Корчак Юрій Михайлович

Посада: Заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 296 47 80

Електронна пошта: yuriy.korchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

 • Моделювання процесів в оптоелектронній сенсориці
 • Обробка зображень і розпізнавання образів

Опублікував понад 20 статей у журналах зі списку ISI. 1 АС.

Навчальні дисципліни

Публікації

 

 1. Korchak Yu. Features of Using the Prophet Package for Forecasting the Local Weather Situation / Yu. Korchak, B. Ivashko, Yu. Furgala // 2023 IEEE 13th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT) : Conference Proceedings. – 2023. – Lviv, Ukraine, September 26-28, 2023. – P. 17-20.
 2. Корчак Ю. Застосування адаптивної предикативної аналітики для прогнозування локальної метеоситуації / Ю. Корчак, Ю. Фургала, Ю. Панасюк, Д. Рожанківський // Електроніка та інформаційні технології. – 2022. – В. 18. – с. 20-33. https://doi.org/10.30970/eli.18.3
 3. Світловипромінюючі діоди: історія створення, сьогодення та перспективи / Ю. Корчак, Ю. Фургала, Н. Корчак // Електроніка та інформаційні технології. – 2021. – В. 15. – с. 124-143.
 4. Furgala Yu. Use of Color Histograms for Image Identification / Yu. Furgala, A. Velhosh, B. Rusyn, Yu. Korchak // Proceedings of the Xth International Scientific and Practical Conference “Electronics and information technologies” ELIT-2018. – P. A-57–A-60. https://www.researchgate.net/publication/328537664_Use_of_Color_Histograms_for_Image_Identification
 5. Корчак Ю. Використання методів і пристроїв оптоелектроніки для визначення оптичних параметрів та характеристик / Ю.Корчак, Л. Корчак, Ю. Фургала // Військово-технічний збірник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – 2017. – 16. – С. 43-48. http://vtz.asv.gov.ua/article/view/148756/148034
 6. Корчак Ю. Актуальні проблеми інформаційної безпеки та способи їх вирішення / Ю.Корчак, Ю. Фургала // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – 7. – С. 93-104. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/7_11.pdf
 7. Корчак Ю., Фургала Ю., Корчак Л. Сучасні методи та засоби захисту інформації / Ю. Корчак, Ю. Фургала, Л. Корчак // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – 8. – С. 3-17. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/8_1.pdf
 8. Корчак Ю. Матеріали для виготовлення бронежилетів: сучасний стан та перспективи / Ю.Корчак, Л. Корчак // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – 6. – С. 54-71. http://elit.lnu.edu.ua/pdf/6_6.pdf
 9. Korchak, Y. M., Fedor, B. S., Polovynko, I. I., & Rudyk, V. P. (2012). Manifestation of a thermochromic phase transition in electronic spectra of C 3H 7NH 3CuCl 3 crystals. Journal of Applied Spectroscopy, 79(2), 243-247. Режим доступу
 10. Korchak, Y. M., Partyka, M. V., Kapustyanyk, V. B., Sveleba, S. A., & Fedor, B. S. (2008). Signs of phase transitions and a thermooptic memory effect in absorption spectra of (N(CH3)4)2Zn0.8Ni 0.2Cl4 solid solutions. Journal of Applied Spectroscopy, 75(5), 723-729. Режим доступу
 11. Korchak, Y. M., Kapustyanyk, V. B., Partyka, M. V., & Rudyk, V. P. (2007). Temperature variation of the optical absorption edge for ammonium aluminum alum. Journal of Applied Spectroscopy, 74(2), 289-294. Режим доступу
 12. Корчак Ю.М., Партыка М.В., Капустянык В.Б., Свелеба С.А., Федор Б.С. Проявление фазовых переходов и эффекта термооптической памяти в абсорбционных спектрах твердых растворов [N(CH3)4]2Zn0,8Ni0,2Cl4 // ЖПС – 2008. – 75, №5. – с.717-723.https://elibrary.ru/item.asp?id=8824945
 13. Корчак Ю.М., Капустянык В.Б., Партыка М.В., Рудык В.П. Температурная эволюция края оптического поглощения аммоний-алюминиевых квасцов // ЖПС – 2007. – 74, №2. – с.258-262. https://elibrary.ru/item.asp?id=9465263
 14. Kapustianyk V.B., Rudyk V.P., Korchak Yu.M., Partyka M.V. Radiochromic phenomena in the ferroics with hydrogen bonds // Phase Transition – 2007. – 80, N1-2. – p.101-108. https://doi.org/10.1080/01411590701323017
 15. Batyuk A.Ya., Kapustyanyk V.B., Korchak Yu.M. Manifestations of Phase Transitions and the Thermooptical Memory Effect in the Absorption Spectra of (N(CH3)4)2CuCl4 Crystals // Journal of Applied Spectroscopy. – 2005. – V.72, No3. – P. 413-418; https://doi.org/10.1007/s10812-005-0091-8
 16. Kapustianyk V.B., Rudyk V., Korchak Yu., Batiuk A., Kulyk B., Czapla Z. Spectroscopic Study of Radiation Effects in DMAAS:Cr Ferroelectrics // Ferroelectrics. – 2005. – V.317. – P.7-13.https://doi.org/10.1080/00150190590963336
 17. Kapustianyk V., Korchak Yu., Rudyk V., Batiuk A. Influence of the growing conditions on thermochromic properties of [NH2(C2H5)2]2CuxZn1-xCl4 crystals // Functional materials. – 2005. – 12, N4. – P.775-780. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/139322
 18. Kapustyanyk V., Czapla Z., Tchukvinskyi R., Batiuk A., Korchak Yu., Rudyk V. Dielectric and Spectral Properties of DMAAS Ferroelectric Crystals Doped with Chromium // Phys. Stat. Sol. (a).-2004.- V. 201.-P.139-147. https://doi.org/10.1002/pssa.200306717
 19. Korchak Yu., Kapustyanyk V., Batiuk A., Girnyk I., Czapla Z., Dacko S. Dielectric and Dilatometric Properties of NH(CH3)3CuCl3?2H2O Low Dimensional Ferroics // Acta Phys. Pol. (a).-2004.-V.106.-P.39-49.Режим доступу
 20. Kapustyanyk V., Czapla Z., Korchak Yu., Kulyk B. Radiation Effects in DMAAS:Cr Ferroelectric Crystal // Acta Phys. Pol. (a).-2003.-V.104.-P.571-580.http://dx.doi.org/10.12693%2FAPhysPolA.104.571
 21. Korchak Yu., Kapustianik V., Tchukvinskyi R., Czapla Z., Dacko S., Bazhan V. Dielectric Relaxation in High Temperature Phases of (NH3C2H5)2CuCl4 Crystals.// Physica Status Solidi (b). – 2001.- 228, № 3. – PP.777-784. https://doi.org/10.1002/1521-3951(200112)228:3%3C777::AID-PSSB777%3E3.0.CO;2-L
 22. Капустяник В.Б., Корчак Ю.М., Половинко І.І. Спектри поглинання кристалів [C2H5NH3]2CuCl4 в області фазових переходів. // УФЖ.–2000.- 45, №1.-С.92-96.Режим доступу
 23. Kapustianik V., Polovinko I., Korchak Yu., Tchukvinskyi R., Sveleba S., Dacko S., Czapla Z. Phase Transitions and Dielectric Relaxations in [N(C2H5)4]2MeCl2Br2 (Me = Zn, Co) Solid Solutions. // Ferroelectrics. – 1997. – 202. – PP.149-156. https://doi.org/10.1080/00150199708213471
 24. Kapustianik V.B., Sveleba S.A., Tchukvinskyi R., Korchak Yu., Mokryi V., Polovinko I.I., Trybula Z. Dielectric Properties and Electric Conductivity of Dimethylammonium Tetrachlorocobaltate Ferroelectric Crystals. // Phys.stat.sol.(a). – 1995.-151. – PP.481- 488.https://doi.org/10.1002/pssa.2211510225

Біографія

дата народження: 24 квіт. 1972 р.

освіта:
назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка
рік закінчення: 1995
наукова ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
тема дисертації: Вплив координаційного оточення іону Ме2+ (Me=Cu,Co) на оптико-фізичні властивості кристалів ряду A2MeCl4.
де відбувався захист: Львівський державний університет імені Івана Франка
рік захисту: 1999
вчене звання: доцент
рік присвоєння: 2008

Заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

Методичні матеріали

 1. Корчак Ю. Оптоелектронна інформатика. Т. 1. Основні принципи та прилади. Навчальний посібник / Ю. Корчак, Ю. Фургала, С. Рихлюк // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка/ – 2016. – 312 с. Режим доступу
 2. . Корчак Ю. М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Оптоелектроніка» / Ю. М. Корчак, Ю. М. Фургала. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 95 с
 3. Корчак Ю. Сучасні інтелектуальні сенсори та системи. Електронний навчальний курс / Атестовано на засіданні атестаційної комісії ЛНУ ім. І. Франка (протокол № 28-23 від 10.02.2023). https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4388
 4. Корчак Ю. Основи оптоелектроніки. Електронний навчальний курс / Атестовано на засіданні атестаційної комісії ЛНУ ім. І. Франка (протокол № 28-24 від 29.01.2024). https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4575

Розклад