Фургала Юрій Михайлович

Посада: декан факультету електроніки та комп'ютерних технологій, доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-80

Електронна пошта: yuriy.furhala@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

Сучасна теорія управління та розпізнавання образів.

Опублікував понад 80 робіт, серед них більше 10 статей у журналах зі списку ISI.

Навчальні дисципліни

Публікації

 

 1. Features of Using the Prophet Package for Forecasting the Local Weather Situation / Yu. Korchak, B. Ivashko, Yu. Furgala // 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT) : Conference Proceedings. – 2023. – Lviv, Ukraine, September 26-28, 2023. – P. 17-20.
 2.  ОСОБЛИВІ ТОЧКИ НА ЗОБРАЖЕННЯХ: ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЯВЛЕННЯ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ / А. В. Фесюк, Ю. М. Фургала // Електроніка та інформаційнітехнології. – 2023. – 21. – 2 (15-23) – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.21.
 3. . The Impact of Parameters on the Efficiency of Keypoints Detection and Description / A. Fesiuk, Yu. Furgala // 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT) : Conference Proceedings. – 2023. – Lviv, Ukraine, September 26-28, 2023. – P. 261-264.
 4. Застосування адаптивної предикативної аналітики для прогнозування локальної метеоситуації / Ю. Корчак, Ю. Фургала, Ю. Панасюк, Д. Рожанківський // Електроніка та інформаційні технології. – 2022. – В. 18. – с. 20-33. режим доступу
 5. АНАЛОГІЇ МІЖ ЗОБРАЖЕННЯМИ ТА ТЕКСТАМИ: ЯВИЩЕ “СПАЛАХІВ” У ТЕКСТАХ І ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ // І. Я. Довгань, О. С. Кушнір, Ю. М. Фургала, Г. І. Паночко // Електроніка та інформаційні технології. 2022. Випуск 17. С. 3–15 Режим доступу
 6. Using Color Histograms for Shrunk Images Comparison / Furgala, Y.Velhosh, A.Velhosh, S.Rusyn, B. 2021 IEEE 12th International Conference on Electronics and Information Technologies, ELIT 2021 – Proceedings2021, pp. 130–133 https://doi.org/10.1109/ELIT53502.2021.9501117
 7. Furgala Yu. Use of Color Histograms for Image Identification / Yu. Furgala, A. Velhosh, B. Rusyn, Yu. Korchak // Proceedings of the Xth International Scientific and Practical Conference “Electronics and information technologies” ELIT-2018. – P. A-57–A-60.Режим доступу
 8. Yu. M. Furgala, B.P. Rusyn Peculiarities of melin transform application to symbol recognition, 2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), p.251-254 https://doi.org/10.1109/TCSET.2018.8336196
 9. Y. Furgala, Y. Mochulsky, B. Rusyn Evaluation of Objects Recognition Efficiency on Mapes by Various Methods 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), p.595 -598 https://doi.org/10.1109/DSMP.2018.8478435
 10. Ю. Фургала. Використання методів і пристроїв оптоелектроніки для визначення оптичних параметрів та характеристик / Ю.Корчак, Л. Корчак, Ю. Фургала // Військово-технічний збірник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – 2017. – 16. – С. 43-48. http://vtz.asv.gov.ua/article/view/148756/148034
 11. Ю. Фургала. Актуальні проблеми інформаційної безпеки та способи їх вирішення / Ю.Корчак, Ю. Фургала // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – 7. – С. 93-104. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/7_11.pdf
 12. Корчак Ю., Фургала Ю., Корчак Л. Сучасні методи та засоби захисту інформації / Ю. Корчак, Ю. Фургала, Л. Корчак // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – 8. – С. 3-17. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/8_1.pdf
 13. Bolesta, I. M., Vakiv, M. M., Haiduchok, V. G., Kolych, I. I., Kushnir, A. A., Rovetskyy, I. M., & Furgala, Y. M. (2017). Plasmon absorption by silver nanoparticles on LiNbO3 surface. Ukrainian Journal of Physics, 62(1), 39-45. doi:10.15407/ujpe62.01.0039
 14. I. Bolesta, Y. Furgala, I. Kityk Effects of phase transitions in luminescence features of [N(CH3)4]2MnCl4 single crystals Phase Transitions, 56(1), 1996, p.1-10 https://doi.org/10.1080/01411599608207834
 15. Karpa, I. V., Sveleba, S. A., Katerynchuk, I. N., Kunyo, I. M., Phitsych, E. I., Shymkiv, R. M., & Furgala, Y. M. (2013). Electronic spectra of [N(CH3)4]2CoCl4 microcrystals in thin films. Journal of Applied Spectroscopy, 79(6), 888-895. doi:10.1007/s10812-013-9690-y
 16. Sveleba, S. A., Karpa, I. V., Katerynchuk, I. N., Furgala, Y. M., Semotyuk, O. V., Kunyo, I. M., . . . Pankivskyi, Y. I. (2013). Size effects in [N(CH3)4]2Zn 0.58Cu0.42Cl4 crystals. Crystallography Reports, 58(1), 122-128. doi:10.1134/S1063774513010124
 17. Sveleba, S., Semotyuk, O., Katerynchuk, I., Furgala, Y., & Pankivskyi, Y. (2006). The stochastic mode of the modulated structure in [N(CH3) 4]2MeCl4 dielectric crystals. Acta Physica Polonica A, 109(6), 695-700. doi:10.12693/APhysPolA.109.695
 18. Sveleba, S. A., Katerinchuk, I. M., Semotyuk, O. V., Polovinko, I. I., Furgala, Y. M., & Fitsych, O. I. (2005). Interaction of a defect density wave with a modulated structure in incommensurate-phase crystals. Journal of Applied Spectroscopy, 72(5), 690-699. doi:10.1007/s10812-005-0134-1
 19. Hrabovskyy, V., Dzendzelyuk, O., Katerynchuk, I., & Furgala, Y. (2004). Monitoring of radionuclides contamination of soils in shatsk national natural park (volyn region, ukraine) during 1994-2001. Journal of Environmental Radioactivity, 72(1-2), 25-33. doi:10.1016/S0265-931X(03)00182-6
 20. I. Bolesta, Y. Furgala Temperature dependences of luminescence parameters of Cs2CdI4: Mn single crystals Physica status solidi (a), 142(1), 1994, p.245-251 https://doi.org/10.1002/pssa.2211420127
 21. I.M. Bolesta, Yu.M. Furgala Luminescence of Mn-centers and phase transitions in Cs2CdI4 and Rb2CdI4 crystals Ukr. Fiz. Zh. 1991 p.1654-1658Режим доступу

 

Біографія

Дата народження: 11.06.1966 р.

Освіта: вища

Назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка

Факультет: фізичний

Рік закінчення: 1990

Наукові ступені:

кандидат фізико-математичних наук
тема дисертації: Люмінесценція та фазові переходи в кристалах групи А2ВХ4
де відбувався захист: Львівський державний університет імені Івана Франка
рік захисту: 1996

Вчені звання:

доцент
рік присвоєння: 2008

Методичні матеріали

Перелік курсів:

Сучасна теорія управління

Розпізнавання образів

Обробка зображень та розпізнавання образів

Оптоелектроніка

 

Розклад