Комп’ютерна лінгвістика та обробка природної мови (121 Інженерія програмного забезпечення)

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832професор Кушнір О. С.ФеП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФеП-41професор Кушнір О. С.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є одержання студентами необхідних теоретичних знань з основ комп’ютерної лінгвістики, а також формування в студентів практичних навичок, які б дали змогу ефективно застосовувати засвоєні знання та методи комп’ютерної лінгвістики.
Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з основними
поняттями лінгвістики, ідеями, підходами та методами комп’ютерної лінгвістики, структурним підходом у комп’ютерній лінгвістиці, класифікацією та особливостями продуктів
комп’ютерної лінгвістики, проблемами автоматичного аналізу та розпізнавання мови, синтезом мови та мовними технологіями, основами машинного перекладу та комп’ютерної
лексикографії.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати:
 поняття, методи та продукти комп’ютерної лінгвістики
 основні методи комп’ютерної лінгвістики;
 теоретично аналізувати основні теорії та моделі комп’ютерної лінгвістики
вміти:
 класифікувати та вирішувати типові задачі комп’ютерної лінгвістики;
 теоретично аналізувати основні теорії та моделі комп’ютерної лінгвістики
 працювати з відповідними програмними продуктами;
 застосовувати комп’ютерну техніку для вирішення лінгвістичних задач;
 виробляти та реалізувати лінгвістичні комп’ютерні алгоритми;
 користуватися програмами для машинного перекладу.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Волошин В. Г. Комп’ютерна лінгвістика / В. Г. Волошин. – Суми : Університетська книга, 2004. – 382 с.
  2. Кушнір О. С. Основи комп’ютерної лінгвістики (конспект лекцій) / О. С. Кушнір. – Львів : Видавн. Львів. ун-ту, 2023. – 292 с.
  3. Delmonte R. Computational Linguistic Text Processing / New York : Nova Science Publishers, 2009 – 382 p.
  4. Пасічник В. В. Математична лінґвістика. Книга 1. Квантитативна лінгвістика / В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина, В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич. – Львів : Новий світ – 2000, 2012. – 359 с.
  5. Bolshakov I. Computational linguistics. Models, resources, applications / I. Bolshakov, A. Gelbukh. – Mexico : Ciencia de la Computacion, 2004. – 198 p.
  6. Clark The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing / A. Clark, C. Fox, S. Lappin. – Chichester : John Wiley and Sons, 2010. – 801 p.
  7. https://www.gutenberg.org/

Додаткова література:

  1. Manning C. D. Foundations of statistical natural language processing / Manning C. D., Schutze H. – London : The MIT Press Cambridge, 1999. – 680 p.
  2. Pilgrim C. Bias in Zipf’s law estimators / C. Pilgrim, T. T. Hills // Scientific Reports. – 2021. – Vol. 11. – 17309 (12 p.).
  3. Multilayer networks for text analysis with multiple data types / C. C. Hyland, Yuanming Tao, L. Azizi, M. Gerlach, T. P. Peixoto, E. G. Altmann. – EPJ Data Science. – 2021. – 16 p. https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-021-00288-5

Силабус:

Завантажити силабус