Медвідь Іванна Іванівна

Посада: доцент кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-84

Електронна пошта: ivanna.medvid@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Oптичні та люмінесцентні властивості напівпровідникових та діелектричних матеріалів

Навчальні дисципліни

Публікації

Біографія

У 2009 році вступила на факультет електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила у 2014 році та отримала кваліфікацію “Магістр фізичної та біомедичної електроніки”.

З 2014 по 2017 рік навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю фізика твердого тіла.

З 2016 року працює на посаді асистента кафедри фізичної та біомедичної електроніки.

У 2018 році захистила дисертаційну роботу “Оптичні властивості та рекомбінаційні процеси в тонких плівках на основі складного оксиду (Y0.06Ga0.94)2O3” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук по спеціальності 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

 

Методичні матеріали

  • Бордун О.М., Вороняк М.І., Кухарський І.Й., Медвідь І.І., Пташник В.В. Методи та прилади медичної діагностики. Лабораторний практикум – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 104 с.

Розклад