Максимич Віталій Миколайович

Посада: асистент кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Електронна пошта: vitalii.maksymych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Фізичні явища на поверхні твердих тіл

Електрофізичні властивості низькорозмірних клатратних структур для пристроїв електроніки та автономної енергетики

Навчальні дисципліни

Публікації

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus або Web of Scienсe: 

 

 • Maksymych, V., Całus, D., Ivashchyshyn, F., Pidluzhna, A., Chabecki, P., & Shvets, R. (2022). Quantum energy accumulation in semiconductor <ionic liquid> layered clathrates. Applied Nanoscience (Switzerland). https://doi.org/10.1007/s13204-021-01763-11 
 • Dupliak, I., Ivashchyshyn, F., Całus, D., Seredyuk, B., Chabecki, P., Maksymych, V., & Li, F. (2020). Influence of optical radiation and magnetic field on the properties of inse<NaNO2> clathrate. Ukrainian Journal of Physical Optics. https://doi.org/10.3116/16091833/21/3/115/2020 
 • Ivashchyshyn, F., Maksymych, V., Krushelnytska, T., Rybak, O., Seredyuk, B, & Tovstyuk, N. (2021). Biintercalate layered heterostructure: Synthesis conditions and physical properties. Low Temperature Physics. https://doi.org/10.1063/10.0007082 
 • Maksymych, V., Calus, D., Shvets, R., Chabecki, P., Pokladok, N., & Ivashchyshyn, F. (2022). GaSe<β-CD<J2>> Architecture Supramolecular Clathrate: Properties and Application. Journal of Nano- and Electronic Physics. https://doi.org/10.21272/jnep.14(1).01002 
 • Ivashchyshyn, F., Maksymych, V., Calus, D., Klapchuk, M., Baryshnikov, G., Galagan, R., Litvin, V., Chabecki, P., & Bordun, I. (2022). Mechanisms of electrical conductivity, quantum capacity and negative capacitance effects in InSe<PTHQ> nanohybrid. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences. https://doi.org/10.24425/bpasts.2021.139958 
 • Maksymych, V., Calus, D., Klapchuk, M., Shvets, R., Chabecki, P., Kohut, Z., & Ivashchyshyn, F. (2022). Biintercalate formed on the basis of 2D semiconductor matrix, ferroelectric and ferromagnetic phases. Molecular Crystals and Liquid Crystals. https://doi.org/10.1080/15421406.2022.2067667 
 • Ptashnyk, V., Bordun, I., Całus, D., Chabecki, P., Maksymych, V., Malovanyy, M., Kulyk, Y. (2022). Nanoarchitectonics and electrochemical properties of chromium-doped supramolecular carbon material. Applied Physics A: Materials Science and Processing. https://doi.org/10.1007/s00339-022-05705-8 
 • Maksymych, V., Ivashchyshyn, F., Całus, D., Pidluzhna, A., Gała, M., & Chabecki, P. (2022). Electrical properties of clathrate formed on the basis of a p-type semiconductor with 2D guest positions filled with ferroelectric and propolis. Applied Nanoscience (Switzerland). https://doi.org/10.1007/s13204-022-02695-0 
 • Maksymych, V., Calus, D., Matulka, D., Chabecki, P., Shvets, R., Pokladok, N., & Ivashchyshyn, F. (2022). Electrical conduction and polarization properties of InSe<CS(NH2)214Н10>> clathrate. Journal of Nano- and Electronic Physics. https://doi.org/10.21272/jnep.14(5).05020 
 • Ivashchyshyn, F., Maksymych, V., Calus, D., Matulka, D., Chabecki, P., & Kunynets, A. (2022). Effect of optical illumination and magnetic field on the electroconductive and polarization properties of clathrate GaSe<CS(NH2)2<C14H10>>, synthesized under lighting. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences. https://doi.org/10.24425/bpasts.2022.143104 
 • Maksymych, V., Ivashchyshyn, F., Całus, D., Matulka, D., Gała, M.,· Chabecki, P., Shvets, R., Pokladok, N. (2023). Impedance spectroscopy data for 2D biintercalate clathrate InSe<<NaNO2>+<FeCl3>>. Applied Nanoscience (Switzerland). https://doi.org/10.1007/s13204-023-02804-7 
 • Maksymych, V., Klapchuk, M., Borysiuk, A., Kulyk, Yu., Stadnyk, V., Bordun , I., Kohut, Z., Ivashchyshyn, F. (2023). Hierarchical heterostructure built on the basis of SiO2 dielectric matrix and supramolecular complex β-cyclodextrin-ferrocene: Fabrication, physical properties and applications. Materials Research Bulletin. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2023.112220 
 • Maksymych, V.; Calus, D.; Seredyuk, B.; Baryshnikov, G.; Galagan, R.; Litvin, V.; Bujnowski, S.; Domanowski, P.; Chabecki, P.; Ivashchyshyn, F. (2023). The Accumulation of Electrical Energy Due to the Quantum-Dimensional Effects and Quantum Amplification of Sensor Sensitivity in a Nanoporous SiO2 Matrix Filled with Synthetic Fulvic Acid. Sensors. https://doi.org/10.3390/s23084161 
 • Ptashnyk, V., Bordun, I., Maksymych, V.et al. (2023). Influence of cavitational and non-cavitational ultrasonic treatment on the structure and electrochemical properties of nanoporous wood activated carbon. Appl Nanosci . https://doi.org/10.1007/s13204-023-02896-1; 
 • Rymsha, Kh., Yevchuk, I., Zhyhailo, M., Demchyna, O., Maksymych, V., Ivashchyshyn, F. (2023). Hydrogels and their composites based on sulfo-containing acrylates: preparation, properties, and proton conductivity. Journal of Solid State Electrochemistry. doi:10.1007/s10008-023-05619-2. 

 

Cтатті у наукових фахових виданнях України: 

 1.  Максимич, В., Цалус, Д., Швець, Р., Хабецкі, П., Бордун, І., Покладок, Н., Іващишин, Ф. (2021). Властивості і можливості практичного застосування кристалу GaSe інтеркальованого β-циклодекстрином допованого йодом. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Фізика. https://doi.org/10.26565/2222-5617-2021-34-07; 
 2. Maksymych, V., Shvets, R., Ivashchyshyn, F. (2022). Quantum Accumulation of Electrical Energy at Interfacial Boundaries in Heterophase Inorganic/Organic Clathrates. Computational Problems of electrical Engeeniring. https://doi.org/10.23939/jcpee2022.01.030; 
 3. Максимич, В. (2022). Електропровідні та поляризаційні властивості гетерофазного композиту ієрархічної архітектури діоксид кремнію<тіосечовина<дихлорид кобальту>>. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». https://doi.org/10.36910/775.24153966.2021.72.28; 
 4. Максимич, В. (2023). Ієрархічна гетероструктура, синтезована на основі напівпровідникової матриці селеніду індію і супрамолекулярного комплексу тіосечовина<дихлорид кобальту>: виготовлення та фізичні властивості// Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», с.172-179. 

 

Тези конференцій 

 • Максимич, В., Григорчак, І. (Жовтень 2018). Функціонально–гібридні клатрати. 76-та Студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей. Секція прикладної математики та фундаментальних наук.– Львів, с. 273–275; 
 • Григорчак, І., Борисюк, А., Швець, Р., Максимич, В. (Листопад 2018). Супрамолекулярні карбони для суперконденсаторів з реактансно-сенсорною функціональною гібридністю. 15-та Відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН), Львів, с. 68; 
 • Maksymych, V., Ivashchyshyn, F., Chabecki, P. (1-5 June 2020). Electric Properties of GaSe<NaNO2+Propolis> Nanohybrid Encapsulate. XII International Conference “Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials.– KamianetsPodilskyi, p. 156; 
 • Іващишин, Ф., Максимич, В. (25–29 червня 2020). Властивості неорганічно-органічного інкапсулату із ієрархічним гостьовим компонентом. Х міжнародна наукова конференція «Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали».– Луцьк, c. 103-106; 
 • Швець, Р., Борисюк, А., Максимич, В., Типіло, І., Кулик, Ю. (25–29 червня 2020). Допований хромом β-циклодекстриновий біовуглець. Х міжнародна наукова конференція «Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали».– Луцьк,. c. 108-111; 
 • Іващишин, Ф., Максимич, В. (2020). Клатрати з 2D– катіоно-аніонною «плазмою» між квантовими листами напівпровідника. PSC-IMFS-16.–Львів, c. 104-105; 
 • Maksymych, V., Calus, D., Shvets, R., Chabecki, P., Ivashchyshyn, F. (21-24 September 2021). Cointercalant Clathrate of GaSe <NaNO2+FeCl3> Configuration and its Properties. Book of Abstracts of XXV Galyna Puchkovska International School-Seminar “Spectroscopy оf Molecules And Crystals” (ISSSMC2021).– Kyiv, p. 136; 
 • Maksymych, V., Calus, D., Pidluzhna, A., Chabecki, P., Ivashchyshyn, F. (25-27 August 2021). Properties of inorganic-organic clathrate of complex hierarchical architecture. The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2021).– Lviv, p. 135; 
 • Maksymych, V., Shvets, R., Chabecki, P.,Ivashchyshyn, F. (26-30 April 2021). Supramolecular clathrate GaSe<β-CD<J2>> of hierarchical architecture: properties and applications. International conference for young professionals in physics and technology.– Kharkiv, p. 48-49; 
 • Максимич, В., Іващишин, Ф., Швець, Р. (25-27 травня 2021). GaSe<CS(NH2)214Н10>> клатрат ієрархічної архітектури, синтезований при освітленні: властивості та застосування. VII міжнародна науково-практична конференція «Структурна релаксація у твердих тілах».– Вінниця, с. 69-72; 
 • Ptashnyk, V., Bordun, I., Całus, D., Chabecki, P., Maksymych, V., Malovanyy, M., Borysiuk, A. (25-27 August 2021). Synthesis, structure, and electrochemical properties of chromium-doped supramolecular carbon material. The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2021).– Lviv, p. 77; 
 • Максимич, В. (12 May 2022). Клатрат ієрархічної архітектури МСМ-41<CH4N2S<CoCl2>>: синтез, властивості, застосування. Proceedings of International Scientific Conference “Electrical and power engineering and electromechanics (EPEE 2022).–Odesa, p.59-60; 
 • Maksymych, V., Calus, D., Borysiuk, A., Chabecki, P., Ivashchyshyn, F. (25–27 August 2022). Nitrogen-doped carbon for supercapacitors: synthesis, properties and applications. The International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2022).– Lviv, p. 171; 
 • Ptashnyk, V., Bordun, I., Maksymych, V., Malovanyy, M., Calus, D., Chabecki, P., Szymczykiewicz, E. (25–27 August 2022). Influence of cavitation and non-cavitation ultrasonic treatment on the structure of nanoporous carbon materials. The International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2022).– Lviv, p. 204; 
 • Maksymych, V., Calus, D., Borysiuk, A., Bordun, I., Chabecki, P., Ivashchyshyn, F. (11-13 November 2022). NitrogenDoped Porous Carbon Material for Supercapacitors Derived from Gelatin. 2nd International Conference on Innovative Materials and NanoEngeneering (IMNE’2022). Dovgoluka, p. 1-2; 
 • Максимич, В., Швець, Р., Іващишин, Ф. (9–11 листопада 2022). Клатрат InSe<β-CD<J2>> з ієрархічною конфігурацією компонентів: властивості та застосування. Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжна наука заради миру та розвитку».– Чернівці, c. 329-333; 
 • Maksymych, V., Calus, D., Shvets, R., Chabecki, P., Ivashchyshyn, F. (16–19 August 2023). Electric charge accumulation at the interface of supramolecular clathrate МСМ-41<CH4N2S<CoCl2>>. The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023), Bukovel. P.– 113; 
 • Zhyhailo, M., Demchyna, O., Yevchuk, I., Babkina, N., Maksymych, V. (16–19 August 2023). Viscoelastic properties of polymeric and nanocomposite proton conductive membranes for fuel cells. The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2023), Bukovel. P.– 115; 
 • Maksymych, V., Chabecki, P., Shvets, R. Сonductive and Capacitive Properties of InSe<SmCl3> Nanohybrid. XІX International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems.– Ivano-Frankivsk. P.– 43. 

Біографія

У 2013 році вступив на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» на напрям підготовки «Прикладна фізика». У 2017 році здобув ступінь вищої освіти бакалавр із даного напрямку. У вересні цього ж року вступив в магістратуру за даним напрямком підготовки, яку закінчив з відзнакою у грудні 2018 року і здобув ступінь вищої освіти магістр із спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали».  

У вересні 2019 року вступив до аспірантури за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», яку достроково завершив у 2023 році та здобув науковий ступінь доктора філософії. Тема дисертації – «Отримання та електрофізичні властивості низькорозмірних клатратних структур для пристроїв електроніки та автономної енергетики». 

Протягом навчання долучався виконання робіт за держбюджетними НДР: «Фізико-технологічні засади створення наноструктур для квантового генерування і акумулювання електричної енергії» (№ державної реєстрації 0115U000438); «Супрамолекулярний дизайн наноструктур для надвисокоємних функціонально-гібридних накопичувачів енергії з електрохімічними і квантовими механізмами» (№ державної реєстрації 0118U000272); «Клатратні гетероструктури для високоефективних пристроїв перетворення, накопичення та зберігання енергії» (№ державної реєстрації 0121U109026). 

У 2023 році– лауреат премії для працівників наукових установ і закладів вищої освіти Львівської області. 

З вересня 2023 року працюю на посаді асистента кафедри фізичної та біомедичної електроніки факультету електроніки та комп’ютерних технологій Національного університету імені Івана Франка.  

Нагороди

У 2023 році– лауреат премії для працівників наукових установ і закладів вищої освіти Львівської області. 

Розклад