Цифрова обробка інформації (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: Нормативний

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Фургала Ю. М.ФеС-21, ФеС-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФеС-21Дуфанець   . В., Дуфанець   . В.
ФеС-22Дуфанець   . В., Дуфанець   . В.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам
необхідні знання, необхідні для розуміння та використання понять
сигналу, даних, інформації, знань, їхнього взаємозв’язку та взаємодії. У
дисципліні представлено огляд методів та засобів роботи з сигналами,
даними, інформацією та, частково, знаннями. Розглянуто методи
перетворення сигналів, їхнього фільтрування, стиснення даних,
способи представлення даних. Також подано основи аналізу даних та
інформації та їхнього захисту.

Рекомендована література

Основна література:
1. А.Й. Наконечний, Р.А. Наконечний, В.А. Павлиш. Цифрова обробка
сигналів,, – Львів, В-во Львівської політехніки, 2010, – 308 с.
2. Оппенгейм А.В., Шафер Р.В Цифровая обработка сигналов: Пер. с
англ./Под ред. С.Я. Шаца. – М.: Связь, 1989.- 416 с.
3. Жураковський Ю. П., Полторак В. П Теорія інформації та кодування.
К.: Вища шк., 2001. – 255 с.
4. Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. Методы сжатия
данных – М. : Диалог-Мифи, 2002. – 384 с.
5. В.О.Геранін, Л.Д.Писаренко, Я.Я.Рушицький Математичні аспекти
хвильового анаізу. – К.: НТТУ “КПІ”, 2001. – 164 с.

Силабус:

Завантажити силабус