Лабораторія (3) Проектування інформаційних систем

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Лабораторія проектування інформаційних систем створена за наказом Ректора 0-66 від 11 квітня 2016р.згідно ухвали Вченої Ради університету від 30 березня 2016 р.

Працівники лабораторії забезпечують проведення лабораторних занять нормативних та вибіркових навчальних дисциплін в комп’ютерних лабораторіях №5,№8,№9,№11 кафедри системного проектування:

Працівники лабораторії надають допомогу студентам факультету у виконанні індивідуальних завдань згідно навчальної програми та курсових і дипломних робіт.

Співробітники

завідувачПИСАРЕВСЬКИЙ Володимир Костянтиновичзавідувач
провідний інженерБОРДЮЖЕНКО Ігор Івановичпровідний інженер
провідний інженерКРАШЕНІННІКОВ Сергій Валентиновичпровідний інженер
інженер 2 категоріїРЯБЧУК Ольга Юріївнаінженер 2 категорії
старший лаборантДУДКО Леонід Івановичстарший лаборант