Навчальний план – Інформаційні системи та технології

Галузь знань  12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: 126 – Інформаційні системи та технології

Звіт про опитування ОП

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Архітектура комп’ютерів 32 32 2:2 Іспит
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Програмування 32 32 2:2 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Algorithms and data structures 32 32 2:2 Іспит
Алгоритми та структури даних 32 32 2:2 Іспит
Об’єктно-орієнтоване програмування 32 32 2:2 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бази даних та знань 32 32 2:2 Іспит
Операційні системи та системне програмування 32 32 2:2 Залік
Системи штучного інтелекту 32 32 2:2 Залік
Цифрова обробка інформації 32 32 2:2 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безперервне розгортання обчислювальних систем 32 32 2:2 Залік
Комп’ютерні інформаційні мережі 32 32 2:2 Іспит
Методи обчислень 32 32 2:2 Іспит
Системи опрацювання даних 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Обробка природної мови 32 32 2:2 Іспит
Веб-технології 32 32 2:2 Іспит
Основи паралельного програмування 32 32 2:2 Іспит
Системи машинного навчання 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Вбудовані і мобільні операційні системи
Великі дані
Мова програмування Java
32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Мобільна розробка 32 32 2:2 Іспит
Сучасні парадигми програмування 32 32 2:2 Іспит
Теорія автоматичного керування 32 32 2:2 Залік
Технології захисту інформації 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Професійний Python
Комп’ютерна електроніка та цифрова схемотехніка
32 32 2:2 Залік
Сенсори і виконавчі механізми 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інновації та підприємництво в ІТ 32 16 2:1 Іспит
Машинне навчання 32 32 2:2 Залік
Платформи Інтернету речей 32 32 2:2 Іспит
Розпізнавання образів 32 32 2:2 Іспит
Теорія автоматичного керування 32 32 2:2 Залік
Теорія прийняття рішень 32 32 2:2 Іспит
Управління ІТ-проектами (Менеджмент) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Візуалізація даних
Мобільні інформаційні системи
Мова програмування JavaScript
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Нейронні мережі
Опрацювання зображень
Проектування Інтернету речей
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Проектування схем (друкованих плат)
Системи нечіткої логіки
Теорія ігор
32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Контроль якості програмного забезпечення 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Архітектура програмного забезпечення
Web-аналітика
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Бізнес-аналітика засобами штучного інтелекту
Конструювання та надійність Інтернет речей
Основи робототехніки
32 32 2:2 Залік
Робототехніка 32 32 2:2 Залік

Методичні рекомендації до виконання бакалаврської роботи