Персонал

Деканат

деканФУРГАЛА Юрій Михайловичдекан
заступник деканаВЕЛЬГОШ Сергій Романовичзаступник декана
заступник деканаДЗЕНДЗЕЛЮК Орест Степановичзаступник декана
заступник деканаЛУЧЕЧКО Андрій Петровичзаступник декана

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїКОСТЮК Леся Антонівнаметодист 1 категорії
секретарСАЛАМІН Анна Богданівнасекретар

Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

завідувачКУШНІР Олег Степановичзавідувач
професорКРУПИЧ Олег Миколайовичпрофесор
професор (сумісник)МАЛИНИЧ Сергій Захаровичпрофесор (сумісник)
професорПОЛОВИНКО Ігор Івановичпрофесор
професорСВЕЛЕБА Сергій Андрійовичпрофесор
доцентГРАБОВСЬКИЙ Володимир Андрійовичдоцент
доцентДУФАНЕЦЬ Марта Василівнадоцент
доцентКАТЕРИНЧУК Іван Миколайовичдоцент
доцент (сумісник)КОРЧАК Юрій Михайловичдоцент (сумісник)
доцент (сумісник)КУНЬО Іван Михайловичдоцент (сумісник)
доцентПАНОЧКО Галина Іванівнадоцент
доцентФРАНІВ Володимир Андрійовичдоцент
доцент (сумісник)ФУРГАЛА Юрій Михайловичдоцент (сумісник)
асистентГОРОН Богдан Ігоровичасистент
асистентДВЕРІЙ Остап Романовичасистент
асистент (сумісник)МОСТОВА Мар'яна Романівнаасистент (сумісник)
інженер 1 категоріїДУЦЯК Галина Зенонівнаінженер 1 категорії
аспірантІВАНІЦЬКИЙ Любомир Богдановичаспірант

Кафедра радіоелектронних і комп'ютерних систем

завідувачОЛЕНИЧ Ігор Богдановичзавідувач
професор (сумісник)КЛИМ Галина Іванівнапрофесор (сумісник)
професорМОНАСТИРСЬКИЙ Любомир Степановичпрофесор
доцентБОЙКО Ярослав Васильовичдоцент
доцентСОКОЛОВСЬКИЙ Богдан Степановичдоцент
доцентФЛЮНТ Орест Євгеновичдоцент
асистентПАВЛИК Михайло Романовичасистент
асистент (сумісник)ПРИТУЛА Маріанна Миколаївнаасистент (сумісник)
асистентСІНЬКЕВИЧ Олег Олександровичасистент
асистентФУТЕЙ Олександр Володимировичасистент
аспірант, асистент (сумісник)ГУРА Володимир Тарасовичаспірант, асистент (сумісник)

Кафедра радіофізики та комп'ютерних технологій

завідувачКАРБОВНИК Іван Дмитровичзавідувач
професорБОЛЕСТА Іван Михайловичпрофесор
професор (сумісник)НАЗАРКЕВИЧ Марія Андріївнапрофесор (сумісник)
професор (сумісник)РЕНДЗІНЯК Сергій Йосиповичпрофесор (сумісник)
доцентБЛАГІТКО Богдан Ярославовичдоцент
доцентВЕЛЬГОШ Сергій Романовичдоцент
доцентЗЛОБІН Григорій Григоровичдоцент
доцентКАЛІВОШКА Богдана Михайлівнадоцент
доцентКАТЕРНЯК Ігор Богдановичдоцент
доцентКУШНІР Олексій Олександровичдоцент
доцентЛЮБУНЬ Зіновій Михайловичдоцент
доцентРАБИК Василь Григоровичдоцент
доцент (сумісник)САС Наталія Богданівнадоцент (сумісник)
доцент (сумісник)СЕРЕДНИЦЬКА Христина Ігорівнадоцент (сумісник)
доцентХВИЩУН Іван Олександровичдоцент
асистент (сумісник)ДЗІКОВСЬКИЙ Віктор Євгеновичасистент (сумісник)
асистентЛЕВУШ Павло Назаровичасистент
асистент (сумісник)РИКОВСЬКИЙ Петро Антоновичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ШЕВЧУК Валерій Дмитровичасистент (сумісник)
асистентШМИГЕЛЬСЬКИЙ Ярослав Антоновичасистент

Кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки

завідувачПАВЛИК Богдан Васильовичзавідувач
професорГАЛІЙ Павло Васильовичпрофесор
професорЛУЧЕЧКО Андрій Петровичпрофесор
доцентКОСТИК Людмила Василівнадоцент
доцентЛИС Роман Мирославовичдоцент
доцентМАТВІЇШИН Ігор Михайловичдоцент
доцентСЛОБОДЗЯН Дмитро Петровичдоцент
асистент (сумісник)КАЮН Ігор Валерійовичасистент (сумісник)
асистентКУШЛИК Маркіян Олеговичасистент
асистент (сумісник)ШПОТЮК Ярослав Олеговичасистент (сумісник)

Кафедра системного проектування

завідувачШУВАР Роман Ярославовичзавідувач
професор (сумісник)БУГРІЙ Олег Миколайовичпрофесор (сумісник)
професорКОМАН Богдан Петровичпрофесор
професор (сумісник)ОГІРКО Ігор Васильовичпрофесор (сумісник)
професор (сумісник)ЮЗЕВИЧ Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентЦибуляк Б.З.доцент
доцентАнохін В.Є.доцент
доцентДЕМКІВ Лідія Степанівнадоцент
доцентЛЯШКЕВИЧ Василь Яремовичдоцент
доцентНЕНЧУК Тарас Миколайовичдоцент
доцентСТАХІРА Роман Йосиповичдоцент
доцент (сумісник)ФІЦИЧ Олена Іванівнадоцент (сумісник)
старший викладачКОВТКО Роксолана Тарасівнастарший викладач
асистентЛяшкевич М.Ю.асистент
асистентКуцяба Т.І.асистент
асистентСеник А.Д.асистент
асистентКАСЬКУН Олег Даниловичасистент
асистентКУЛИК Петро Руслановичасистент
асистентЛОЗИНСЬКИЙ Володимир Марʼяновичасистент
асистент, асистент (сумісник)МИСЮК Ірина Володимирівнаасистент, асистент (сумісник)
асистент, аспірант (сумісник)МИСЮК Роман Володимировичасистент, аспірант (сумісник)
асистент (сумісник)МОКІЙ Олександра Анатоліївнаасистент (сумісник)
асистентПАРУБОЧИЙ Віталій Олеговичасистент
асистентПРОДИВУС Андрій Михайловичасистент
асистентТКАЧЕНКО Олександр Миколайовичасистент
старший лаборантДудко Л.І.старший лаборант
аспірант, асистент (сумісник)КУШНІР Василь Володимировичаспірант, асистент (сумісник)
аспірантМИСЮК Роман Володимировичаспірант
аспірант, асистент (сумісник)РИБАК Андріян Васильовичаспірант, асистент (сумісник)

Кафедра фізичної та біомедичної електроніки

завідувачБОРДУН Олег Михайловичзавідувач
професорДЕМКІВ Тарас Михайловичпрофесор
доцентБІГДАЙ Володимир Гаррійовичдоцент
доцентБІГУН Роман Івановичдоцент
доцентБУЧКОВСЬКА Марія Дмитрівнадоцент
доцент (сумісник)ВОРОНЯК Мирослав Івановичдоцент (сумісник)
доцентКУХАРСЬКИЙ Ігор Йосифовичдоцент
доцентМЕДВІДЬ Іванна Іванівнадоцент
доцентПЕНЮХ Богдан Романовичдоцент
доцент (сумісник)ПТАШНИК Вадим Вікторовичдоцент (сумісник)
асистентКОФЛЮК Ірина Миколаївнаасистент
асистент (сумісник)ХОМИШИН Іван Юрійовичасистент (сумісник)
інженер 1 категорії, асистент (сумісник)КОПЛАК Ольга Михайлівнаінженер 1 категорії, асистент (сумісник)
аспірант, асистент (сумісник)МАКСИМЧУК Данило Максимовичаспірант, асистент (сумісник)

Лабораторія (1) Інтелектуальних автономних систем

завідувачПАРАНДІЙ Петро Петровичзавідувач
провідний інженерСМЕТАНА Галина Ярославівнапровідний інженер
інженер 1 категоріїКОВТУН Роман Миколайовичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїПАВЛІВ Н. В.інженер 1 категорії
інженерБОЙКО В. Я.інженер

Лабораторія (2) Оптоелектроніки і прикладної оптики

завідувачФЕДОРОВИЧ Іван Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїАЗАРОВА Ірина Миколаївнаінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїПАЩЕНКО Сергій Петровичінженер 2 категорії

Лабораторія (3) Проектування інформаційних систем

завідувачПИСАРЕВСЬКИЙ Володимир Костянтиновичзавідувач
провідний інженерБОРДЮЖЕНКО Ігор Івановичпровідний інженер
провідний інженерКРАШЕНІННІКОВ Сергій Валентиновичпровідний інженер
інженер 1 категоріїДМИТРІВ Віктор Ярославовичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїЦХУРБАЄВ Владислав Христофоровичінженер 1 категорії
інженер (сумісник)ПРОДИВУС Андрій Михайловичінженер (сумісник)
інженерРЯБЧУК Ольга Юріївнаінженер

Лабораторія (4) Радіофізики і комп'ютерних технологій

завідувачШЕВЧУК Валерій Дмитровичзавідувач
провідний інженерРОМАНЯК Леся Іванівнапровідний інженер
інженер 1 категорії (сумісник)КУШНІР Олексій Олександровичінженер 1 категорії (сумісник)
інженерБОДНАР Микола Михайловичінженер
лаборантСІМКІВ Богдан Олексійовичлаборант

Лабораторія (5) Сенсорної електроніки

завідувачШИКОРЯК Йосип Андрійовичзавідувач
провідний інженерВАСИЛЬЦІВ В'ячеслав Івановичпровідний інженер
провідний інженерМОРОЗЕВИЧ Л. М.провідний інженер
провідний інженерЦВЄТКОВА Ольга Валентинівнапровідний інженер
інженер 1 категоріїШПАК Любов Михайлівнаінженер 1 категорії
інженерКАЮН Ігор Валерійовичінженер
інженерШЕВЧУК Володимир Никоновичінженер

Лабораторія (6) Електронних систем

інженер 1 категоріїХОМИШИН Іван Юрійовичінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїШУЛИК Ольга Теодорівнаінженер 2 категорії
інженерФЕРЕНСОВИЧ Ярослав Петровичінженер

(7) Міжкафедральна обчислювальна лабораторія

завідувачКОСОВСЬКА Романа Романівназавідувач
провідний інженерРИКОВСЬКИЙ Петро Антоновичпровідний інженер
інженер 1 категорії (сумісник)КОФЛЮК Ірина Миколаївнаінженер 1 категорії (сумісник)
інженер 2 категоріїОДІНЦОВА Вікторія Ігорівнаінженер 2 категорії
інженерСИДОРУК М. О.інженер

(8) Міжфакультетська лабораторія дозиметрії та радіоекологічного моніторингу

(9) Науково-дослідна лабораторія НДЛ-19 оптико-електронних приладів

провідний науковий співробітник, завідувач (сумісник)БІЛИЙ Олександр Івановичпровідний науковий співробітник, завідувач (сумісник)
старший науковий співробітникЯРЕМИК Роман Ярославовичстарший науковий співробітник
науковий співробітникГЕТЬМАН Василь Богдановичнауковий співробітник

Науково-дослідна лабораторія НДЛ-20 сенсорики

старший науковий співробітникШПОТЮК Ярослав Олеговичстарший науковий співробітник
науковий співробітникБЕЛЮХ Віктор Михайловичнауковий співробітник
науковий співробітник (сумісник)ВАСИЛЬЦІВ В'ячеслав Івановичнауковий співробітник (сумісник)
науковий співробітник (сумісник)КУШЛИК Маркіян Олеговичнауковий співробітник (сумісник)
молодший науковий співробітникКРАВЕЦЬ Олег Петровичмолодший науковий співробітник
інженерБУЖУК Ярослава Михайлівнаінженер