Навчальний план – Високопродуктивний комп’ютинг

Галузь знань 12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Високопродуктивний комп’ютинг (121)

Всі пропозиції та побажання щодо покращення і вдосконалення ОПП “Високопродуктивний комп’ютинг” на 2023/2024 навчальний рік надсилати на корпоративну пошту гаранта ОПП roman.shuvar@lnu.edu.ua

Обговорення освітньої програми “Високопродуктивний комп’ютинг”

Аналіз тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці ОПП “Високопродуктивний комп’ютинг” 2023

Перелік ІТ компаній, з якими Львівський Університет уклав договір про співпрацю

Відкрита дистанційна зустріч з експертною групою щодо акредитації освітньої-професійної програми «Високопродуктивний комп’ютинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Програма візиту експертної групи

Відомості про самооцінювання освітньої програми Високопродуктивний комп’ютинг

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” освітня програма “Високопродуктивний комп’ютинг” 2022 н.р.

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” освітня програма “Високопродуктивний комп’ютинг” 2020 н.р.

Рецензія на освітньо-професійну програму “Високопродуктивний комп’ютинг”, Директора з інжинірингу GlobalLogic, A Hitachi Group Company  І. Рогацького

Рецензія на освітньо-професійну програму “Високопродуктивний комп’ютинг”, Старшого розробника програмного забезпечення ELEKS, координатора університетських програм А. Мельника

Рецензія на освітньо-професійну програму “Високопродуктивний комп’ютинг” Виконавчого директора Асоціації “Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг” С.В. Веселовського

Звіт за результатами опитування щодо якості освітньої програми «Високопродуктивний комп’ютинг» факультету електроніки та комп’ютерних технологій

Силабуси освітніх компонент освітньо-професійної програми “Високопродуктивний комп’ютинг” 2022 р.

Силабуси освітніх компонент освітньо-професійної програми “Високопродуктивний комп’ютинг” 2020 р.

Теми курсових робіт 2021-2024

Теми бакалаврських робіт 2023/2024 н.р.

Бакалаврські роботи 2023-2024 (захист червень 2024)

Методичні вказівки:

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура комп’ютерів та комп’ютерна електроніка 32 32 2:2 Іспит
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Вступ в інженерію програмного забезпечення 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Залік
Комп’ютерні інформаційні мережі та системи 32 32 2:2 Залік
Основи програмування 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Веб-технології та програмування ч.1 32 32 2:2 Залік
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Об’єктно-орієнтоване програмування 32 32 2:2 Іспит
Операційні системи 32 32 2:2 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгоритми і структури даних 32 32 2:2 Іспит
Бази даних 32 32 2:2 Іспит
Вища математика 32 2:0 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія Української культури 16 16 1:1 Залік
Розв’язання конфліктних ситуацій і навики тайм-менеджмент 16 16 1:1 Залік
Системне програмування 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Веб-технології і програмування ч.2 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Основи вбудованих систем 32 32 2:2 Іспит
Паралельні та розподілені обчислення 32 32 2:2 Залік
Прикладна статистика та ймовірнісні процеси 32 32 2:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Комунікаційні навики 16 16 1:1 Залік
Презентаційні навики 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура ПЗ (ч.1) 32 32 2:2 Іспит
Методи обчислень 32 32 2:2 Іспит
Методи та технології опрацювання даних 32 32 2:2 Залік
Навчальна (проектна) практика 135 0:8,4 Залік
Програмування на GPGPU 32 32 2:2 Іспит
Якість та тестування ПЗ 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Вибрані розділи сучасних мов та засобів програмування 32 32 2:2 Залік
Методи та технології аналізу даних 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура ПЗ (ч.2) 32 32 2:2 Іспит
Методи та технології машинного навчання 32 32 2:2 Іспит
Опрацювання інформації 32 32 2:2 Залік
Системи прийняття рішень 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методи обробки великих та надвеликих даних 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Мобільний компʼютинг 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Програмно-визначені системи 32 32 2:2 Залік
Розподілені технології та бази даних 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
DevOps 32 32 2:2 Іспит
Життєвий цикл ПЗ. Управління IT проектами 32 32 2:2 Іспит
Хмарний комп’ютинг 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Інновації та підприємництво в ІТ 16 16 1:1 Залік
Стартапи в ІТ 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Fog/Edge комп’ютинг 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:FPGA/CPLD комп’ютинг 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Архітектура та технологія глибинного навчання 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 5:Еволюційні, генетичні, евристичні та метаеврестичні алгоритми 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 6:Основи квантових компʼютерів та обчислень 32 32 2:2 Залік
Функціональне програмування 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Виробнича (переддипломна) практика 135 0:8,4 Залік
Інформаційна безпека програм та даних 32 32 2:2 Іспит
Кваліфікаційна робота 0:0 Немає
Дисципліна на вибір 1:Архітектурні патерни високопродуктивних систем 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методи та технології CV та NLP 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методології дослідження даних 32 32 2:2 Залік
Нечітка логіка та системи нечіткої логіки 32 32 2:2 Залік