Навчальний план – Комп’ютерні науки

Галузь знань 12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Комп’ютерні науки (122)

Пропозиції та побажання щодо покращення та вдосконалення ОПП “Комп’ютерні науки” на 2023/2024 навчальний рік можна надсилати на корпоративну пошту гаранта програми ivan.karbovnyk@lnu.edu.ua

Обговорення освітньої програми “Комп’ютерні науки”

Аналіз тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці ОПП “Комп’ютерні науки” 2023

Перелік ІТ компаній, з якими Львівський Університет уклав договір про співпрацю

Відкрита дистанційна зустріч з експертною групою щодо акредитації освітньої-професійних програм «Інформатика» та «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Програма візиту експертної групи

Відомості про самооцінювання освітньої програми Комп’ютерні науки

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” освітня програма “Комп’ютерні науки” 2022 н.р.

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” освітня програма “Комп’ютерні науки” 2019 н.р.

Рецензія на освітньо-професійну програму “Комп’ютерні науки”, менеджера програми партнерства з університетами та керівника проектів розробки навчальних програм, SoftServe Ольги Нагорнюк

Рецензія на освітньо-професійну програму “Комп’ютерні науки”, компетенс експерт Центру майстерності по розробці програмного забезпечення, SoftServe Євгена Бегена

Рецензія на освітньо-професійну програму “Комп’ютерні науки”, керівника відділу розробки програмного забезпечення компанії Intellias Ігоря Дробіта

Звіт за результатами опитування щодо якості освітньої програми «Комп’ютерні науки» факультету електроніки та комп’ютерних технологій

Силабуси освітніх компонент освітньо-професійної програми “Комп’ютерні науки” 2022 р.

Силабуси освітніх компонент освітньо-професійної програми “Комп’ютерні науки” 2019 р.

Теми курсових робіт 2021-2024

Теми бакалаврських робіт

Бакалаврські роботи (захист червень 2023)

Методичні вказівки:

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгоритмізація та програмування 32 32 2:2 Іспит
Вища математика 64 64 4:4 Іспит
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Залік
Основи електроніки 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Веб програмування на стороні сервера 32 32 2:2 Іспит
Веб програмування на стороні сервера 32 32 2:2 Курсова робота
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Операційні системи 32 32 2:2 Залік
Організація баз даних та знань 32 32 2:2 Іспит
Основи оптоелектроніки 32 32 2:2 Залік
Чисельні методи 32 32 2:2 Іспит

4-й семестр

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Крос-платформне програмування 32 32 2:2 Іспит
Крос-платформне програмування 32 32 2:2 Курсова робота
Мікропроцесорна техніка 32 32 2:2 Іспит
Проектно-технологічна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Розробка та проектування інформаційних систем 32 32 2:2 Іспит
Теорія прийняття рішень 32 32 2:2 Іспит
Технології захисту інформації 32 32 2:2 Іспит
Цифрова обробка інформації 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Мікропроцесорні системи 32 32 2:2 Іспит
Паралельні та розподілені обчислення 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналіз даних 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інженерія даних 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Концепції побудови ІоТ рішень 32 32 2:2 Залік
Методи комп’ютерної інтерпретації даних 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Інструментарій роботи з даними 32 48 2:3 Залік
Проєктування вбудованих систем 32 48 2:3 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 135 0:8,4 Диф. залік
Інновації та підприємництво в ІТ 32 16 2:1 Іспит
Машинне навчання 32 32 2:2 Залік
Системи штучного інтелекту 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналітика великих даних у хмарних технологіях 48 48 3:3 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інтеграція інформаційних систем 48 48 3:3 Залік
Дисципліна на вибір 3:Системи та моделі машинного навчання 48 48 3:3 Залік
Хмарні технології та великі дані 48 48 3:3 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Управління ІТ проектами 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Розпізнавання образів 32 32 2:2 Залік
Хмарні технології для IoT та вбудованих систем 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Аналіз текстової інформації 32 48 2:3 Залік
Технології та стандарти IOT та IIOT 32 48 2:3 Залік

Освітня програма