makarchuk R.I., Lyashkevych V.Y., Olar O.Y., Melnychuk S.V. System testing interaction WEB and SQL-Server // New Technologies. – 2007. – No1-2 (15-16). – P.87-91. (Ukrainian)
 43. Veselovsky A.I., Lyashkevych V.Y., Olar O.Y., Melnychuk S.V. On improving the efficiency of diagnosis integrated circuits // New Technologies. – 2007. – No1-2 (15-16). – P.17-21. (Ukrainian)
 44. Lyashkevych V.Y. Research thematic areas to detect signs of them // Proceedings of the International Conference “PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES” (PDMU-2007). Chernivtsi, 21-25 May 2007. – P.175-177. (Ukrainian)
 45. Lyashkevych V.Y., Pyslar A.V. Using the values of reliability for the prediction of the computer systems technical state // Collection of scientific papers on materials international scientific-practical conference. Conf. “Modern problems and solutions in science, transport, manufacturing and education’2007.” T.4. Tech. science. – Odesa: Black Sea, 2007. – P.13-14. (Ukrainian)
 46. Lyashkevych V.Y., Olar O.Y. Problems of development the information – search system based on logic- textual – neural networks method of the information search // Collection of scientific papers on materials international scientific-practical conference. Conf. “Modern problems and solutions in science, transport, manufacturing and education’2007.” T.4. Tech. science. – Odesa: Black Sea, 2007. – P.42- 45. (Ukrainian)
 47. Lyashkevych V.Y., Veselovsky A.O. The usage of VHDL for the study of faults in the structure of artificial neural networks // Collection of scientific papers on materials international scientific-practical conference. Conf. “Modern problems and solutions in science, transport, manufacturing and education’2007.” T.4. Tech. science. – Odesa: Black Sea, 2007. – P.14-19. (Ukrainian)
 48. Lyashkevych V.Y. Evaluation of usefulness and adequacy of information for diagnostic testing of computer tools in the system Simulink [Text] / V.Y. Lyashkevych // Bulletin of KNU. – Khmelnytskyi: KNU. – 2006. – No6 (87). – P.77-85. (Ukrainian)
 49. Ляшкевич В. Я. Модель пошуку діагностичної інформації для тестування комп’ютерних пристроїв [Електронний ресурс] / В. Я. Ляшкевич // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика, електроніка. – 2006. – Вип. 303. – С. 94-100. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnufe_2006_303_24
 50. Локазюк В. М. Інформаційна система пошуку діагностичної інформації мікропроцесорних пристроїв [Електронний ресурс] / В. М. Локазюк, В. Я. Ляшкевич // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2006. – № 6. – С. 103–109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2006_6_20
 51. Lokazyuk V.M., Lyashkevych V.Y. Textual diagnostic information search methods for testing computer devices // XIII International Conference on Automatic Control (Automation 2006). Proceedings of the Thirteenth International Scientific Conference. Vinnytsya, 25-28 September 2006. – Universum – Vinnitsa, 2006. – P.352. (Ukrainian)
 52. Lyashkevych M.Y., Olar O.Y., Lyashkevych V.Y. Technological problems finding information on the Internet // Information technologies in education, science and technology. Materials of the V All- Ukrainian conference of young scientists ITONT 2006: Cherkasy, 3-5 May 2006. – Cherkasy, Cherkasy National University, 2006. – P. 60. (Ukrainian)
 53. Makarchuk R.I., Lyashkevych V.Y., Olar O.Y. Pressure on the average processing time SQL-query servers // Information technologies in education, science and technology. Materials of the V All-Ukrainian conference of young scientists ITONT 2006: Cherkasy, 3-5 May 2006. – Cherkasy, Chernivtsi National University, 2006. – P. 8. (Ukrainian)
 54. Lokazyuk V.M., Lyashkevych V.Y. Conceptual model of finding diagnostic information for testing computer devices // Сontrol and management of complex systems. (CMCS-2005). Proceedings of the Eighth Scientific Conference. Vinnytsia, 24-27 October 2005. – Universum-Vinnytsia, 2005. – P.108. (Ukrainian)
 55. Lokazyuk V.M. Conceptual model of finding diagnostic information for testing computer devices [Text] / V.M. Lokazyuk, V.Y. Lyashkevych // International scientific journal “Information Technology and Computer Engineering”. – Ball: NTB. – 2005. – No3. – P. 221-229. (Ukrainian)
 56. Lokazyuk V.M. Problems of development of information retrieval system diagnostics computer devices [Text] / V.M. Lokazyuk, V.Y. Lyashkevych // Scientific Herald KNU. – Khmelnytskyi: KNU. – 2005. – No 4. – Part 1 – Vol.2. – P.169-175. (Ukrainian)
 57. Mikhnevich V.E., Lyashkevych V.Y., Olar O.Y., Fedoruk V.I. Stratum architecture as an object of study of computer science majors // Scientific Herald Khmelnytsky National University. Engineering. – 2005. – Vyp.4. – Often. 1, Vol.2. – P.77-81. (Ukrainian)
 58. Fedoruk V.I., Lyashkevych V.Y. Universal interface for accessing the on-screen image // Scientific Herald of Khmelnytsky National University. Engineering. – 2005. – Vyp.4. – Often. 1, Vol.2. – P.42-46. (Ukrainian)
 59. Lyashkevych V.Y. Algorithm Intellectual PC diagnostic program [Text] / V.Y. Lyashkevych, V.I. Fedoruk // Bulletin TUP. – Khmelnytskyi: KSU. – 2004. – No 2. – Part 1, Vol.1. – P.68-74. (Ukrainian)
 60. IX Scientific Conference “Measuring and computing in technological processes.” Danchuk A.S., Lyashkevych V.Y., Fedoruk V.I. “Hardware bridge MTM-GSM”. Collected Works, Issue No9, Volume 1, May 30 – June 2, 2002, Khmelnytskyi, P.135-141. (Ukrainian)
 61. Семенюк О.Д. Застосування JAVA–сервлетів для offline-завантаження ресурсів з мережі Internet [Електронний ресурс] / О. Д. Семенюк, М. М. Колесніков, В. Я. Ляшкевич, В. І. Федорук // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика, електроніка. – 2001. – Вип. 112. – С. 100-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnufe_2001_112_22
 62. V Ukrainian scientifically-practical conference “Computer technologies for educational purposes in Chemistry”. Fedoruk V.I., Lyashkevych V.Y., Bratenko M.K., Chornous V.A. “Electronic Directory of the course the Bioorganic Chemistry”. Abstracts of V Ukrainian scientific-technical conference “Computer technologies for educational purposes in Chemistry”, Donetsk, May. – 2001. – P. 44. (Ukrainian)
 63. Ляшкевич В. Я. Інтерактивна тестова оболонка та електронний інтернет-довідник для навчанння та контролю знань студентів [Електронний ресурс] / В. Я. Ляшкевич, В. І. Федорук // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика, електроніка. – 2001. – Вип. 102. – С. 96-99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnufe_2001_102_26

Біографія

2021– дотепер: Архітектор рішень у GlobalLogic, A Hitachi Group Company (Львів, Україна)

2021– дотепер: Працює на посаді доцента кафедри системного проектування Львівського національного університету імені Івана Франка

2017– 2021: Архітектор технологій штучного інтелекту, заступник менеджера у Accenture (Рига, Латвія)

2015–2017: Провідний інженер програмного забезпечення штучного інтелекту у PC Computer Systems and Software Innovation Group (Чернівці, Україна)

2009–2015: Провідний інженер машинного навчання у PC Globak (Чернівці, Україна)

2008–2014: Працює на посаді доцент кафедри компʼютерних систем та мереж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

2012: Отримав звання доцента кафедри компʼютерних систем та мереж 

2008: Отримав звання PhD

2007: Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Текстологічно-нейромережний метод та засоби пошуку діагностичної інформації для тестування комп’ютерних систем”.
Дисертація присвячена вирішенню актуального науково-технічного завдання – підвищенню ефективності процесу тестування КС. Запропоновано нову концептуальну модель, яка за рахунок аналізу не всіх доступних джерел інформації, скорочує час пошуку саме ДІ для успішного проведення процесу тестування КС, дозволяє використовувати штучну нейронну мережу для оцінки достатності ДІ.

2003-2008: Здобувач кафедри системного проектування Хмельницього національного університету за спеціальністю 05.13.13 – Обчислювальні машини, системи та мережі

2002-2008: Асистент кафедри компʼютерних систем та мереж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

2000-2002: Викладач-стажист кафедри ЕОМ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

1990-1995: Студент фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Проекти

GlobalLogic, A Hitachi Group Company:

 • “Hitachi ML/CV Platform”, Nov 2023 – present
 • “Data migration & Cloud Analitycs with ML/CV”, Jan 2023 – Oct 2023
 • “Medicine & Health Treatment “, Aug 2021 – Dec 2022
 • “Computer Vision: Object detection + tracking”, Feb 2021 – Aug 2021

 

Accenture:

 • “Virtual Agent Hub”, Sep 2019 – Jan 2021
 • “Riga Liquid Studio”, Dec 2017 – Jun 2020
 • “PPE and Environment Safety Monitoring”, Feb 2019 – May 2020
 • “Extra Designer: Business designing”, Feb 2019 – May 2020
 • “Fashion Advisory”, Feb 2019 – Jan 2020
 • “Sign language”, Mar 2018 – Aug 2018
 • “Apple Picker Robot”, Dec 2017 – Feb 2019
 • “Immigration services chat-bot tools”, Jun 2018 – Nov 2018

 

PC Computer Systems and Software Innovation Group:

 • “Search web services”, Feb 2015 – Dec 2017
 • “Delivery advisor”, Sep 2017 – Nov 2017
 • “Multi-site intellectual compiling tools”, Jun 2017 – Aug 2017
 • “AI business analytics and risk analysis”, Oct 2016 – Apr 2017
 • “Semantic Markup Ontology”, Aug 2016 – Mar 2017
 • “Personal Health Dashboard”, May 2016 – Oct 2016

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича:

 • “Information retrieval self-taught system”, Jan 2006 – Dec 2013
 • “Development of methods for knowledge representation while integrating diverse components of artificial intelligence in the database”, Sep 2008 – Dec 2013
 • “Methods and algorithms of ontology creation of “Intelligence diagnostics of computer means” subject domain, Sep 2009 – Jun 2013
 • The Scientific Basis of Creation, Testing, and Reliability Improvement of the Sensor Signals in Automatic Control Systems, Computer’s Parts and Devices and Information Protection In Computer Systems, Dec 2010 – Dec 2012
 • “Text-logical and deep learning techniques of diagnostic information search” (within PhD theme), Dec 2003 – Dec 2009

Нагороди

Нагороди та подяки від Львівського національного університету імені Івана Франка:

 1. Подяка “за багаторічну сумлінну працю та значні досягнення в науково-педагогічній діяльності“, October 11, 2023.
 2. Сертифікат подяки за “Доповідач в Artificial Intelligence Technologies Summer School 2023“, July 7, 2023.
 3. Подяка за “Доповідач в Data Engineering and Security 2023“, February 2023
 4. Сертифікат подяки за “Доповідач в Artificial Intelligence Technologies Summer School 2022“, July 8, 2022.

 

Нагороди та подяки від GlobalLogic, A Hitachi Group Company:

(01/2024) Trusted Interviewer – 2023

(01/2023) Trusted Interviewer – 2022

(04/2022) LTIP Award

(01/2022) Trusted Interviewer – 2021

(07/2021) Stellar Contributor

 

Нагороди та подяки від Accenture:

(09/2020) Great Work in FY20 CSE Maturity Model team

(08/2020) EUROPE WINNER – GLOBAL TECHNOLOGY INNOVATION CONTEST 2020 EUROPE ATC

(08/2019) Best Innovator Team Member

(08/2019) EUROPE WINNER – GLOBAL TECHNOLOGY INNOVATION CONTEST 2019 EUROPE ATC

(09/2018) Innovation Champion

(07/2018) EUROPE WINNER – GLOBAL TECHNOLOGY INNOVATION CONTEST 2018 EUROPE ATC

 

Нагороди та подяки від PC Computer Systems and Software Innovation Group:

(12/2016) CSSIG Solution 2016

(12/2015) For a significant contribution

 

Нагороди та подяки від PC Globak:

(12/2013) Найкращий іноватор

 

Нагороди та подяки від Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

(03/2010) За високі професійні досягнення

(10/2008 – Oct 2010) Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих науковців

(09/2008, 10/2007) За вагомий вклад у підготовку високо-професійних фахівців 

(04/2007) За високі досягнення

Методичні матеріали

Перелік розроблених електронних курсів:

 1. Вибрані розділи науки про дані” (2023), електронний курс в мудл. Розроблено укр/англ мовами:
  • інформацію про курс (силабус, навчальна програма і т.д.)
  • 16 презентацій до лекційних занять,  завдання для 16 лабораторних робіт, 16 завданнь для самостійної роботи
 2. Архітектури та технології машинного навчання” (2023), електронний курс в мудл. Розроблено укр/англ мовами:
  • інформацію про курс (силабус, навчальна програма і т.д.)
  • 16 презентацій до лекційних занять,  завдання для 16 лабораторних робіт, 16 завданнь для самостійної роботи
 3. Методології дослідження даних” (2023), електронний курс в мудл. Розроблено укр/англ мовами:
  • інформацію про курс (силабус, навчальна програма і т.д.)
  • 16 презентацій до лекційних занять,  завдання для 16 лабораторних робіт, 16 завданнь для самостійної роботи
 4. Хмарний комп’ютинг” (2023), електронний курс в мудлі. Розроблено укр/англ мовами:
  • інформацію про курс (силабус, навчальна програма і т.д.)
  • 16 презентацій до лекційних занять,  завдання для 16 лабораторних робіт, 16 завданнь для самостійної роботи
 5. The Best Practices in Application Development (enhanced)” (2022), електронний курс в мудл. Розроблено англ. мовою:
  • Classes: 32 hours
  • Hands-on: 16 hours
  • Self-education: 72 hours
  • Totally: 120 hours / 4 credits in ECTS
 6. The Best Practices in Application Development (intensive)” (2022), електронний курс в мудл. Розроблено англ. мовою:
  • Classes: 72 hours
  • Hands-on: 28 hours
  • Self-education: 20 hours
  • Totally: 120 hours / 4 credits in ECTS
 7. Розподілені технології та бази даних” (2022), електронний курс в мудлі. Розроблено укр/англ мовами:
  • інформацію про курс (силабус, навчальна програма і т.д.)
  • 16 презентацій до лекційних занять,  завдання для 16 лабораторних робіт, 16 завданнь для самостійної роботи, проектні завдання (16 етапів виконання завдання)
 8. Методи та технології машинного навчання“(2022), електронний курс в мудлі. Розроблено укр/англ мовами:
  • інформацію про курс (силабус, навчальна програма і т.д.)
  • 16 презентацій до лекційних занять,  завдання для 16 лабораторних робіт, 16 завданнь для самостійної роботи, проектні завдання (16 етапів виконання завдання)
 9. Методи та технології опрацювання даних” (2022), електронний курс в мудлі. Розроблено укр/англ мовами:
  • інформацію про курс (силабус, навчальна програма і т.д.)
  • 16 презентацій до лекційних занять,  завдання для 16 лабораторних робіт, 16 завданнь для самостійної роботи
 10. Веб-програмування” (2022), електронний курс в мудлі. Розроблено укр/англ мовами:
  • інформацію про курс (силабус, навчальна програма і т.д.)
  • 16 презентацій до лекційних занять,  завдання для 10 лабораторних робіт, 16 завданнь для самостійної роботи
 11. Веб-технології та програмування” (2022), електронний курс в мудлі. Розроблено укр/англ мовами:
  • інформацію про курс (силабус, навчальна програма і т.д.)
  • 16 презентацій до лекційних занять,  завдання для 10 лабораторних робіт, 16 завданнь для самостійної роботи
 12. (СЕРТИФІКОВАНО)Бази даних” (2021), електронний курс в мудлі. Протокол №183-23 від 4 липня 2023. Розроблено укр/англ мовами:
  • інформацію про курс (силабус, навчальна програма і т.д.)
  • 16 презентацій до лекційних занять,  завдання для 9 лабораторних робіт, 16 завданнь для самостійної роботи
 13. (СЕРТИФІКОВАНО) Вступ в інженерію програмного забезпечення” (2021), електронний курс в мудлі. Протокол №178-23 від 4 липня 2023. Розроблено укр/англ мовами:
  • інформацію про курс (силабус, навчальна програма і т.д.)
  • 16 презентацій до лекційних занять,  завдання для 6 лабораторних робіт, 16 завданнь для самостійної роботи

Розклад