Функціональне програмування (121 Інженерія програмного забезпечення)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316ст. наук. співробітник Свелеба С. А.ФеП-21, ФеП-22, ФеП-23

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФеП-21ст. наук. співробітник Свелеба С. А., Франів  В. А.
ФеП-22Франів  В. А.
ФеП-23Франів  В. А., Франів  В. А.

Опис навчальної дисципліни

Мета викладання предмету
Метою курсу є вивчення засад, прийомів і способів функціонального програмування. Оволодіння базовими можливостями функціонального програмування на прикладі мови програмування Python.
Завдання викладання предмету
Після вивчення цієї дисципліни студент:
повинен знати:

 • методи упаковки і розпакування аргументів, оператори присвоювання, ключові аргументи і аргументи за замовчуванням,
 • області видимості, оператори global та nonlocal
 • анонімні функції, map, filter та zip
 • генератори списків, множин і словників
 • декоратори, синтаксис декораторів
 • декоратори з аргументами та без аргументів
 • приклади використання декораторів

повинен вміти:

 • розв’язувати задачі з побудови теорії деякої області знань, отримувати нові знання про неї;
 • застосовувати функціональне програмування для обробки рекурсивних структур даних, розв’язування числових задач;
 • застосовувати функціональне програмування для реалізації паралельних обчислень.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: «Дискретна матиматика», «Основи програмування мовою Python».

Рекомендована література

 1. Downey, A.B. Think Python [Текст] / Allen B. Downey. – O’Reilly, 2012. – 300 p.
 2. Phillips, D. Python 3 Object Oriented Programming [Текст] / Dusty Phillips. – Birmingham : Packt Publishing, 2010. – 404 p.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Технології розробки алгоритмів” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 6.050102 та 123 “Комп’ютерна інженерія”, 6.170103 та 125 “Кібербезпека” / уклад. Гермак В.С.; Кропивницький: ЦНТУ – 2018.– 81 с.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інженерія прикладних інтелектуально-орієнтованих програмних продуктів” для студентів спеціальностей 121 “Інженерія програмного забезпечення” та 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (всіх форм навчання) / В.М. Льовкін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 80 с.
 5. Програмування числових методів мовою PYTHON / А. Ю. Дорошенко [та ін.]; за ред. А. В. Анісімова. – ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 464 с.
 6. Програмування числових методів мовою Python : підруч. / А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий ; за ред. А. В. Анісімова. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – 640 с.

Силабус:

Завантажити силабус