Футей Олександр Володимирович

Посада: асистент кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем

Телефон (робочий): (032) 239-43-46

Електронна пошта: oleksandr.futey@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Твердотільні прилади

Термальні електричні та оптичні дослідження фазового переходу

Навчальні дисципліни

Публікації

Тези доповідей на міжнародних конференціях

  •  Кашуба А.І. Бовгира О.В,. Франів А.В., Футей О.В. Пружні властивості твердих розчинів заміщення InxTl1-xI . Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ”Еврика”, Львів, 2017, с.С3.
  • М.Соловйов, В.Франів, О.Футей, А.Кашуба. Дисперсійні залежності подвійного заломлення Tl4HgI6 і Tl4СвI6. Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ”Еврика”, Львів, 2017, с.В9.

Патенти

  • Позитивне рішення на патент України №201701393 від 14.02.2017 року “Спосіб отримання кристалів подвійного променезаломлення”, автори Франів А.В.,
    Франів В.А., Морозов Л.М., Футей В.В., Соловйов В.В., Соловйов М.В.
  • Интерферометр. А/С 13260000. Заявлено 22.03.87. Вульчин Ю.Г., Зуб’юк Г.Г., Ивачевский А.И.

Біографія

Народився 10. 05. 1955 р. в м. Бучач Тернопільської області. Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського університету (1979). У 1977-79 рр. – інженер НДЧ, старший інженер проблемної лабораторії росту та дослідження фізичних властивостей кристалів. З 1979 р. – асистент кафедри радіоелектронного матеріалознавства, з 2013р. – асистент кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем факультету електроніки та комп’ютерних технологій. Автор ( та співавтор) 96 наукових праць та методичних розробок, має 3 патенти на винахід.  Веде такі курси: “Електронне навчання та документообіг”, “Системи біометричної ідентифікації”. Наукові інтереси : суперіонні напівпровідники та моделювання процесів дефектів та газоутворень в них. Проходив наукові стажування:  Московський державний університет ім.М.В.Ломоносова (1982р.) ; кафедра фізики напівпровідників Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, радіофізичний факультет, 1986р.;  НВО “Карат” , 2000 р. – відділ вирощування та дослідження фізичних властивостей монокристалів; Центр математичного моделювання  ІППМ АН України ім. Я.С.Підстригача, 2015р.

Розклад