Сенсори і виконавчі механізми (ІСТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Оленич І. Б.ФеС-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеС-31Сінькевич О. О., Сінькевич О. О.

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження та аналіз електронних сенсорів і виконавчих функціональних елементів автоматики. Розглянуті принципи роботи, будова та використання основних типів сенсорів, підсилювачів, перетворювачів та виконавчих механізмів, які використовуються в різних галузях науки і техніки.

Мета: викладання дисципліни полягає в ознайомленні з основними видами сенсорів і виконавчих механізмів, їх класифікацією, основними характеристиками, принципом дії і областями застосування.

Завдання: ознайомлення студентів з принципам побудови та роботи датчиків і виконавчих механізмів, методам аналізу їх характеристик і методами синтезу інтерфейсних схем для зв’язку сенсорів і виконавчих механізмів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен:
знати загальні принципи роботи сенсорних і виконавчих систем, алгоритми їх функціонування і керування; будову та характеристики основних типів сенсорів, перетворювачів, елементів порівняння, підсилювачів і виконавчих механізмів;
вміти проводити аналіз різних фізичних систем за допомогою електронних сенсорів, робити якісні та науково-обґрунтовані висновки, правильно використовувати сенсори і виконавчі механізми.

Рекомендована література

1. Мікроелектронні сенсори фізичних величин (в 3-х томах). Під ред. З. Готри. Львів: “Ліга-Прес”. Т.1. 2002. 475 с. (Т.2. 2003. 595 с., Т.3. 2007. 249 с)
2. Войтович И.Д., Корсунский В.М. Интеллектуальные сенсоры: Учебное пособие. ­ М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 624 с.
2. C.W. de Silva. Sensor Systems: fundamentals and applications. Boca Raton: Taylor & Francis, CRC Press, 2017. – 720 p.
3. Сенсоры в контрольно-измерительной технике. Под ред. П. Таланчука. -К.: Техніка, 1991.- 175 с.
5. Буджак Я., Готра З. та ін. Елементи теорії мікроелектронних сенсорів. -Львів: Ліга-Прес, 2001. – 630 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму