Бордун Олег Михайлович

Посада: завідувач кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239 47 14

Електронна пошта: oleh.bordun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

оптика та фізика твердого тіла
оптичні властивості біологічних об’єктів

Навчальні дисципліни

Публікації

 • Лискович О.Б., Бордун О.М. Фононне поглинання в тонких плівках Bi4Ge3O12 Укр.фіз.журн.–1991.– T.36,№9.-c.1332–1335.
 • Лискович О.Б., Новосад С.С., Бордун О.М. Термостимульована люмінесценція тонких плівок Bi4Ge3O12 // Укр. фіз. журн.–1993.–Т.38,№3.–с.363–366.
 • Бордун О.М., Бордун И.М., Новосад С.С. Центры люминесцен-ции в Y2O3 // Журн. прикл. спектроскопии –1995.T62,№6.–c.91–95.
 • Бордун О.М., Новосад С.С. Дисперсия показателя преломления тонких пленок Bi4Ge3O12 // Оптика и спектроск. 1995.– T78.№6.–c.962–963.
 • Бордун О.М., Бордун И.М. Дисперсия света и краевое поглощение тонких пленок Sc2O3 // Журн. прикл. спектроскопии – 1996.T63,№4.–c.689–693.
 • Бордун О.М. Центры люминесценции в тонких пленках Bi2WO6 и Bi2W2O9 // Неорган.материалы.-1998.–Т.34,№12.–с.1–3.
 • Padlyak B.V., Buchynskiі P.P., Bordun O.M. Intrinsic Luminescence of the Undoped Glasses of (CaO-Ga2O5-GeO2) System // Acta Physica Polonica A. –1999.–V95. №6.–P.921–929.
 • Bordun O.M. Thermally Stimulated Depolarization in Bi4Ge3O12 Single Crystals and Thin Films // Phys.Stat.Sol.A.–1999.–V.176.–P.1089–1091.
 • Bordun O.M., Stetskiv A.T. Luminescent Properties of Thin Bi2WO6 Films // Functional Materials.–2000.–v.7, №2.–P.347–349.
 • Бордун О.М. Центри люмінесцен-ції в ортогерманаті вісмуту // УФЖ.–2001.–Т.46, №11.–с.1139–1143.
 • Бордун О.М., Стецьків О.Т., Яремчук Т.М. Центри люмінесценції в тонких вісмутовмісних вольфраматних плівках // Укр.. фіз. журнал. – 2004.– Т.49, №10.– С.992–995.
 • Бордун О.М., Новосад І.С. Електретні стани в кристалах PbJ2 // Фізика і хімія твердого тіла .–2005.–Т.6, №2.–С.224–229.
 • Bordun O.M., Kukharskyy I.Yo., Antonyuk V.G., Dmytruk V. Luminescence of thin films of bismuth and lead complex oxide compounds // Radiation Measurements, Volume 42, Issues 4-5, April-May 2007, Pages 569–571.
 • Бордун О.М., Дробчак О.З. Термостимулированная люминесценция солей мочи // Журн. прикл. спектр.– 2007.– Т.74, №4.– С.545–548.
 • Бордун О.М., Дмитрук В.В. Центры люминесценции в висмутосодежащих оксивольфраматных кераміках // Журн. прикл. спектр.– 2007.– Т.74, №5.– С.613-616.
 • Бордун О.М., Дмитрук В.В. Фотолюмінесценція Ві3+ в тонких плівках Y3Al5O12:Bi // Фіз. і хімія твер. тіла. –2008.– Т.9, №1.– С.101–105.
 • Bordun O., Drobchak O. Photoluminescence of urine salt // Proc. SPIE.– 2008.–V.6863.–68630N.
 • Бордун О.М., Кухарский И. И., Гайдай С. И. Термостимулированная люминесценция керамик германата висмута со структурой бенитоита, эвлитина и силленита // Журн. прикл. спектр.– 2008.– Т.75, №3.– С.359–364.
 • Drobchak O., Bordun O. IR analysis of CaOx kidney calculi // Proceedings of the SPIE. –2009.– Vol. 7368. – P.73681Z-73681Z-7.
 • Bordun O.M., Drobchak O.Z. Luminescence centers in dried urine samples containing urate and oxalate salts // Ukr. J. Phys. Opt. – 2009/- V.10, N 3.- P.124-133.
 • Бордун О., Дробчак О., Дудик І. Природа люмінесцентного свічення сухих залишків урини у нормі та за наявності уратних і оксалатних солей // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.– 2009.- Вип.44.- С.284-293.
 • Бордун О.М., Дробчак О.З. Центри люмінесценції в сечовині та сухих залишках урини // Фізика і хімія твердого тіла – 2010.- Т.11, N 1.- С.199-203.
 • Бордун О.М., Лукашук В.В. Люмінесценція керамік вольфраматів вісмуту різної кристалічної структури // Фізика і хімія твердого тіла – 2009.- Т.10, N 4.- С.768-772.
 • Bordun O.M. Thermally stimulated and tunnel luminescence in Y2O3 and SC2O3 ceramics / O.M. Bordun, I.M. Bordun, I.Yo.Kukharskyy // Електроніка та інформаційні технології – Львів, 2011. – Вип.1. – с.18-29
 • Бордун О.М. Дисперсия показателя преломления тонких пленок ZnGa2O4/ О.М. Бордун, И.И. Кухарский, В.Г. Бигдай //Журн. прикл. спектр.- 2011.- Т.78, №6.- С.977-980.
 • Бордун О.М. Катодолюминесценция пленок оксида иттрия и силикатов иттрия и цинка / О.М.Бордун, Е.В.Довга, И.И. Кухарский //Журн. прикл. спектр.- 2011. – Т.78, №4. – С.644-648.
 • Бордун О.М., Дробчак О.З. ІЧ-спектри поглинання висушених зразків урини без відхилень від норми та з наявністю оксалатних солей // Фізика і хімія твердого тіла – 2011.- Т.12, N 1.- С.164-167.
 • Бордун О.М., Бордун И.О., Кухарский И.Й. Дисперсия и краевое поглощение тонких пленок Y2O3 при различных способах их получения // Журн. прикл. спектр.- 2012.- Т.79, №6.- С.978-983.
 • O. M. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, V. G. Bihday. Effect of the synthesis and annealing atmosphere composition on the fundamental absorption edge of ZnGa2O4 thin films // J. Appl. Spectrosc. – 2013.  – V. 79 ,№6. – 997-1001.
 • O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy. Dispersion and edge absorption of Y2O3 thin films obtained by different methods // J. Appl. Spectrosc. – 2013. – V. 79, №6. –  982-987.
 • O. M. Bordun, V. G. Bihday, I. Yo. Kukharskyy. Influence of Annealing Conditions on the Luminescence and Photoelectric Properties of Pure and Mn2+-Activated ZnGa2O4 Thin Films // J. Appl. Spectrosc. – 2013. – V. 80,  №5. – 721-725.
 • O. M. Bordun, V. G. Bihday, I. Yo. Kukharskyy. Photo- and Cathodoluminescence of ZnGa2O4:Cr Thin Films // J. Appl. Spectrosc. – 2014. – V. 81, №1. – 43-48.
 • O. M. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, B. O. Bordun, V. B. Lushchanets. Dispersion of Refractive Index of β-Ga2O3 Thin Films // J. Appl. Spectrosc. – 2014. – V. 81,  №5. – 771-775.
 • O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy. Effect of Preparation Conditions on the Fundamental Absorption Edge of  Y2O3 Thin Films // J. Appl. Spectrosc. – 2015. – V. 82,  №3. – 390-395.
 • O. M. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid. Dispersion Properties of (Y0.06Ga0.94)2O3 Thin Films // J. Appl. Spectrosc. – 2016. – V. 83,  №1. – 141-144.
 • O. M. Bordun, B. O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid. Photoluminescence Properties of β-Ga2O3 Thin Films Produced by Ion-Plasma Sputtering //  J. Appl. Spectrosc. – 2017. – V. 84, №1. – 46–51.
 • О.М. Бордун, І.Й. Кухарський, І.І. Медвідь, Ж.Я. Цаповська. Крайове поглинання тонких плівок  (Y0.06Ga0.94)2O3 // Фізика і хімія твердого тіла – 2017. – Т. 18, № 1. – С. 89–93.
 • O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy. Cathodoluminescence of  Y2O3:Eu Thin Films Obtained by RF Sputtering  // J. Appl. Spectrosc. –  2017. – V. 84, №2 – P. 249–254.
 • О.М. Бордун, І.О. Бордун, І.Й. Кухарський, В.В. Пташник, Ж.Я. Цаповська, Д.С. Леонов. Структура і коливні спектри тонких плівок  Y2O3:Eu // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології – 2017. – Т. 15, № 1. – С. 27–36.
 • О.М. Бордун, Б.О. Бордун, І.Й. Кухарський, І.І. Медвідь, Ж.Я. Цаповська, Д.С. Леонов. Структура та електропровідність тонких плівок β-Ga2O3 // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 299–308.
 • S.S. Novosad, I.S. Novosad, O.M. Bordun, L.V. Kostyk, I.O. Bordun and O.Ya. Tuzyak. The Influence of Europium Impurity on the Recombination Luminescence in Y2O3 // Acta Physica Polonica A – 2018. – V. 133,  No. 4. – 806–810. DOI: 10.12693/APhysPolA.133.806
 • O.M. Bordun, B.O. Bordun, I.I. Medvid and I.Yo. Kukharskyy. Microstructure and Thermally Stimulated Luminescence of β-Ga2O3 Thin Films // Acta Physica Polonica A – 2018. – V. 133, No. 4. – 910–913. DOI: 10.12693/APhysPolA.133.910
 •  I.O. Bordun, O.M. Bordun, I.Yo. Kukharskyy and Zh.Ya. Tsapovska. Structure and Cathodoluminescence of Y2O3:Eu Thin Films obtained at Different Conditions // Acta Physica Polonica A – 2018. – V. 133,  No. 4. – 914–917.  DOI: 10.12693/APhysPolA.133.914
 • О. М. Бордун, Б. О. Бордун, І. Й. Кухарський, І. І. Медвідь, О. Я. Мильо, М. В. Партика, Д. С. Леонов Вплив умов одержання на структуру та морфологію поверхні тонких плівок β-Ga2O3 й (Y0,06Ga0,94)2O3 //Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології – 2019. – T. 17, № 1.–C. 123–131.
 • O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. I. Kukharskyy, I. I. Medvid, Zh. Ia. Tsapovska, and D. S. Leonov. Features of Deposition and Formation of the Structure of Y2O3:Eu Thin Films Obtained by Radio-Frequency Sputtering // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2019. – V. 17, № 2. – C. 353–360.
 • О. М. Бордун, И. О. Бордун, И. И. Кухарский, И. Н. Кофлюк. Особенности формирования и катодолюминесценция тонких пленок оксида иттрия и гадолиния, активированных европием // Журн. прикл. спектр. 2019.– Т.86, №4.– c. 662 – 665.
 • O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. M. Kofliuk, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid, Zh. Ya. Tsapovska, D. S. Leonov. Morphology ofThin Films Y2O3:Eu Obtained by Different Methods // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2020. – V.18, № 1, pp. 53–58.
 • O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. M. Kofliuk, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid, Zh. Ya. Tsapovska, D. S. Leonov. Effect of Activator Concentration on the Morphology of Thin Films of Y2O3:Eu Obtained by Radio-Frequency Sputtering // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2020. – V.18, № 3, pp. 717–725.
 • O. M. Bordun, B. O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid. Density of States and Interband Light Absorption in β-Ga2O3 Thin Films // J. Appl. Spectrosc.– 2021.– V.88, №2 – p. 257–260.
 • O. M. Bordun, B. O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid, I.I. Polovynko, Zh. Ya. Tsapovska, D. S. Leonov. Surface Morphology of Thin β-Ga2O3 Films Obtained by Radio-Frequency Sputtering // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2021. – V.19, № 1, pp. 159–165.
 • O. Bordun, B. Bordun, I. Kukharskyy, I. Medvid, Zh. Tsapovska. Influence of the obtaining conditions on the electroconductivity of Ga2O3 thin films // Electronics and information technologies. – 2021. – Issue 16, P. 87–93.
 • O.M. Bordun, B.O. Bordun, I.M. Kofliuk, I.Yo. Kukharskyy, I.I. Medvid Influence of the Composition of the Radio-Frequency Sputtering Atmosphere on the Density of States and Interband Light Absorption in thin Y2O3 Films // J. Appl. Spectrosc. –  2022. – V. 88, №6 – P. 1152–1156.
 • O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. M. Kofliuk, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid, Zh. Ya. Tsapovska, D. S. Leonov. Surface Morphology of Y2O3:Eu Thin Films at Different Activator Concentrations // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2022. – V.20, № 1, pp. 91–96.
 • О. М. Bordun, B. О. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid, D. М. Maksymchuk, Zh. Ya. Tsapovska, D. S. Leonov. Photoconductivity of Thin β-Ga2O3 and β-Ga2O3:Cr3+ Films // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2023. V. 21, № 1, pp. 49–55.
 • O. M. Bordun, V. G. Bihday, І. Yo. Kukharskyy, І. І. Medvid, І. М. Kofliuk, I. Yu. Khomyshyn, Zh. Ya. Tsapovska, D. S. Leonov Surface Morphology of Thin ZnGa2O4 Films Obtained by Different Methods // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2023. – V. 21, № 2, pp. 403–411.
 • O. M. Bordun, B. O. Bordun, I. I. Medvid, M. V. Protsak, K. L. Biliak, I. Yo. Kucharskyy, D. M. Maksymchuk, I. M. Kofliuk, D. S. Leonov Surface Morphology of (La0.06Ga0.94)2O3:Eu Thin Films // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2023. – V. 21, № 3, pp. 593–603.
 • О.М. Бордун, Б.О. Бордун, І.Й. Кухарський, Д.М. Максимчук, І.І. Медвідь Люмінесценція тонких плівок β-Ga2O3 легованих хромом // Фізика і хімія твердого тіла – 2023. – Т. 24, № 3, С. 490–494.

 

Біографія

Народився 5 лютого 1964 року в с.Оброшино, Пустомитівського р-ну, Львівської області. Фізик, викладач фізики. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Роки навчання в університеті: 1981 – 1986р.р. Адреса університету: м.Львів, вул.Університетська 1. Кандидат фізико-математичних наук з 1993 р., доктор фізико-математичних наук з 2005 р., доцент з 2001 р., професор з 2008 р. З 1986 р. працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка, зокрема з 1986 по 1989 р.р. – старший лаборант кафедри загальної фізики, у 1989 – 1991 р.р. – стажист дослідник кафедри загальної фізики. У 1991 р. вступив до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка на денну форму навчання, а в 1992 р. перевівся на заочну форму навчання у зв’язку з переводом на посаду асистента кафедри загальної фізики , на якій пропрацював з 1992 р. по 1999 р. З 1999 по 2003 р. – доцент кафедри загальної фізики. У зв’язку з утворенням у 2003 р. факультету електроніки переведений на посаду доцента кафедри фізичної та біомедичної електроніки та виконував з 2003 р.до 2017 р. обов’язки заступника декана факультету електроніки з навчальної роботи. З 2006 р. переведений на посаду професора кафедри фізичної та біомедичної електроніки. З 2017 року завідувач кафедри фізичної та біомедичної електроніки.

Досліджує взаємозв’язки структурних комплексів та кристало-хімічних властивостей з оптико-люмінесцентними та електро-фізичними  властивостями в кисневовмісних сцинтиляційних сполуках у монокристалічному, керамічному та тонкоплівковому станах. Проводить дослідження оптичних властивостей біологічних систем.

На даний час Бордун О.М. є автором близько 250 наукових праць, в т.ч. 133 статей, 105 тез доповідей  та матеріалів на наукових конференціях, 4 патентів та 7 навчальних посібників. Зокрема:

 

Методичні матеріали

 • Бордун О.М. Оптична спектрофотометрія в біомедичних дослідженнях – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.
 • Бордун О.М., Бігун Р.І., Пастирський Я.А., Кухарський І.Й. Експериментальні методи фізичної та біомедичної електроніки – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 291 с.
 • Бордун О.М., Вороняк М.І., Кухарський І.Й., Медвідь І.І., Пташник В.В. Методи та прилади медичної діагностики. Лабораторний практикум – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 104 с.

Розклад