Кушнір Олег Степанович

Посада: завідувач кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-88

Електронна пошта: oleh.kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у ResearchGate: publons.com

Наукові інтереси

 

 • Комп’ютерна лінгвістика,
 • обробка природної мови,
 • складні системи та мережі,
 • пошук інформації,
 • матеріалознавство, фізика напівпровідників і діелектриків, кристалооптика.Опублікував близько 300 праць, із них 11 навчально-методичних праць, 1 монографію, 4 патенти та 24 статті в міжнародних журналах квартилів Q1 і Q2.Наукометричні показники:

  Web of Science: h-index = 11, 343 цитування, 60 публікацій;

  Scopus: h-index = 12, 433 цитування, 81 публікація;

  Google Scholar: h-index = 16, 716 цитувань, 120 публікацій.

 

Навчальні дисципліни

Публікації

 

 1. Temperature dependence of dielectric permittivity in incommensurately modulated phase of ammonium fluoroberyllate / B. I. Horon, O. S. Kushnir, P. A. Shchepanskyi, V. Yo. Stadnyk // Condens. Matter Phys. – 2022. – Vol. 25, No 4, 43704 (11 pp.)
 2. Concentration dependences of electronic band structure of CdSe1–xSx thin films / A. I. Kashuba, B. Andriyevsky, O. S. Kushnir, I. V. Semkiv, T. S. Malyi, R. Yu. Petrus // Appl. Nanosci. – 13 September 2022. – 10 pp. DOI: https://doi.org/10.1007/s13204-022-02613-4
 3. АНАЛОГІЇ МІЖ ЗОБРАЖЕННЯМИ ТА ТЕКСТАМИ: ЯВИЩЕ “СПАЛАХІВ” У ТЕКСТАХ І ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ // І. Я. Довгань, О. С. Кушнір, Ю. М. Фургала, Г. І. Паночко // Електроніка та інформаційні технології. 2022. Випуск 17. С. 3–15 Режим доступу
 4. Electronic band structure of cubic solid-state CdTe1–xSex solutions / H. A. Ilchuk, B. Andriyevsky, O. S. Kushnir, A. I. Kashuba, I. V. Semkiv, R. Yu. Petrus // Ukr. J. Phys. Opt. – 2021. – Vol. 22. – P. 101–109. Режим доступу
 5. Repetition characteristic for single texts / O. S. Kushnir, L. B. Ivanitskyi, A. I. Kashuba, M. R. Mostova, V. B. Mykhaylyk // Proc. 5th Conf. on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS-2021). Vol. I: Main Conference. Ed. by N. Sharonova et al. – Lviv, Ukraine, April 22-23, 2021. – CEUR Workshop Proc., Vol. 2870. – P. 629–641. Режим доступу
 6. Least-squares analysis of the dielectric permittivity for improper ferroelectric ammonium fluoroberyllate / B. I. Horon, O. S. Kushnir, V. Y. Stadnyk and A. I. Kashuba // Proc. 12th IEEE Int. Conf. on Electron. and Inf. Technol. (ELIT), 2021. – P. 261–264. DOI: 10.1109/ELIT53502.2021.9501126
 7. Large-scale studies of the repetition characteristic for different models of symbolic sequences / O. S. Kushnir, L. B. Ivanitskyi, A. I. Kashuba, M. R. Mostova, V. B. Mykhaylyk // Proc. 12th IEEE Int. Conf. on Electron. and Inf. Technol. (ELIT), 2021, P. 61–66. DOI: 10.1109/ELIT53502.2021.9501102 .
 8. Kushnir O. S., Dzera O. V., Kushnir L. O. Conciseness of Ukrainian, Russian and English: Application to Translation Studies // Proc. XI Int. Sci. & Pract. Conf. «Electron. and Inform. Technol.» (ELIT-2019). – Lviv, Ukraine. – P. 44–50. https://ieeexplore.ieee.org/document/8892290
 9. S. Kushnir, P. A. Shchepanskyi V. Yo. Stadnyk, A. O. Fedorchuk. Relationships among optical and structural characteristics of ABSO4 crystals // Opt. Mater. – 2019. – Vol. 95. – P. 109221. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346719304306
 10. Kushnir O. S., Buryi V. O., Grydzhan S. V., Ivanitskyi L. B., Rykhlyuk S. V. Zipf’s and Heaps’ laws for the natural and some related random texts // Електроніка та інформаційні технології. – – Вип. 9. – С. 94–105. http://elit.lnu.edu.ua/en/9/9.html
 11. Kushnir O. S., Kashuba A. I. and Yaremkiv V. V. Distinguishing between natural and random texts: a statistical measure linked to word clustering // Proc. 2nd Conf. on Computational Linguistics and Intelligent Systems. Vol. II: Workshop (Lviv, Ukraine, 2018). – P. 112–113. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42556
 12. Ivanitskyi L. B., Kushnir O. S. DFA Method for the analysis of long-range correlations: application to statistical linguistics // Proc. 2nd Conf. on Computational Linguistics and Intelligent Systems. Vol. II: Workshop (Lviv, Ukraine, 2018). – P. 110–111. http://ena.lp.edu.ua/xmlui/handle/ntb/42555?locale-attribute=uk
 13. Kushnir O. S., Yaremkiv V. V., Dovhan I. Y., Kashuba A. I. Influence of unique words on the performance of corpus-based keyword detection methods // Proc. Xth Sci. & Pract. Conf. “Electronics and Information Technologies” (ELIT-2018). – Lviv: Lviv University Publishing House, 2018. – P. A73–A80. Режим доступу
 14. Кушнір О. С., Стрипко Т. А., Таранець В. Г., Кушнір Л. О., Вельгош С. Р. Зіставний аналіз статистичних властивостей східнослов’янських текстів // Електроніка та інформаційні технології. – – Вип. 7. – С. 125–137. http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=7&numart=14
 15. Довгань І. Я., Альфавіцький М. А., Іваніцький Л. Б., Кушнір О. С., Яремків В. В. Розпізнавання текстового плагіату на основі векторної моделі для слів і символьних n-грам // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017) (Львів–Чинадієво, Україна, 2017 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 44–48. Режим доступу
 16. Яремків В. В., Кушнір О. С., Іваніцький Л. Б. Довгосяжні кореляції символів і послідовностей символів у текстах: метод флуктуаційного аналізу // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 29–33. Режим доступу
 17. Іваніцький Л. Б., Кушнір О. С., Яремків В. В., Альфавіцький М. А. Метод DFA для аналізу довгосяжних кореляцій у часових послідовностях // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 59–62. Режим доступу
 18. Кушнір О. С., Залевський Ю. О., Альфавіцький М. А., Іваніцький Л. Б., Яремків В. В. Інформаційна ентропія залежностей статистичної лінгвістики для текстових баз // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 83–87. Режим доступу
 19. Кушнір О. С., Альфавіцький М. А., Богданець В. І., Іваніцький Л. Б., Яремків В. В. Статистична лінгвістика комп’ютерних програм: лексичні флуктуації та «пульсації» // Матер. IX Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2017). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2017. – С. 36–40. Режим доступу
 20. Кушнір О. С., Альфавіцький М. А., Дзіковський В. Є., Іваніцький Л. Б., Рихлюк С. В., Сокульський В. І. Статистика появи слів у природних і рандомних текстах // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні системи та мережі». – – №872. – С. 162–178. http://science.lpnu.ua/uk/sisn/vsi-vypusky/vypusk-872-2017/statystyka-poyavy-sliv-u-pryrodnyh-i-randomnyh-tekstah
 21. Кушнір О. С., Альфавіцький М. А., Богданець В. І., Іваніцький Л. Б., Катеринчук І. М. Статистичні закономірності лінгвістики комп’ютерних програм // Матер. VIII Українсько-Польської наук.-практ. конф. «Електроніка та інформаційні технології» (ЕлІТ-2016) (Львів–Чинадієво, Україна, 27–30 серпня 2016 р.). – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2016. – С. 90–95. Режим доступу
 22. Кушнір О. С., Волоско А. В., Іваніцький Л. Б., Рихлюк С. В. Про статистику відстаней між словами в тексті та проблему розпізнавання змістових слів // Електроніка та інформаційні технології. – – Вип. 6. – С. 155–164. http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=6&numart=17
 23. Кушнір О. С., Рихлюк С. В., Кісь Я. П. Система населених пунктів України та її часова еволюція // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – – №843. – С. 238–250. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34718
 24. Кушнір О. С., Брик О. С., Дзіковський В. Є., Іваніцький Л. Б., Катеринчук І. М., Кісь Я. П. Статистичний розподіл і флуктуації довжин речень в українському, російському і англійському корпусах // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Інформаційні системи та мережі». – – №854. – С. 228–239. http://science.lpnu.ua/uk/sisn/vsi-vypusky/vypusk-854-2016/statystychnyy-rozpodil-i-fluktuaciyi-dovzhyn-rechen-v-ukrayinskyh
 25. Kushnir O. S., Maksysko M. Ya., Ivanitskyi L. B., Rykhlyuk S. V. Rank dependences and lexical frequency spectra for the subgroups of different-length words in texts // Електроніка та інформаційні технології. – – Вип. 5. – С. 167–174. http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=5&numart=18
 26. Piasecki M., Lakshminarayana G., Fedorchuk A. O., Kushnir O. S., Franiv V. A., Franiv A. V., Myronchuk G., Plucinski K. J. Temperature operated infrared nonlinear optical materials based on Tl4HgI6 // J. Mater. : Mater. Electron. – 2013. – Vol. 24. – P. 1187–1193. https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-012-0903-6
 27. BuryyО. А., AndrushchakА. S., KushnirO. S., UbizskiiS. B., VynnykD. М., YurkevychO. V., LarchenkoA. V., ChabanK. O., GotraO. Z.,KitykA. V. Method of extreme surfaces for optimizing geometry of acousto-optic interactions in crystalline materials: Example of LiNbO3 crystals // J. Appl. Phys. – 2013. – Vol. 113. – 083103. https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4792304?journalCode=jap
 28. Grabovskyi V. A., Dzendzelyuk O. S., Kushnir O. S. Temporal and seasonal variations of radiocaesium content in some plants from the western part of Ukrainian Polesye // J. Environ. Radioactivity. – 2013. – Vol. 117. – P. 2–8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X12001464
 29. Kushnir O. , Kityk A. V., Dzyubanski V. S., Shopa R. Y. Critical behaviour of optical birefringence near the normal-incommensurate phase transition in [N(CH3)4]2ZnCl4 crystals under influence of hydrostatic pressure // J. Phys.: Condens. Matter. – 2011. – Vol. 23. – 225403. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/23/22/225403
 30. Kushnir O., Nek P., Vlokh R., Kukhtarev N. Crystal optical properties of inhomogeneous plates and the problems of polarization tomography of photoelastic materials // J. Phys. Opt. – 2005. – Vol. 6. – P. 87–93. https://ifo.lviv.ua/journal/2005/2005_3_6_01.html
 31. Kushnir O. S. Spatial dispersion in incommensurately modulated insulators // J. Phys.: Condens. Matter. – 2004. – Vol. 16. – P. 1245–1267. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/16/8/009
 32. Kushnir O. S. Multiple reflections in crystals: natural and Faraday optical activity // J. Phys. Opt. – 2004. – Vol. 5. – P. 87–95. http://ifo.lviv.ua/journal/2004/2004_3_5_03.html
 33. Kushnir O. S. Simultaneous measurements of crystal optical characteristics of deuterated triglycine sulphate // Phys. Stat. Solidi (b). – 2003. – Vol. 236. – P. 191–199. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pssb.200301520
 34. Kushnir O. S., Bevz O. A., Polovinko I. I., Sveleba S. A. Temperature dependence of optical activity and circular dichroism in -ZnP2 crystals // Phys. Stat. Solidi (b). – 2003. – Vol. – P. 92–101. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssb.200301756
 35. Kushnir O. S. Effect of multiple reflections of light on the optical characteristics of crystals // J. Opt. A: Pure Appl. Opt. – 2003. – V.5. – P. 478–488. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1464-4258/5/5/308/meta
 36. Kushnir O. S., Lokot L. O. Microscopic dielectric and gyration tensors of incommensurately modulated insulators // Phys. Stat. Solidi (b). – 2001. – Vol. 228. – P. 919–935. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/1521-3951%28200112%29228%3A3%3C919%3A%3AAID-PSSB919%3E3.0.CO%3B2-T
 37. Kushnir O. S., Lokot L. O., Polovinko I. I. Symmetry peculiarities of dielectric tensor in incommensurately modulated crystal phases // J. Phys.: Condens. Matter. – 2000. – Vol. 12. – P. 8321–8330. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/12/38/308/meta
 38. Kushnir O. S., Lokot L. O., Lutsiv-Shumski L. P., Polovinko I. I., Shopa Y. I. On the propagation of light in incommensurately modulated dielectric crystals // Phys. Solidi (b). – 1999. – Vol. 214. – P. 487–494. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/(SICI)1521-3951(199908)214:2%3C487::AID-PSSB487%3E3.0.CO;2-U
 39. Kushnir O. S., Burak Y. V., Bevz O. A., Polovinko I. I. Crystal optical properties of lithium tetraborate // J. Phys.: Condens. – 1999. – Vol. 11. – P. 8313–8327. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/11/42/312/meta
 40. Kushnir O. S. Crystal optical properties of incommensurate phases in the plane-wave modulation region // J. Phys.: Condens. Matter. – 1997. – Vol. 9. – P. 9259–9273. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/9/43/011
 41. Kushnir O. S. Character of normal light waves in absorbing crystals with modulated dielectric parameters // J. Phys.: Condens. Matter. – 1996. – Vol. 8. – P. 3921–3932. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/8/21/017
 42. Kushnir O. S., Shopa Y. I., Vlokh O. G. Optical study of incommensurately modulated (N(CH3)4)2ZnCl4 crystals // Europhys. Lett. – 1993. – Vol. 22. – P. 389–393. https://iopscience.iop.org/article/10.1209/0295-5075/22/5/012
 43. Kushnir O. S., Shopa Y. I., Vlokh O. G., Polovinko I. I., Sveleba S. A. The influence of annealing and X-irradiation on the optical anisotropy in incommensurate (N(CH3)4)2ZnCl4 // J. Phys.: Condens. Matter. – 1993. – Vol. 5. – P. 4759–4766. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/5/27/020
 44. Kushnir O. S., Vlokh O. G. Peculiar properties of crystal optics in real modulated phases // J. Phys.: Condens. Matter. – 1993. – Vol. 5. – P. 7017–7032. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/5/37/020

Біографія

Дата народження: 01.02.1963 р.

Освіта: вища

Назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка

Факультет: фізичний

Рік закінчення: 1986

Наукові ступені:

кандидат фіз.-мат. наук
тема дисертації: Оптична анізотропія сегнетоелектричних кристалів з доменною та неспівмірно модульованою структурою
де відбувався захист: Львівський державний університет імені Івана Франка
рік захисту: 1994

доктор фіз.-мат. наук
тема дисертації: Кристалооптичні властивості просторово модульованих і дихроїчних матеріалів
де відбувався захист: Львівський національний університет імені Івана Франка
рік захисту: 2006

Член редколегії збірника наукових праць “Електроніка та інформаційні технології” (заступник головного редактора) та журналу “Ukrainian Journal of Physical Optics” .

Організаційна робота:

 • член вченої ради факультету електроніки та комп’ютерних технологій;
 • член вченої ради по захисту дисертацій.

Методичні матеріали

 1. Кушнір О. С. Конспект лекцій з навчального курсу «Основи комп’ютерної лінгвістики». Львів, Видавн. ЛНУ, 2022. – 292 с.
 2. Андрущак А. А., Готра З. Ю., Кушнір О. С. Прикладна електродинаміка інформаційних систем: Навчальний посібник. – Львів: Видавн. центр Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 304 с.
 3. Лабораторний практикум з фізичних основ оптоелектроніки: навчальний посібник / О. С. Кушнір, І. М. Азарова, А. І. Кашуба, О. М. Крупич, М. Р. Мостова, Г. І. Паночко. – Львів : Левада, 2021. – 148 с.
 4. Kashuba A., Semkiv , Kushnir O. Basic physical properties of thin films of cadmium chalcogenides / Riga: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. – 129 p.
 5. Атомна фізика: Збірник задач: навчальний посібник / Г. А. Ільчук, О. С. Кушнір, О. В. Бовгира, А. І. Кашуба / За ред. Лопатинського І. Є. – Львів: Левада,­ 2021. – 220 с.
 6. Експериментальна оптика: Навчальний посібник / О. С. Кушнір, Ю. М. Корчак, Л. П. Луців-Шумський, С. В. Рихлюк. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 465 с.
 7. Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С., Кушнір О. С. Практикум з ядерної фізики: Навчальний посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 222 с.
 8. Кушнір О. С., Луців-Шумський Л. П., Корчак Ю. М. Практикум з фізики кристалів: Навчальний посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 240 с.

Розклад