Архітектура ПЗ (ч.1) (ВПК)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Сінькевич О. О.ФеП-33

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеП-33професор Оленич І. Б., Сінькевич О. О.

Опис навчальної дисципліни

Мета: одержання студентами знань про основні види патернів проектування; об’єднання об’єктно-орієнтованого коду у контексті породжувальних, структурних і поведінкових патернів; процес побудови структурних одиниць патернів; стандарти оформлення об’єктноорієнтованого коду; механізми взаємодії складної структури класів.
Цілі: навчити студентів реалізовувати і застосування патерни проектування; ознайомити студентів з основними видами патернів: структурного, породжувального і поведінкового; забезпечити розуміння проблематики та своєчасності застосування конкретних патернів на багатьох прикладах; показати нюанси і схеми конкретних патернів і дати навички для їх використання у проектування типових рішень в межах об’єктно-орієнтованої парадигми.

Рекомендована література

  • 1. Fowler M. Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley дисципліни Professional, 2002. 560 с.
  • 2. Evans E. Domain-Driven design: tackling complexity in the heart of software. Pearson Education, Limited, 2020.
  • 3. Hunt A., Thomas D. Pragmatic Programmer: Your Journey to Mastery, 20th Anniversary Edition. Pearson Education, Limited, 2020.
  • 4. Design Patterns In C# .NET (2020). C# Corner – Community of Software and Data Developers. URL: https://www.csharpcorner.com/UploadFile/bd5be5/design-patterns-in-net/.
  • 5. Nesteruk D. Design Patterns in Modern C++: Reusable Approaches for Object-Oriented Software Design. Apress, 2018. 332 с.
  • 6. Geewax J. J. API Design Patterns. Manning Publications Co. LLC, 2020. 480 с.
  • 7. Giridhar C. Learning Python Design Patterns – Second Edition. Packt Publishing, Limited, 2016.
  • 8. Dowden M., Dowden M. Architectural Patterns. Architecting CSS. Berkeley, CA, 2020. С. 205–225.

Силабус:

Завантажити силабус