Дзендзелюк Орест Степанович

Посада: завідувач Лабораторії (8) Міжфакультетська лабораторія дозиметрії та радіоекологічного моніторингу, заступник декана факультету електроніки та комп'ютерних технологій

Телефон (робочий): (032) 239-47-89

Електронна пошта: orest.dzendzelyuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Радіоекологія довкілля, методи радіологічного контролю, ядерна енергетика та її вплив на довкілля

Публікації

 1. V Grabovskyi, O Dzendzelyuk – ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИМІРЮВАНЬ IN SITU ТА EX SITU ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ 137 Cs Збірник наукових праць” Електроніка та інформаційні технології, 2018 Режим доступу
 2. Karbovnyk, I., Olenych, I., Aksimentyeva, O., Klym, H., Dzendzelyuk, O., Olenych, Y., & Hrushetska, O. (2016). Effect of radiation on the electrical properties of PEDOT-based nanocomposites. Nanoscale Research Letters, 11(1), 1-5. doi:10.1186/s11671-016-1293-0
 3. Olenych, I. B., Monastyrskii, L. S., & Dzendzelyuk, O. S. (2015). Effect of ionizing radiation on the properties of porous silicon nanostructures. Journal of Nano- and Electronic Physics, 7(4) Режим доступу
 4. О.Дзендзелюк, В. Рабик ,З. Любунь. Прогнозування параметрів довкілля на основі штучних нейронних мереж. // Електроніка та інформаційні технології. – 2015. – Випуск 5. – С. 102–113. Режим доступу
 5. Grabovskyi, V. A., Dzendzelyuk, O. S., & Kushnir, O. S. (2013). Temporal and seasonal variations of radiocaesium content in some plants from the western part of ukrainian polesye. Journal of Environmental Radioactivity, 117, 2-8. doi:10.1016/j.jenvrad.2012.05.025
 6. Hrabovskyy, V. A., Dzendzelyuk, O. S., & Kushnir, O. S. (2009). Monitoring of radionuclide contamination of plants in the western part of volyn polissya (ukraine) during 1994-2007. Radioprotection, 44(5), 639-645. doi:10.1051/radiopro/20095118
 7. Kushnir, O., Dzendzelyuk, O., Hrabovskyy, V., & Vlokh, O. (2004). Optical transmittance of dichroic crystals with “isotropic point”. Ukrainian Journal of Physical Optics, 5(1), 1-5. doi:10.3116/16091833/5/1/1/2004
 8. Hrabovskyy, V., Dzendzelyuk, O., Katerynchuk, I., & Furgala, Y. (2004). Monitoring of radionuclides contamination of soils in shatsk national natural park (volyn region, ukraine) during 1994-2001. Journal of Environmental Radioactivity, 72(1-2), 25-33. doi:10.1016/S0265-931X(03)00182-6
 9. Kushnir, O. S., Grabovski, V. A., Dzendzelyuk, O. S., & Lutsiv-Shumski, L. P. (2000). Studies of light propagation in wurtzite-type crystals with the jones calculus. Paper presented at the Proceedings of SPIE – the International Society for Optical Engineering, , 4148 123-128.
 10. Kushnir, O. S., Dzendzelyuk, O. S., Grabovski, V. A., & Mikhailik, V. B. (2000). Studies of phase retardation plates with universal null-polarimeter. Paper presented at the Proceedings of SPIE – the International Society for Optical Engineering, , 4148 137-146.
 11. Влох О.Г., Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С. Визначення ступеня забрудненостi Cs-137 територiї населених пунктiв Львiвської областi // Экотехнологии и ресурсосберение. – Киев. 1994. – N4. – С. 28-35.
 12. Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С. Охріменко С.В. Забруднення Cs-137 деяких представникiв флори Захiдного регiону України // Экотехнологии и ресурсосберение.2000, №2. – С. 60–64.
 13. Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С., Дуцяк Г.З. Гамма-спектрометричне визначення вмісту радіонуклідів у біологічних об’єктах // Фізичний збірник НТШ. 2001, т.;. – С. 382 – 387.
 14. Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Investigations of radionuclide contamination in soils of Shatsk National Natural Park (Volyn district, Ukraine) during 1994-2000 // Acta Agrophysika. 2002 67. –P. 105 – 114Режим доступу
 15. Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Accumulation of radionuclides by mushrooms in the western region of Ukraine // Acta Agrophysika. 2002 67. – P. 92 – 103. Режим доступу
 16. Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O., Katerynchuk I., FurgalaYu. Monitoring of radionuclides contamination of soils in Shatsk National Natural Park (Volyn region, Ukraine) during 1994-2001 // Journal of Environmental Radioactivity. 2004. v. 72. № 1-2 .– Р. 25–33.
 17. Hrabovskyy V.A., Dzendzelyuk O.S. and Kushnir O.S. Monitoring of radionuclide contamination of plants in the western part of Volyn Polissya (Ukraine) during 1994–2007 // Radioprotection, 2009, vol. 44, №5 – Р. 639–645

H-індекс: 3.

Біографія

Дата народження: 27.09.1959 р.

Освіта: вища

Назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка

Факультет: фізичний

Рік закінчення: 1981

Методичні матеріали

Перелік курсів:

 • Радіоекологія;
 • Радіонукліди  у  навколишньому  середовищі;
 • Прикладна  спектрометрія  йонізуючих  випромінювань;
 • Методи  радіологічного  контролю;
 • Моніторинг  радіаційного  стану  довкілля;
 • Фізичні  основи  радіоекології  та  ядерної  енергетики;
 • Радіаційна  безпека.

Навчально-методична робота:

 1. Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С. Методичні вказівки    до    виконання    лабораторних    робіт    зі спецкурсу “Властивості    атомних    ядер” для студентів фізичного факультету. Львів, ЛДУ, 1995. – 28    с.
 2. Практикум з ядерної фізики / В. А. Грабовський,    О. С. Дзендзелюк, В. Б. Капустяник, О. С. Кушнір,    Ю. М. Фургала. Львів: Ред.-видав. відділ Львів.    ун-ту, 1998. 71 с.
 3. Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С., Кушнір О. С. Практикум з ядерної фізики:Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 222 с

Організаційна робота:
Член вченої ради факультету електроніки