Архітектура ПЗ (ІПЗ)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Оленич І. Б.ФеП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеП-31Сінькевич О. О.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб брати участь у проектуванні програмного забезпечення, створенні інтерфейсів користувача та управлінні структурою програмного забезпечення. Тому у дисципліні представлено як огляд сучасних підходів створення складних програмних систем, так і засобів та інструментів, які потрібні для проектування програмного забезпечення, реалізації основних методів і засобів автоматизації проектування, випробувань та оцінки якості програмного забезпечення.

Мета: надати студентам основні поняття про структуру, інформаційні моделі та системи побудови програмного забезпечення.

Цілі: ознайомлення студентів з основними підходами, інформаційними моделями та системами побудови програмного забезпечення, мовами програмування та проектування програмного забезпечення.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен:

знати методологію та технологію збору основних вимог до програмного забезпечення та методи їх аналізу; технології проєктування програмного забезпечення; способи використання CASE засобів для аналізу предметного середовища та побудови архітектури програмного забезпечення.

вміти виконувати аналіз вимог до програмного забезпечення, що розробляється; оцінювати трудомісткість і вибирати адекватні підходи до розробки програмного забезпечення; проектувати архітектуру програмного забезпечення з використанням засобів  візуального моделювання; усвідомлено застосовувати методики випробувань і налагодження розроблюваного програмного забезпечення; проектувати компоненти архітектурного рішення.

Рекомендована література

 1. Martin R.C. Clean Architecture: A Craftsman’s Guide to Software Structure and Design / Robert C. Martin. – Pearson, 2017. – 432 p.
 2. Clements P., Bachmann F., Bass L. Documenting Software Architectures: Views and Beyond (2nd Edition). – Boston: Addison-Wesley Professional, 2010.
 3. Gomaa H. Software Modeling and Design: UML, Use Cases, Patterns,
 4. and Software Architectures. – NY: Cambridge University Press, 2011.– 578 p.
 5. James Gough. Mastering API Architecture: Design, Operate, and Evolve API-Based Systems / J. Gough, D. Bryant, M. Auburn. O’Reilly Media; 1st edition, 2022. – 286 p.

Додаткова література:

 1. Bewis T. C# Design Pattern Essentials. – NY: Ability First Limited, 2012. – 264 p.
 2. Maciaszek L. Requirements analysis and systems design / L. Maciaszek. – Ontario: Pearson Education Canada, 2007. – 656 p.
 3. Richards M. Fundamentals of Software Architecture. An Engineering Approach / M. Richards, N. Ford. – Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2020. – 422 p.
 4. Brown S. Visualise, document and explore your software architecture.
 5. Software Architecture for Developers / Simon Brown. – Leanpub, 2019.
 6. Eyskens S. Software Architecture for Busy Developers / S. Eyskens. –  Birmingham: Packt Publishing, 2021. – 174 p.

Силабус:

Завантажити силабус