Персонал

Деканат

деканФУРГАЛА Юрій Михайловичдекан
заступник деканаВЕЛЬГОШ Сергій Романовичзаступник декана
заступник деканаДЗЕНДЗЕЛЮК Орест Степановичзаступник декана
заступник деканаЛУЧЕЧКО Андрій Петровичзаступник декана

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїКОСТЮК Леся Антонівнаметодист 1 категорії
секретарДЕМЧУК А. М.секретар

Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

завідувачКУШНІР Олег Степановичзавідувач
професорКРУПИЧ Олег Миколайовичпрофесор
професорПОЛОВИНКО Ігор Івановичпрофесор
професорСВЕЛЕБА Сергій Андрійовичпрофесор
доцентГРАБОВСЬКИЙ Володимир Андрійовичдоцент
доцентКАТЕРИНЧУК Іван Миколайовичдоцент
доцент (сумісник)КОРЧАК Юрій Михайловичдоцент (сумісник)
доцентПАНОЧКО Галина Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ФУРГАЛА Юрій Михайловичдоцент (сумісник)
асистент (сумісник)ГОРОН Богдан Ігоровичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ДУФАНЕЦЬ Марта Василівнаасистент (сумісник)
асистентКАРПА Іван Васильовичасистент
асистент (сумісник)КЛИМОВИЧ Юрій Григоровичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)МОСТОВА Мар'яна Романівнаасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ПАНАСЮК Юрій Володимировичасистент (сумісник)

Кафедра радіоелектронних і комп'ютерних систем

в.о. завідувача кафедриОЛЕНИЧ Ігор Богдановичв.о. завідувача кафедри
професорМОНАСТИРСЬКИЙ Любомир Степановичпрофесор
доцентБАБИЧ Орест Йосиповичдоцент
доцентБОЙКО Ярослав Васильовичдоцент
доцентСОКОЛОВСЬКИЙ Богдан Степановичдоцент
доцентФЛЮНТ Орест Євгеновичдоцент
асистентСІНЬКЕВИЧ Олег Олександровичасистент
асистентФУТЕЙ Олександр Володимировичасистент
інженер 1 категоріїКОВТУН Роман Миколайовичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїПАВЛІВ Н. В. Н. В.інженер 1 категорії

Кафедра радіофізики та комп'ютерних технологій

завідувачБОЛЕСТА Іван Михайловичзавідувач
доцентБЛАГІТКО Богдан Ярославовичдоцент
доцентВЕЛЬГОШ Сергій Романовичдоцент
доцентЗЛОБІН Григорій Григоровичдоцент
доцентКАРБОВНИК Іван Дмитровичдоцент
доцент (сумісник)КАТЕРНЯК Ігор Богдановичдоцент (сумісник)
доцент, інженер 1 категорії (сумісник)КУШНІР Олексій Олександровичдоцент, інженер 1 категорії (сумісник)
доцентЛЮБУНЬ Зіновій Михайловичдоцент
доцентМОЧУЛЬСЬКИЙ Юрій Степановичдоцент
доцентРАБИК Василь Григоровичдоцент
доцентХВИЩУН Іван Олександровичдоцент
старший науковий співробітникШМИГЕЛЬСЬКИЙ Ярослав Антоновичстарший науковий співробітник
провідний інженерРОМАНЯК Леся Іванівнапровідний інженер

Кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки

завідувачПАВЛИК Богдан Васильовичзавідувач
професорГАЛІЙ Павло Васильовичпрофесор
доцентКОСТИК Людмила Василівнадоцент
доцентЛИС Роман Мирославовичдоцент
доцентЛУЧЕЧКО Андрій Петровичдоцент
доцентМАТВІЇШИН Ігор Михайловичдоцент
доцентСЛОБОДЗЯН Дмитро Петровичдоцент
асистентКУШЛИК Маркіян Олеговичасистент
асистент (сумісник)ШПОТЮК Ярослав Олеговичасистент (сумісник)
провідний інженерДІДИК Роман Івановичпровідний інженер
провідний інженер, (сумісник)ЦВЄТКОВА Ольга Валентинівнапровідний інженер, (сумісник)

Кафедра системного проектування

завідувачШУВАР Роман Ярославовичзавідувач
професорБАЛИЦЬКИЙ Олексій Олександровичпрофесор
професор (сумісник)БУГРІЙ Олег Миколайовичпрофесор (сумісник)
професорКОМАН Богдан Петровичпрофесор
професорОГІРКО Ігор Васильовичпрофесор
професор (сумісник)ЮЗЕВИЧ Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентДЕМКІВ Лідія Степанівнадоцент
доцентНЕНЧУК Тарас Миколайовичдоцент
доцентСТАХІРА Роман Йосиповичдоцент
доцентЩЕРБАК Ілона Миколаївнадоцент
доцент (сумісник)ЩЕРБАК Сергій Сергійовичдоцент (сумісник)
старший викладачКОВТКО Роксолана Тарасівнастарший викладач
асистентКАСЬКУН Олег Даниловичасистент
асистентКУЛИК Петро Руслановичасистент
асистентПАРУБОЧИЙ Віталій Олеговичасистент
асистентПРОДИВУС Андрій Михайловичасистент
інженер 1 категоріїЦХУРБАЄВ Владислав Христофоровичінженер 1 категорії
докторантПАВЛИШЕНКО Богдан Михайловичдокторант
аспірант, асистент (сумісник)ВАЩУК Олександр Володимировичаспірант, асистент (сумісник)
аспірант, старший викладач (сумісник)КУШНІР Василь Володимировичаспірант, старший викладач (сумісник)
аспірант, старший викладач (сумісник)РИБАК Андріян Васильовичаспірант, старший викладач (сумісник)

Кафедра фізичної та біомедичної електроніки

завідувачБОРДУН Олег Михайловичзавідувач
професорСТАСЮК Зиновій Васильовичпрофесор
доцентБІГУН Роман Івановичдоцент
доцент (сумісник)ВОРОНЯК Мирослав Івановичдоцент (сумісник)
доцентКУХАРСЬКИЙ Ігор Йосифовичдоцент
доцентПЕНЮХ Богдан Романовичдоцент
асистентБУЧКОВСЬКА Марія Дмитрівнаасистент
асистентГАВРИЛЮХ Василь Мироновичасистент
асистентМЕДВІДЬ Іванна Іванівнаасистент
інженер 1 категоріїКОПЛАК Ольга Михайлівнаінженер 1 категорії
аспірантКОФЛЮК Ірина Миколаївнааспірант

Лабораторія електронних систем

завідувачКАЛІВОШКА Богдана Михайлівназавідувач
інженер 2 категоріїКОЗАК Михайло Михайловичінженер 2 категорії
інженер 2 категоріїШУЛИК Ольга Теодорівнаінженер 2 категорії
інженерПРОЦАК Марія Віталіївнаінженер
інженерФЕРЕНСОВИЧ Ярослав Петровичінженер

Лабораторія інтелектуальних автономних систем

завідувачПАРАНДІЙ Петро Петровичзавідувач
провідний інженерСМЕТАНА Галина Ярославівнапровідний інженер
інженерБОЙКО В. Я.інженер

Міжкафедральна лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем

завідувачСТОЛЯРЧУК Олег Володимировичзавідувач
провідний інженерГАБРІЄЛЬ Ігор Ігоровичпровідний інженер
інженер 1 категорії (сумісник)КОФЛЮК Ірина Миколаївнаінженер 1 категорії (сумісник)

Міжкафедральна обчислювальна лабораторія

завідувачКОСОВСЬКА Романа Романівназавідувач
провідний інженерРИКОВСЬКИЙ Петро Антоновичпровідний інженер
інженер 2 категоріїОДІНЦОВА Вікторія Ігорівнаінженер 2 категорії

Науково-дослідна лабораторія НДЛ-19 оптико-електронних приладів

провідний науковий співробітник, завідувач (сумісник)БІЛИЙ Олександр Івановичпровідний науковий співробітник, завідувач (сумісник)
старший науковий співробітникЯРЕМИК Роман Ярославовичстарший науковий співробітник
науковий співробітникГЕТЬМАН Василь Богдановичнауковий співробітник

Науково-дослідна лабораторія НДЛ-20 сенсорики

головний науковий співробітникЗОРЕНКО Юрій Володимировичголовний науковий співробітник
старший науковий співробітникГОРБЕНКО Віталій Івановичстарший науковий співробітник
старший науковий співробітникШПОТЮК Ярослав Олеговичстарший науковий співробітник
науковий співробітникБЕЛЮХ Віктор Михайловичнауковий співробітник
науковий співробітникВАСИЛЬЦІВ В'ячеслав Івановичнауковий співробітник
науковий співробітникЗОРЕНКО Тетяна Євгенівнанауковий співробітник
науковий співробітник (сумісник)КУШЛИК Маркіян Олеговичнауковий співробітник (сумісник)
молодший науковий співробітникКРАВЕЦЬ Олег Петровичмолодший науковий співробітник
провідний інженерМИХАЛЕВИЧ Надія Юліанівнапровідний інженер
інженерБУЖУК Ярослава Михайлівнаінженер
інженерКОВАЛЬЧУК Надія Орестівнаінженер

Лабораторія оптоелектроніки і прикладної оптики

завідувачФЕДОРОВИЧ Іван Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїДУЦЯК Галина Зенонівнаінженер 1 категорії

Лабораторія проектування інформаційних систем

завідувачПИСАРЕВСЬКИЙ Володимир Костянтиновичзавідувач
провідний інженерКРАШЕНІННІКОВ Сергій Валентиновичпровідний інженер
провідний інженерФЕДОРОВИЧ Іван Степановичпровідний інженер
інженер 1 категоріїДМИТРІВ Віктор Ярославовичінженер 1 категорії
інженер (сумісник)ПРОДИВУС Андрій Михайловичінженер (сумісник)
інженерРЯБЧУК Ольга Юріївнаінженер

Лабораторія радіофізики і комп'ютерних технологій

завідувачШЕВЧУК Валерій Дмитровичзавідувач
інженер 2 категоріїСІМКІВ Богдан Олексійовичінженер 2 категорії
інженерБОДНАР Микола Михайловичінженер

Лабораторія сенсорної електроніки

завідувачШИКОРЯК Йосип Андрійовичзавідувач
інженер 1 категоріїМАНЬКО Михайло Михайловичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїШПАК Любов Михайлівнаінженер 1 категорії
інженерКАЮН Ігор Валерійовичінженер
інженерШЕВЧУК Володимир Никоновичінженер

Лабораторія ядерного практикуму та дозиметрії

завідувачДЗЕНДЗЕЛЮК Орест Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїКЛИМОВИЧ Юрій Григоровичінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїАЗАРОВА Ірина Миколаївнаінженер 2 категорії