Кофлюк Ірина Миколаївна

Посада: асистент кафедри фізичної та біомедичної електроніки, заступник декана факультету електроніки та комп'ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-84

Електронна пошта: iryna.koflyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

Оптико-люмінесцентні властивості неорганічних сполук

Навчальні дисципліни

Публікації

 • 1. O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. M. Kofliuk, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid, О. Ya. Mylyo, D. S. Leonov Synthesis and Structure of Y2O3;Eu Thin Films // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. – 2019. – V. 17, № 4. – Р. 711–716. (Scopus, Q4) https://doi.org/10.15407/nnn.17.04.711
 • 2. O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. M. Kofliuk, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid, Zh. Ya.Tsapovska. Morphology of Thin Films Y2O3:Eu Obtained by Different Methods // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. – 2020. – V. 18, №1. – 53-58. (Scopus, Q4) https://doi.org/10.15407/nnn.18.01.053
 • 3. O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. M. Kofliuk, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid, Zh. Ya. Tsapovska, D. S. Leonov Effect of Activator Concentration on the Morphology of Thin Films of Y2O3:Eu Obtained by Radio-Frequency Sputtering // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. – 2020. – V. 18, № 3. – Р. 715-722. (Scopus, Q4)
  https://doi.org/10.15407/nnn.18.03.717
 • 4. I.M. Kofliuk Thin oxide films for transparent electronics and full color displays / O.M. Bordun, B.O. Bordun, I.M. Kofliuk, I.Yo. Kukharskyy, I.I. Medvid, M.V. Protsak // 2021 IEEE XIIth International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT) Proceedings, Ukraine, Lviv, May 19-21, 2021, P.33-36.
  https://doi.org/10.1109/ELIT53502.2021.9501095
 • 5. O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. M. Kofliuk, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid, Zh. Ya. Tsapovska and D. S. Leonov Surface Morphology of Y2O3:Eu Thin Films at Different Activator Concentrations // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. – 2022. – V.20, № 1. – Р. 91-96. (Scopus, Q4) https://doi.org/10.15407/nnn.20.01.091
 • 6. O.M. Bordun, I.O. Bordun, I.M. Kofliuk, I.Yo. Kukharskyy, I.I. Medvid, I. M. Kravchuk, M. S. Karkulovska, D.S. Leonov Deposition of Y2O3:Eu Thin Films by Radio-Frequency Sputtering // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2022, – V. 20, № 3 – P. 639–645. (Scopus, Q4) https://doi.org/10.15407/nnn.20.03.639
 • 7. O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. M. Kofliuk, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid Density of states and interband light absorption in Y2O3 and Sc2O3 thin films // Physics And Chemistry Of Solid State. – 2022. -V. 23, № 1. – pp.40-44. (Scopus, Q4) https://doi.org/10.15330/pcss.23.1.40-44
 • 8. O. Bordun, B. Bordun, I. Kofliuk I. Kukharskyy, I. Medvid Analysis Of Spectral And Kinetic Characteristics Of Cathodoluminescence Of Y2O3:Eu Thin Films As A Red Component Of Full-Color High-Resolution Fluorescent Displays // Electronics and information technologies – 2022. Issue 18.– P. 34–43. https://doi.org/10.30970/eli.18.4
 • 9. O.M. Bordun, I.O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, I.N. Kofliuk. Features of Formation and Cathodoluminescence of Thin Films of Yttrium and Gadolinium Oxides Activated by Europium // J. Appl. Spectrosc. – 2019. – V.86, №4. – 711-714. (Scopus, Q4) https://doi.org/10.1007/s10812-019-00884-4
 • 10. O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. M. Kofliuk, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid Influence of the Composition of the Radio-Frequency Sputtering Atmosphere on the Density of States and Interband Light Absorption in thin Y2O3 Films // J. Appl. Spectrosc. – 2022. – V.88, №6. – p. 1152–1156. (Scopus, Q4) https://doi.org/10.1007/s10812-022-01292-x
 • O. M. Bordun, V. G. Bihday, І. Yo. Kukharskyy, І. І. Medvid, І. М. Kofliuk, I. Yu. Khomyshyn, Zh. Ya. Tsapovska, and D. S. Leonov Surface Morphology of Thin ZnGa2O4 Films Obtained by Different Methods // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2023. – V. 21, № 2, pp. 403–411. https://www.imp.kiev.ua/nanosys/media/pdf/2023/2/nano_vol21_iss2_p0403p0411_2023.pdf
 • O. M. Bordun, B. O. Bordun, I. I. Medvid, M. V. Protsak, K. L. Biliak, I. Yo. Kucharskyy, D. M. Maksymchuk, I. M. Kofliuk, and D. S. Leonov Surface Morphology of (La0.06Ga0.94)2O3:Eu Thin Films // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2023. – V. 21, № 3, pp. 593–603. https://www.imp.kiev.ua/nanosys/media/pdf/2023/3/nano_vol21_iss3_p593p603_2023.pdf

Біографія

У 2013 році вступила на факультет електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила у 2018 році та отримала кваліфікацію “Магістр фізичної та біомедичної електроніки”.

З 2019 року навчається в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю прикладна фізика та наноматеріали.

16 листопада 2023 року, на засіданні разової спеціалізованої ради Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся захист дисертації  на тему “Формування структури та оптико-люмінесцентні властивості тонких плівок оксиду ітрію, активованого іонами європію” на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Проекти

«Оптоелектронний пристрій для реєстрації клітинних об’єктів» (номер державної реєстрації N0112U001289) і «Розробка оптоелектронного методу аналізу нанорозмірних об’єктів у біологічних рідинах та лікарських препаратах» (номер державної реєстрації N0119U002209)

Розклад