Пенюх Богдан Романович

Посада: доцент кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-84

Електронна пошта: bohdan.penyukh@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

фізика поверхні, фізика і технологія тонких плівок

Навчальні дисципліни

Публікації

  • Іванків Л. Про механізм хемосорбції та дисоціації хемосорбованих молекул кисню на окислах / Л.Іванків, Б. Пенюх // Фізичний збірник НТШ., сер.фіз. – 2011. – №8. –С. 244-256.
  • Kozak M. The conductivity and structure of ultrathin lead and manganese films / M.Kozak, O.Kravchenko, B.Penyukh // XIII International Conference “Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems “, 16–21 May 2011. – Ivano-Frankivsk, Ukraine. Materials. –V.2. – P. 80.
  • Іванків Л.І. До питання про кінетику хемосорбції./ Іванків Л.І., Козак М.М., Пенюх Б.Р. // 12 міжнародна конференція “Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”. Івано-Франківськ, Тези доповідей, 18-23 травня 2009 р.– С. 387.
  • Стасюк З.В. Електронні явища в ультратонких електрично суцільних плівках металів / Стасюк З.В., Бігун Р.І., Пенюх Б.Р. // 12 міжнародна конференція “Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”. Івано-Франківськ, Тези доповідей, 18-23 травня 2009 р.– С. 94–95.

Біографія

Науковий ступінь:

Розклад