Сучасні парадигми програмування (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Паночко Г. І.ФеС-31, ФеС-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеС-31Франів  В. А., Франів  В. А.
ФеС-32Франів  В. А., Франів  В. А.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни знайомство та засвоєння деяких основних парадигм програмування, їх практичне застосування при розв’язанні задач, пов’язаних із системами штучного інтелекту.

Основні завдання вивчення дисципліни: вивчення та застосування декларативної (функціональне та логічне програмування) та імперативної (процедурне, структурне, об’єктно-орієнтоване програмування) парадигм.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основи логічного та функціонального програмування, основні конструкції мов програмування Prolog та LISP.

вміти: застосовувати логічний, функціональний, об’єктно-орієнтований та процедурний стилі програмування при розв’язуванні програмістських задач

Рекомендована література

 

  1. Ulle Endriss . Lecture Notes An Introduction to Prolog Programming, University of Amsterdam, 2014
  2. Simon Peyton Jones, John Hughes, Lennart Augustsson, Dave Barton,B Report on the Programming Language Haskell, 1999
  3. Journal of Functional Programming, Cambridge University press https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-functional-programming
  4. Object-oriented programming
  5. Multi-Paradigm programming using C++ Dirk Vermeir, PhD Department of Computer Science, Free University of Brussels
  6. І. М. Дудзяний Програмування мовою С++ — Л.:ЛНУ ім. Івана Франка 2013— 468 с
  7. В.М.Заяць, М.М.Заяць Логічне і функціональне програмування —  НУГВП Рівне, 2018, 422 с.

 

Матеріали

Електронний курс знаходиться в середовищі електронного навчання ЛНУ імені Івана Франка за посиланням https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3712

Силабус:

Завантажити силабус