Пташник Вадим Вікторович

Посада: , доцент кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: vadym.ptashnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Вчений веде дослідження за напрямами: технології «Розумного будинку», мікроконтролери та мікропроцесорна техніка, якість питної води та методи її контролю.

Навчальні дисципліни

Публікації

Біографія

Пташник Вадим Вікторович у 2010 році з відзнакою закінчив Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Прикладна фізика», отримав кваліфікацію фізик прикладний.
Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захищено 14 вересня 2014 року у спеціалізованій вченій раді К 55.051.04 Сумського державного університету.
Вчене звання доцента кафедри інформаційних систем та технологій присвоєно у 2021 році.
Працює на кафедрі інформаційних технологій з вересня 2018 року.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 8,5 років, у тому числі у ЛНУП – 7 років.
Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:
– грудень 2010 р. – грудень 2013 р. – аспірантура з відривом від виробництва НУ «Львівська політехніка», спеціальність 01.04.10 – «фізика напівпровідників та діелектриків»;
– березень 2014 р. – червень 2014 р. – асистент, кафедра прикладної фізики та наноматеріалознавства НУ «Львівська політехніка»;
– листопад 2014 р. – серпень 2015 р. – інженер ІІ категорії, кафедра фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ ім. І. Франка;
– вересень 2015 р. – серпень 2016 р. – старший викладач, кафедра електротехнічних систем Львівського національного аграрного університету;
– вересень 2016 р. – серпень 2018 р. – в. о. доцента, кафедра електротехнічних систем Львівського національного аграрного університету;
– вересень 2018 р. – серпень 2021 р. – в. о. доцента, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Львівського національного аграрного університету;
– з вересня 2021 р. – доцент кафедри інформаційних технологій Львівського національного університету природокористування.

Розклад