Грабовський Володимир Андрійович

Посада: доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-89

Електронна пошта: volodymyr.grabovskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

радіоекологія довкілля, методи радіологічного контролю, ядерна енергетика та її вплив на довкілля

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Грабовський В. А., Ковальов М. О. Розпізнавання образів за допомогою згорткових нейронних мереж /  Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали: матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – С. 121-125.режим доступу
 2. Грабовський В.А., Кметь О.Я. Розпізнавання та підрахунok об’єктів на зображенні за допомогою архітектури YOLOv3 // Штучний інтелект, 2021. № 2. – С. 42-53. DOI: https://doi.org/10.15407/jai2021.02.042 режим доступу
 3. Harshyna, V. Hrabovskyi. Gaming program for the development of children with special needs // Electronics and information technologies. 2021. Issue 15. P. 36–47. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.15.4     режим доступу
 4. Грабовський В., Мартинович О. Редактор 3D-зображення обличчя, створений з використанням технології KINECT 2.0 // Електроніка та інформаційні технології. 2020. Випуск 14. – С. 36–48. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.14.3  режим доступу
 5. Volodymyr Grabovskyi, Oleh Martynovych. Facial recognition with using of the Microsoft FACE API service.// Electronics and information technologies. 2019. Issue 12. – 30–38 DOI: https://doi.org/10.30970/eli.12.3 режим доступу
 6. Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С. Особливості застосування технологій вимірювань in situ та ex situ для визначення забруднення ґрунтів 137Cs // Електроніка та інформаційні технології. – 2018. – Випуск 9. – С. 24–31. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.9.24
 7. Грабовський В. А., Маслій П.-Р. Експертна система пошуку смартфонів, створена як WEB-додаток на платформі Node.js // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Випуск 8. – С.. 66–73. режим доступу
 8. В. Грабовський, О. Дзендзелюк, А. Трофімук. Забруднення радіоактивним цезієм деяких видів рослин і грибів Карпатського та Шацького Національних Природних парків //Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2014. Випуск 67. С. 173–182. режим доступу
 9. Грабовський В. А., Дзендзелюк О. С., Трофімук А. В. Динаміка забруднення 137Cs деяких компонент екосистем Шацького національного природного парку. //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 37. – 2015. – C. 146-153. DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2015.37.146-153   режим доступу
 10. Грабовський В. А.  Особливості забруднення 137Cs ґрунтів, рослин та грибів українських Карпат/ В. А. Грабовський, О. С. Дзендзелюк, А. В. Трофімук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Фізика . – 2014. – Вип. 35. – С. 103-108. DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2014.35.103-108  режим доступу
 11. A.Grabovskyi, O. S. Dzendzelyuk, O. S Kushnir. Temporal and seasonal variations of radiocaesium content in some plants from the western part of Ukrainian Polesye, Journal of Environmental Radioacti vity, 2013.– 117. – P. 2-8. DOI: 10.1016/j.jenvrad.2012.05.025   режим доступу
 12. В. Грабовський, О. Дзендзелюк. Сезонні зміни вмісту 137cs у деяких лікарських та ягідних рослинах західної України.// Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2012. Випуск 58. С. 175–184.  режим доступу
 13. В.А.Грабовський, О.С. Дзендзелюк, А.В. Трофімук. Українські Карпати: 25 років після Чорнобиля //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 29. – 2011. – С. 9-17. режим доступу
 14. В. Грабовський, О. Браташ. Оцінка радіоактивних викидів Добротвірської тес (Львівська обл.) та їхнього впливу на довкілля // Електроніка та інформаційні технології. 2011. Випуск 1. – С. 166 –175.  режим доступу
 15. В.А. Грабовський, О. С. Дзендзелюк, А. В. Трофімук, М. В. Фронтасьєва, Н. І. Сватюк, В. Т. Маслюк. Низькофонові дослідження грунтів та намулів рік Карпат: техногенні та природні фактории // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. Наук.-техн. збірн. Вип. 14. – С.126-134. С. 126–134. режим доступу
 16. Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С., Дуцяк Г.З., Катеринчук І.М. Радіоекологічний моніторинг Шацького національного природного парку (Волинська область)//Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2006, №5. – С. 70-74. режим доступу
 17. O.S. Kushnir, O.S. Dzendzelyuk, and V.A. Hrabovskyy. Polarized optical transmittance spectra of nonlinear thiogallate crystals near “isotropic point”//Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2007. 10, N 3. P. 48-50. DOI:10.15407/spqeo10.03.048
 18. Грабовський В.А., Дзендзелюк О.С., Трофімук А.В. Гамма-випромінюючі радіонукліди в об’єктах Чорногірського масиву Карпат / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Вип. 21.– 2007.– С. 11-16. режим доступу
 19. V.A. Hrabovskyy, O.S. Dzendzelyuk and O.S. Kushnir. Monitoring of radionuclide contamination of plants in the western part of Volyn Polissya (Ukraine) during 1994–2007 // Radioprotection, 2009, vol. 44, №5 – Р. 639–645 DOI: 10.1051/radiopro/20095118 режим доступу
 20. Грабовський В. А.Радіонуклідне забруднення грунтів та рослин Українських Карпат / В. А. Грабовський, О. С. Дзендзелюк, А. В. Трофімук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Фізика. – 2009. – Вип. 24. – С. 202-207. – Режим доступу: режим доступу
 21. A.Solecki, V. Lapchenko, I. Bubniak, V. Hrabovskyy. Environmental radioactivity of the Karadag geotouristic site (Ukraine) // Вісник Львів. ун-ту. Серія фіз. 2009. Вип. 44. – С. 246–254  режим доступу
 22. Volodymyr Hrabovskyy. Monitoring of the changes of 137Cs content in some plants of the western part of Volyn Polesye (Ukraine) during 1996–2007. – In: Nature and landscape monitoring system in the West Polesie region / Ed. by T.G.Chmielewsky & C. Slawinsky. – Lublin: Wydawnictwa PZN Sp.z o.o., 2009. – P. 108-118. режим доступу
 23. Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Investigations of radionuclide contamination in soils of Shatsk National Natural Park (Volyn district, Ukraine) during 1994-2000//Acta Agrophysika. 2002. – P. 105 – 114 режим доступу
 24. Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O. Accumulation of radionuclides by mushrooms in the western region of Ukraine//Acta Agrophysika. 2002. – P. 92 – 103. режим доступу
 25. Hrabovskyy V., Dzendzelyuk O., Katerynchuk I., Yu. Furgala. Monitoring of radionuclides contamination of soils in Shatsk National Natural Park (Volyn region, Ukraine) during 1994-2001 //Journal of Environmental Radioactivity. v. 72. № 1-2. – Р. 25–33. DOI: 10.1016/s0265-931x(03)00182-6  режим доступу
 26. Грабовський В., Дзендзелюк О., Дуцяк Г. Визначення вмiсту Cs-137 в окpемих видах нижчих pослин та гpибiв Шацького нацiонального пpиpодного паpку (Волинська область)//Вiсн. Львiв ун-ту. Сеp. фiзична. 2003. Вип.. 36. – С. 30-33. режим доступу
 27. Kushnir O., Dzendzelyuk O., Hrabovskyy V., Vlokh O. Optical Transmittance of Dichroic Crystals with “Isotropic Point”// Ukr. J. Phys. Opt., 2004, V.5, №1. – p. 1-5. DOI:3116/16091833/5/1/1/2004 режим доступу

 

Біографія

дата народження: 17 січ. 1955 р.
освіта:
назва навчального закладу : ЛДУ ім. І.Франка
рік закінчення : 1976
наукова ступінь:
кандидат фіз.-мат. наук
тема дисертації : Взаємодія хвиль у кристалах тіогалату срібла
де відбувався захист : ЛДУ ім. І.Франка
рік захисту : 1989
вчене звання: доцент
рік присвоєння : 1995

З  березня 2021 року науковий керівник Міжфакультетської лабораторії дозиметрії та радіоекологічного моніторингу.

 

Методичні матеріали

 

 1. Методи пошуку у системах штучного інтелекту: Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з курсу «Методи і системи штучного інтелекту» / В. А. Грабовський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018 р. – 63 с. див. тут
 2. Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з курсу «Експертні
  системи» (для студентів напряму напряму 12 «Інформаційні технології»» факультету електроніки та комп’ютерних технологій) / Укл.: В. А. Грабовський – Львів :
  ЛНУ імені Івана Франка, 2023 р. – 158 с. див. тут

Розклад