Навчальний план – Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення (121)

Всі пропозиції та побажання щодо покращення і вдосконалення ОПП “Інженерія програмного забезпечення” на 2023/2024 навчальний рік надсилати на корпоративну пошту гаранта ОПП  roman.shuvar@lnu.edu.ua

Робоча зустріч по обговоренню ОПП 2024

  1. Структурно-логічна схема ОПП (оновлена 2023)
  2. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам ОПП (оновлена 2023)
  3. Матриця відповідності програмних компетентностей вибірковим компонентам ОПП (оновлена 2023)
  4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами ОПП (оновлена 2023)
  5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними вибірковим компонентами ОПП (оновлена 2023)

Аналіз тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці ОПП “Інженерія програмного забезпечення” 2023 

Перелік ІТ компаній, з якими Львівський Університет уклав договір про співпрацю

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” 2019 н.р.

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” 2022 н.р.

Рецензія на освітньо-професійну програму “Інженерія програмного забезпечення” канд. тех. наук (за спеціальністю системи та засоби ШІ), доцента, Керівника університетської програми GlobalLogic в Україні Є. Сакало

Рецензія на освітньо-професійну програму “Інженерія програмного забезпечення” Директора ТОВ “Елекс” П.О. Коновалов

Рецензія на освітньо-професійну програму “Інженерія програмного забезпечення” Генерального директора Sigma Software Д. Вартанян

Рецензія на освітньо-професійну програму “Інженерія програмного забезпечення” Виконавчого директора Асоціації “Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг” С.В. Веселовський

Звіт за результатами опитування щодо якості освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» факультету електроніки та комп’ютерних технологій

Робочі навчальні програми ОК освітньої програми “Інженерія програмного забезпечення” 2022

Силабуси освітніх компонент освітньо-професійної програми “Інженерія програмного забезпечення” 2022 р. (оновлені 2023 р.)

Силабуси освітніх компонент освітньо-професійної програми “Інженерія програмного забезпечення” 2019 р. (оновлені 2023 р.)

Теми бакалаврських робіт 2023-2024 н.р.

Бакалаврські роботи 2022-2023 н.р.

Теми курсових робіт та методичні вказівки для їх виконання  

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура комп’ютерів та комп’ютерна електроніка 32 32 2:2 Іспит
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Вступ в інженерію програмного забезпечення 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Залік
Комп’ютерні інформаційні мережі та системи 32 32 2:2 Залік
Основи програмування 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Веб-технології та програмування ч.1 32 32 2:2 Залік
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Об’єктно-орієнтоване програмування 32 32 2:2 Іспит
Операційні системи, системне програмування 32 32 2:2 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгоритми і структури даних 32 32 2:2 Іспит
Бази даних 32 32 2:2 Іспит
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія Української культури 16 16 1:1 Залік
Патерни проектування 32 32 2:2 Залік
Функціональне програмування 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Веб-технології і програмування ч.2 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Основи вбудованих систем 32 32 2:2 Іспит
Паралельні та розподілені обчислення 32 32 2:2 Залік
Право ІТ 16 16 1:1 Залік
Прикладна статистика та ймовірнісні процеси 32 32 2:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Засоби інженерії даних 32 32 2:2 Іспит
Цифрова обробка інформації 32 32 2:2 Іспит
Методи та технології інженерії даних 32 32 2:2 Іспит
Методи та технології обчислень 32 32 2:2 Іспит
Навчальна (проектна) практика 135 0:8,4 Залік
Дисципліна на вибір 1:Вибрані розділи мови програмування С 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:М’які обчислення 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мова програмування Python 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Нереляційні бази даних 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 5:Нечіткі системи 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 6:Основи штучного інтелекту 32 32 2:2 Залік
Програмування мікрокомп’ютерних систем 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз та рефакторинг коду, моделювання та проектування ПЗ 32 32 2:2 Іспит
Архітектура ПЗ 32 32 2:2 Іспит
Якість та тестування ПЗ 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Засоби машинного навчання 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Засоби роботи з великими даними 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мікроконтролери (на базі GL Embedded Starter Kits) 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Проектування пристроїв цифрової та аналогової електроніки 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 5:Хмарні засоби (Хмарні засоби та технології 2022) 32 32 2:2 Залік
Цифрова та аналогова електроніка 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інновації та підприємництво в ІТ 32 16 2:1 Іспит
Операційні системи реального часу 32 32 2:2 Іспит
Програмування вбудованих систем (Програмування вбудованих та конфігурованих систем (2022)) 32 32 2:2 Іспит
Програмування конфігурованих цифрових систем 32 32 2:2 Іспит
Управління ІТ-проектами 32 32 2:2 Іспит
Стартапи в ІТ 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Edge/Fog технології та обчислення 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Апаратне забезпечення вбудованих систем 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейромереж 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Засоби глибинного навчання 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 5:Програмування роботехнічних систем 32 32 2:2 Залік
Розпізнавання образів 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Виробнича (переддипломна) практика 135 0:8,4 Залік
Життєвий цикл ПЗ 32 32 2:2 Іспит
Інформаційна безпека програм та даних 32 32 2:2 Іспит
Кваліфікаційна робота 0:0 Немає
Дисципліна на вибір 1:Безпровідні та мобільні мережі 32 32 2:2 Залік
Комп’ютерна лінгвістика та обробка природної мови 32 32 2:2 Залік