Русиняк Михайло Омелянович

Посада: доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Електронна пошта: mykhailo.rusyniak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • Системи автоматизації
 • Інформаційні технології

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Дослідження регулятора температури електропечі з різномантними алгоритмами фаззі-керування / П.Б. Клендій, В.Ю. Рамш, М.О. Русиняк, Г.Я. Клендій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія: Техніка та енергетика АПК. – 2015. – Вип. 209, ч. 1. – С. 90-98.
 2. Алгоритм розпізнавання образів мікроклімату за допомогою штучних нейронних мереж /М.О. Русиняк// Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК – К.: Вид-во ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. 194. – С.57-63
 3. Комп’ютерне моделювання частотно-регульованого електроприводу пневмотранспортної установки борошномельних підприємств / П. Б. Клендій, М. О. Русиняк, Г. Я. Клендій, В. Ю. Рамш. // Енергетика і автоматика. – 2013. – № 2(16).
 4. Енергозбереження при використанні системи управління мікрокліматом у промисловому пташнику / М.О.Русиняк, О.В.Калатало // Наукові дослідження — теорія і експеримент 2010: Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава 17-19 травня 2010 р. “ІнтерГрафіка”, 2010. – Т.5 — 108 с.
 5. Енергозбереження при використанні адаптивних математичних моделей / М.О. Русиняк // Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль 14-15 травня 2008 р. Тернопіль ТДТУ, 2008 — 370 с.- с.15
 6. Аналіз традиційних систем управління мікрокліматом пташників. Способи зниження енергетичних затрат та підвищення ефективності роботи птахофабрик яєчного напряму. / В.П. Лисенко, Б.Л. Головінський, М.О. Русиняк // Науковий вісник Національного аграрного університету. Вип. 118, – 2008. с. 174-181
 7. Використання методу Лагранжа для визначення оптимальних параметрів мікроклімату в промисловому пташнику. / В.П. Лисенко, М.О. Русиняк // Електрифікація та автоматизація сільського господарства. № 10  – 2004 — с.75-83
 8. Розробка алгоритму визначення оптимальних параметрів мікроклімату в промисловому пташнику / В.П. Лисенко, М.О. Русиняк // Аграрна наука і освіта. Том 4 № 3-4 — 2003 с. 92-97
 9. Адаптивна математична модель процесу виробництва яєць / В.П. Лисенко, М.О. Русиняк // Науковий вісник Національного аграрного університету. Вип. 60, – 2003. с. 228-238
 10. Інтеграція засобів математичного процесора MathCad з програмами автоматизації виробничих процесів промислового пташника / В.П. Лисенко, М.О. Русиняк, І.А. Семеген // // Аграрна наука і освіта. Том 3 № 3-4 — 2002 с. 100-103

 

Біографія

Дата народження: 07.11.1958 р.

Освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, спеціальність «радіофізика і електроніка» 1981 р., кваліфікація «радіофізик».

Кандидатська дисертація «Автоматизована енергозберігаюча система керування виробництвом у промисловому пташнику»,
спеціальність 05.13.07 – автоматизація процесів керування,
захист в Національному університеті харчових технологій (м. Київ) у 2012 р.

Розклад