Лабораторія (2) Оптоелектроніки та інформаційних технологій (навчально-наукова)

  • Про лабораторію
  • Співробітники
  • Методичні матеріали

Завідує – Федорович І. С.

Основним завдання Лабораторії є забезпечення навчальних, організаційно-технічних і наукових робіт у галузях оптоелектроніки та
інформаційних технологій:

  1. організація на належному матеріально-технічному та медичному рівнях підготовки фахівців на Кафедрі з навчальних дисциплін Факультету;
  2. практичне забезпечення проведення лабораторних практикумів із навчальних курсів, визначених навчальними планами підготовки фахівців на Факультеті;
  3. технічне забезпечення та організаційно-технічна підтримка функціонування оптоелектронного та комп’ютерного обладнання та навчальних приміщень на Кафедрі;
  4. технічне сприяння науковій роботі науковій роботі працівників Кафедри, а також студентів та аспірантів, закріплених за Кафедрою та Факультетом.

Співробітники

завідувачФЕДОРОВИЧ Іван Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїАЗАРОВА Ірина Миколаївнаінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїПАЩЕНКО Сергій Петровичінженер 2 категорії

Методичні матеріали

  1. Корчак Ю. Оптоелектронна інформатика. Т. 1. Основні принципи та прилади. Навчальний посібник / Ю. Корчак, Ю. Фургала, С. Рихлюк // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка/ – 2016. – 312 с. див. тут
  2. Кушнір О. Лабораторний практикум з фізичних основ оптоелектроніки/О. С. Куш­нір, І. М. Азарова, А. І. Кашуба, О. М. Крупич, М. Р. Мостова, Г. І. Паночко. // Львів : Левада,­ 2021. – 148 с. ISBN 978-617-607-176-11