Бігун Роман Іванович

Посада: доцент кафедри фізичної та біомедичної електроніки

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-54

Електронна пошта: roman.bihun@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: electronics.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • Фізичні явища на поверхні твердих тіл.
  • Розмірні ефекти в зразках обмежених розмірів.
  • Оптичні властивості нанорозмірних металевих конденсатів.
  • Сучасна силова електроніка.

Навчальні дисципліни

Публікації

Біографія

У 2003 році закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. В тому ж році поступив до аспірантури, яку успішно закінчив у 2006 році. У 2007 році по конкурсу був обраний на посаду асистента кафедри фізичної та біомедичної електроніки. В жовтні 2008 року захистив дисертаційну роботу  на тему “Розмірні ефекти в електронних властивостях тонких плівок металів, нанесених на діелектричні та слабопровідні підкладки“. У 2011 році був обраний за конкурсом на посаду доцента цієї ж кафедри. У 2012 році було присвоєне звання доцента цієї ж кафедри. У 2015 році вступив до докторантури, яку успішно закінчив у 2017 році.В квітні 2019 року на спеціалізованій вченій раді Д 20.051.06 відбувся успішний захист докторської дисертаційної роботи на тему “ЕЛЕКТРОННІ ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАРЯДУ В НАНОРОЗМІРНИХ МЕТАЛЕВИХ ДВОКОМПОНЕНТНИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ“. На даний час перебуваю на посаді доцента кафедри фізичної та біомедичної електроніки. У навчальному плані працюю над розвитком актуального напрямку сучасної фізичної та силової електроніки та фізики розмірних кінетичних явищ у плівках металів.

Нагороди

У 2015 році в співавторстві був удостоєний щорічної премії Президента України для молодих вчених за цикл наукових праця за темою “ЕЛЕКТРИЧНІ, ОПТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ УЛЬТРАТОНКИХ ПЛІВОК ПРОСТИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

Методичні матеріали

  • Стасюк З.В., Козак М.М., Пенюх Б.Р., Павлик Б.В., Пастирський Я.А., Бігун Р.І. Фізична електроніка. Лабораторний практикум. Частина 1.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.-114 с.
  • З.В. Стасюк, Р.І. Бігун, А.В. Бородчук., М.М. Козак., Б.Р. Пенюх. Лабораторний практикум з фізичної електроніка. Під загальною редакцією проф. Стасюка З.В.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009.- 261 с.
  • О.М. Бордун., Р.І. Бігун., Я.А.Пастирський., І.Й. Кухарський. Eкспериментальні методи фізичної та біомедичної електроніки. Львівський національний університет імені Івана Франка.– 2011.– С.215.
  • З.В. Стасюк, Р.І. Бігун, М.М. Козак., Я.А. Пастирський., Б.Р. Пенюх. Вакуумна та плазмова електроніка. Лабораторний практикум. За заг. ред. Проф. З.В. Стасюка.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- 427 с.
  • З.В. Стасюк, Р.І. Бігун, М.М. Козак., Я.А. Пастирський., Б.Р. Пенюх. Вакуумна та плазмова електроніка. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене. За заг. ред. Проф. З.В. Стасюка. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2020. 480 с.

Розклад